CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Sự phát triển của Nước Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ed 17:22-24;  2 Cr 5:6-10;  Mc 4:26-34)

          Tuần trước, Lời Chúa đã nói với chúng ta về sự đối nghịch giữa tinh thần của Chúa và tinh thần của thế gian.  Hôm nay Phụng vụ Lời Chúa trình bày sự đối nghịch ấy trong một lãnh vực khác, đó là trong sự phát triển của Nước Thiên Chúa.  Khi nói đến sự phát triển của Nước Thiên Chúa là một vương quốc thiêng liêng và vô hình giữa nhân loại cũng như trong tâm hồn mỗi người chúng ta, Kinh Thánh đã dùng những hình ảnh cụ thể để so sánh.  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả sự phát triển ấy qua hình ảnh Thiên Chúa lấy một chồi non để trồng thành cây hương bá cao chót vót.  Chúa Giê-su thì dùng dụ ngôn hạt lúa và hạt cải để nói lên mức độ tăng trưởng của Nước Thiên Chúa.  Sau cùng, thánh Phao-lô chia sẻ với chúng ta cách phải sống thế nào để có thể từ Nước Chúa trên trần gian, chúng ta bước vào Nước vĩnh cửu của Thiên Chúa trên trời.

          Nước Ít-ra-en được coi là hình ảnh báo trước của Nước Thiên Chúa.  Khi tuyển chọn Ít-ra-en từ một dân tộc khác, Thiên Chúa mong nhìn thấy một vương quốc thiêng liêng được phát triển mạnh mẽ khi muôn người đều tuân giữ lề luật của Người là Mười giới răn.  Tuy nhiên Ít-ra-en vẫn không sao phát triển được, mặc dù Thiên Chúa đã nhiều lần sai các vị ngôn sứ tới để nhắc nhở con cái Ít-ra-en trung thành với Người.  Chính khi Ít-ra-en suy tàn là lúc Thiên Chúa hứa sẽ thiết lập vương quốc của Người “trên đỉnh núi cao vòi vọi” và “trên núi cao của Ít-ra-en”.  Vậy Thiên Chúa thiết lập nước ấy như thế nào?  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả như sau:  “Từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non;  chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi”.  Quả thực là một hình ảnh ý nghĩa sâu xa.  Chồi non mà ngôn sứ nhắc đến ở đây ám chỉ Chúa Giê-su xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít.  Thực vậy, “chồi non” Giê-su đã được Thiên Chúa đem “trồng” trong thế gian để phát triển “thành một cây hương bá huy hoàng” sẽ trổ cành kết trái và chim muông đến ẩn thân dưới bóng lá cành.

          Chúa Giê-su được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để thi hành sứ mệnh thiết lập Nước Thiên Chúa tại thế.  Đây là vương quốc thiêng liêng, là chính Chúa Giê-su cùng với giáo lý và lối sống của Người.  Khác với một vương quốc trần thế phát triển qua việc dân giàu nước mạnh, cùng với lực lượng quân sự mạnh mẽ, Nước Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta được phát triển qua những giá trị của đức tin và đời sống luân lý.  Sự phát triển này được đo lường bằng ảnh hưởng của Chúa Giê-su đối với chúng ta.  Hoặc nói theo cách diễn tả của thánh Phao-lô, nếu chúng ta càng “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô” thì Nước Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta càng phát triển.  Lời giảng, việc làm và lối sống của Chúa Giê-su là mẫu mực cho việc phát triển vương quốc thiêng liêng lan tràn trên thế giới cũng như trong tâm hồn những ai đón nhận và sống Tin Mừng.  Khi chúng ta sống đức tin và thực hành lối sống theo Thần Khí của Đức Ki-tô là chúng ta giúp thực hiện sự phát triển của Nước Chúa trong tâm hồn và trong thế giới.

          Để diễn tả hình ảnh sống động về sự phát triển Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su kể hai dụ ngôn:  hạt lúa và hạt cải.  Đó là những loại hạt giống nhỏ (lúa) và cực nhỏ (hạt cải).  Vậy mà sau khi được gieo xuống đất, hạt lúa thì mọc thành cây, rồi “trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt”;  còn hạt cải thì “mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.  Tầm vóc phát triển của Nước Thiên Chúa không thể đo lường nổi.  Cứ so sánh hạt lúa ban đầu với cả trăm hạt lúa được sản xuất từ hạt lúa đầu tiên ấy, hoặc so sánh hạt cải nhỏ xíu với cây cải từ hạt cải đó mọc lên “lớn hơn mọi thứ rau cỏ”, thì chúng ta nhận ra được nghịch lý về sự phát triển của Nước Thiên Chúa.

          Sự phát triển của Nước Thiên Chúa là một thực tại rõ ràng, nhưng chúng ta không thể quan sát được bằng mắt.  Chỉ biết rằng chính quyền năng và ân sủng Thiên Chúa đã hoạt động để giúp cho hạt giống đức tin nảy nở và lớn lên trong tâm hồn chúng ta.  Về quyền năng Thiên Chúa, ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói:  “Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp.  Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô được xanh tươi.  Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Nếu Nước Thiên Chúa là một thực tại thiêng liêng hiện diện trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta phải sống thế nào để duy trì và phát triển thực tại ấy?  Thánh Phao-lô cho chúng ta một bí quyết:  “Dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.  Nói khác đi, ngài dạy rằng chúng ta dù sống hay chết, lý tưởng sống của chúng ta luôn luôn là “làm đẹp lòng Thiên Chúa”.  Chúa gieo hạt giống Nước Thiên Chúa vào tâm hồn chúng ta và Người mong mỏi hạt lúa hoặc hạt cải ấy phát triển thành bông lúa trĩu hạt hay cây cải to lớn.  Dĩ nhiên Chúa là tác nhân chính làm cho Nước Thiên Chúa phát triển trong chúng ta, nhưng Người cũng dành cho chúng ta phần cộng tác với Người nữa.  Cộng tác để giúp cho Nước Thiên Chúa được phát triển nơi chúng ta cũng đồng nghĩa với việc nên thánh.  “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mát-thêu 5:48).

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B