CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tình Yêu Vượt Mọi Biên Giới Và Ngăn Cách

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 10:25-26, 34-35, 44-48;  1 Ga 4:7-10;  Ga 15:9-17)

          Chủ đề nền tảng của mùa Phục Sinh vẫn luôn là về tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa cứu độ nhân loại và tình yêu anh chị em yêu thương nhau theo mẫu gương của Chúa Giê-su.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay xét đến một khía cạnh đặc biệt của tình yêu, đó là tình yêu phá bỏ mọi biên giới ngăn cách chúng ta với Chúa và với nhau.  Câu chuyện gia đình ông Co-nê-li-ô, một người Dân ngoại và sĩ quan Rô-ma, được ơn trở lại đạo là một kinh nghiệm thực tế giúp chúng ta nhận ra tình yêu không biên giới của Thiên Chúa.  Từ kinh nghiệm này, chúng ta suy nghĩ lời dạy của chính Chúa Giê-su về tình yêu, cũng như lời khuyên nhủ của thánh Gio-an, vị tông đồ tình yêu.

          Trước hết là câu chuyện gia đình ông Co-nê-li-ô.  Nói về ông Co-nê-li-ô, sách Công Vụ viết:  Ở Xê-da-rê có một người tên là Co-nê-li-ô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội I-ta-li-a. Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (10:1-2).  Mặc dù ông là “người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa”, nhưng ông vẫn bị coi là “người ngoài” (dân ngoại), nên không được dự phần gia nghiệp Chúa dành cho Ít-ra-en.  Tuy nhiên hôm nay ranh giới này đã bị xóa bỏ khi Thiên Chúa sai tông đồ Phê-rô đến với ông và đem ông vào gia đình Ít-ra-en Mới của Người.  Chính ông Phê-rô không muốn chấp nhận kế hoạch này của Thiên Chúa và đầu óc ông vẫn đầy kỳ thị.  Ông Phê-rô phản đối Chúa:  Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch."  Ông gọi dân ngoại là “ô uế và không thanh sạch”, nhất là tên Co-nê-li-ô này lại còn là một trong những kẻ đô hộ Ít-ra-en nữa.  Nhưng Thiên Chúa đã mở rộng vòng tay của Người để đón những kẻ ở bên ngoài Ít-ra-en khi Người bảo Phê-rô:  Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế".  Người đã biểu lộ một tình yêu mới, không còn dựa trên tiêu chuẩn sắc dân hay ngôn ngữ nữa, nhưng trên căn bản họ được dựng nên giống hình ảnh Người.  Do đó ai cũng có thể làm con của Người và được Người cứu độ.

          Phản ứng lúc đầu của Phê-rô trước tình yêu quảng đại của Thiên Chúa là như vậy.  Nhưng khi đã hiểu thì ông không ngần ngại thi hành kế hoạch của Chúa, nhất là khi ông nhận thấy Thánh Thần đã ngự xuống trên những người dân ngoại này ngay cả trước khi ông rửa tội cho họ.  Còn những tín hữu gốc Do-thái nghe Phê-rô thuật lại câu chuyện thì kinh ngạc trước tình yêu cứu độ Thiên Chúa dành cho cả những người dân ngoại nữa!  Chúa ban cho Phê-rô nhiều cái “nhất”.  Ông là người thứ nhất tuyên xưng đức tin vào Chúa Ki-tô, nay ông lại là tông đồ đầu tiên được sai đến với dân ngoại, mặc dù ông không phải là “tông đồ dân ngoại” như Phao-lô.

          Chúng ta đã chứng kiến tình yêu Thiên Chúa dẹp bỏ mọi ranh giới qua câu chuyện ông Co-nê-li-ô, giờ đây chúng ta đến với Chúa Giê-su để chiêm ngưỡng Người biểu lộ tình yêu không ranh giới như thế nào.  Từ khi các tông đồ được Chúa kêu gọi, mối tương quan giữa họ với Chúa luôn là tình thầy tớ.  Nhưng tới lúc Chúa sắp biểu lộ tình yêu lớn lao nhất trên thập giá (Gio-an 15:13), thì Người cũng phá bỏ ranh giới thầy tớ ấy.  “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu”.  Tại sao lại có việc “nâng cấp” tình yêu như thế?  Vì là tôi tớ thì không được phép biết việc chủ làm, còn là bạn hữu thì “tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”.  Không hiểu khi nghe Chúa công bố như vậy, các tông đồ nghĩ gì?  Còn chúng ta, hai mươi thế kỷ sau mà nghe những lời ấy vẫn còn bỡ ngỡ.  Chúng ta phải hãnh diện vì được làm bạn hữu với Chúa chứ!  Nhưng các bạn ơi, vinh dự thì cũng đòi trách nhiệm (honor et onus)!  Nếu chúng ta chỉ vỗ ngực xưng mình là bạn hữu của Chúa mà không sống tình yêu không ranh giới như Người dạy, thì quả thực chúng ta làm cho Bạn Hữu Giê-su của chúng ta buồn không ít!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Một trong những người tích cực sống và rao giảng tình yêu Thiên Chúa, không ai hơn được thánh Gio-an tông đồ.  Là người bạn thân của Chúa Giê-su, Gio-an cũng là người “thuộc bài” nhất khi học bài học yêu thương của Chúa Giê-su.  Thuộc bài đến độ không bao giờ chán khi ngài cứ dạy đi dạy lại cùng một bài học này.  Điều thứ nhất, thánh Gio-an quả quyết:  ai không yêu thương thì không phải con Thiên Chúa.  Đúng vậy, Cha nào con ấy, phải có cùng một căn tính!  Thứ hai:  ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, nghĩa là không hành động giống như Thiên Chúa.  Thứ ba:  vậy Thiên Chúa yêu thương như thế nào?  Bằng cách sai Con Một đến chịu chết để cứu độ chúng ta, nghĩa là biểu lộ tình yêu bằng việc làm, nhất là hy sinh.  Thánh Gio-an thích nhấn mạnh đến điểm thứ ba này.  Đối với ngài, đây là điều tâm đắc nhất nói lên được cả hai phía Thiên Chúa và chúng ta.  Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không ranh giới, còn chúng ta là con cái Người cũng phải thực hành yêu thương không ranh giới, không kỳ thị, giống như vậy.  Hơn nữa, khi yêu thương chúng ta, Chúa luôn đi trước.  Cũng thế, khi yêu thương anh chị em, chúng ta hãy là những người đi trước, chứ đừng thụ động đợi chờ người khác đến với chúng ta.

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi       


Suy Niệm Lời Chúa Năm B