CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ds 11:25-29;  Gc 51-6;  Mc 9:38-43, 45, 47-48)

          Phải công nhận rằng Công đồng Vatican II đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về mối tương quan giữa người Công giáo với những anh chị em Tin Lành và cả những người thuộc các tôn giáo khác nữa.  Khẩu hiệu “Extra Romam, non est salus” (Bên ngoài Rô-ma, không có ơn cứu độ) không còn thích hợp nữa.  Những văn kiện của Công đồng, đặc biệt là sắc lệnh Đại kết (Unitatis redintegratio) và tuyên ngôn Tôn giáo ngoài Ki-tô giáo (Nostra aetate), đã giúp chúng ta nhìn anh chị em ngoài Giáo Hội với thái độ cởi mở, thân thiện và đoàn kết hơn.  Công đồng đã đưa chúng ta trở về nguồn cội của bình an và hòa thuận là Thần Khí của Thiên Chúa và tinh thần của Chúa Giê-su, như được diễn tả trong bài đọc Cựu Ước và bài Tin Mừng.

          Đối với chúng ta, người không chống lại ta vẫn chưa hẳn là người ủng hộ ta, vì đôi khi họ giữ thái độ dửng dưng với ta.  Tuy nhiên đối với những ai làm việc nhân danh Chúa và cho Chúa thì không thể giữ thái độ dửng dưng ấy được, họ chỉ có hai thái độ phải lựa chọn, hoặc chống hay là ủng hộ!  Kinh Thánh đã diễn tả sự lựa chọn dứt khoát đó:  Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Khải Huyền 3:15, 16).  Thiên Chúa đối xử với chúng ta với tất cả tấm lòng;  Người làm mọi sự vì ích lợi cho chúng ta.  Về phần chúng ta, bất cứ ai làm theo ý Người, Người đều chấp nhận và sẵn sàng ban thêm ơn sủng cần thiết cho chúng ta.  Đó cũng là câu chuyện đã xảy ra thời ông Mô-sê dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.  Thiên Chúa đã lấy một phần Thần Khí Người ban cho ông Mô-sê để chia sẻ cho các kỳ mục.  Có hai kỳ mục tên là En-đát và Mê-đát không có mặt tại Lều hội ngộ lúc Thần Khí xuống trên bảy mươi kỳ mục kia, nhưng Thần Khí vẫn ngự xuống trên hai ông đang khi họ ở trong trại.  Được đầy Thần Khí, hai ông bắt đầu nói tiên tri trong trại.  Người ta báo cáo việc này cho ông Mô-sê và ông Giô-suê còn lên tiếng xin ông Mô-sê hãy ngăn cản hai kỳ mục kia.  Ông khuyên họ hãy nhận biết đó là việc Thiên Chúa làm và việc hai kỳ mục thi hành tác vụ ngôn sứ là điều đẹp lòng Thiên Chúa.  Bản thân ông Mô-sê không coi việc Thiên Chúa “lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục” là một sự thiệt hại cho ông.  Trái lại, ông còn vui mừng ước mong Thần Khí không những xuống trên ông và các kỳ mục, mà còn xuống “trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ nữa”.  Đối với ông, hai kỳ mục kia đã làm công việc của Thiên Chúa,vì thế ông không được “ngăn cản” họ chỉ vì họ không cùng có mặt với ông và bảy mươi kỳ mục khác.  Đúng như Chúa Giê-su sẽ phát biểu sau này:  “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

          Bây giờ là câu chuyện Tin Mừng cũng mang một nét tương tự.  Thánh sử Mác-cô thuật lại như sau:  “Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng:  ‘Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.  Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta’”.  Trong câu chuyện Cựu Ước, ông Giô-suê là người theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, đến xin ông Mô-sê “ngăn cản” hai kỳ mục kia vì họ không có mặt cùng các kỳ mục khác.  Còn trong câu chuyện Tân Ước, ông Gio-an là một tông đồ trẻ tuổi nhất trong Nhóm Mười Hai, cũng đã cùng với các bạn cố “ngăn cản” người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, vì người ấy “không theo chúng ta”.  Ông Gio-an và các bạn tông đồ không muốn nhìn nhận tác vụ trừ quỷ của người kia chỉ vì người ấy không cùng phe với họ.  Họ quên mất rằng việc trừ quỷ là do Thiên Chúa đã ban đặc ân cho người trừ quỷ.  Cho nên để nhắc nhở các ông về điều này, Chúa Giê-su đã day họ:  Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.  Người muốn nhắn nhủ họ:  Bất cứ ai làm công việc của Thiên Chúa thì đương nhiên là “theo chúng ta” rồi!  Làm công việc của Thiên Chúa không lệ thuộc vào phe nhóm hoặc nhờ cái nhãn hiệu.  Trừ quỷ là nhờ “dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ” (Mát-thêu 12:28), chứ đâu phải dựa vào phe nhóm.

          Tinh thần phe nhóm gây tai hại khôn lường cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa.  Nhận ra điều nguy hiểm này trong chương trình đào tạo các môn đệ, Chúa Giê-su đã cố gắng dạy cho họ bài học hãy đặt vinh danh Thiên Chúa lên hàng đầu như động lực thúc đẩy họ làm việc tông đồ.  Đây cũng là điều thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Chúa Giê-su (Dòng Tên), đã học được khi ngài lấy khẩu hiệu “Để vinh quang Thiên Chúa được cả sáng hơn” (Ad maiorem Dei gloriam).  Giúp cho vinh quang Thiên Chúa được rạng sáng hơn phải là động lực thúc đẩy mọi tu sĩ dòng Tên làm công việc phục vụ.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Tránh tinh thần phe nhóm quả thực là một bài học thực tế cho tất cả chúng ta.  Tinh thần phe nhóm thường len lỏi vào mọi tổ chức của Giáo Hội, thậm chí trong cả những sinh hoạt đạo đức nhất.  Trong Giáo Hội có phe bảo thủ, có phe cấp tiến.  Trong giáo xứ có nhóm theo cha xứ, có nhóm theo cha phó.  Tinh thần phe nhóm là khí giới ma quỷ sử dụng thường xuyên nhất để tạo nên ganh ghét hận thù.  Nhìn vào hiện tình Giáo Hội hôm nay, chúng ta không quên cầu xin Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất ban cho mọi người tinh thần đoàn kết, để tất cả chúng ta biết đặt lợi ích của Giáo Hội lên trên hết.

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi    


Suy Niệm Lời Chúa Năm B