CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Chúa Ki-tô trở lại là để kết thúc kế hoạch cứu độ chúng ta

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Đn 12:1-3;  Dt 10:11-14, 18;  Mc 13:24-32)

          Lễ kính Chúa Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ không chỉ kết thúc năm Phụng vụ, nhưng còn mở ra một khởi đầu cho thời đại mới để chúng ta bước vào cuộc sống vinh hiển trên thiên đàng với Thiên Chúa.  Nhưng trước khi mừng lễ Chúa Giê-su là Vua vũ trụ vào Chúa Nhật tới, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta hãy hiểu và chuẩn bị đón Người trở lại trần gian trong ngày tận thế để phán xét mọi người. Ngày giờ Chúa Giê-su trở lại thường được gọi là “Ngày của Chúa”, ngày kết thúc kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Vậy các bài đọc hôm nay sẽ nói gì về Ngày ấy?  Và chúng ta phải chuẩn bị thế nào cho Ngày ấy?

          Chúng ta đã biết, Tin Mừng tiên khởi về ơn cứu độ chính là lời Thiên Chúa đã hứa với nguyên tổ A-đam và E-va trong vườn địa đàng sau khi họ phạm tội bất tuân phục Chúa:  Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (Sáng Thế 3:15). Lời hứa cứu độ này đã được lập lại qua nhiều vị ngôn sứ, nhất là ngôn sứ I-sai-a.  Nhưng phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã trích dẫn sách ngôn sứ Đa-ni-en nói về một thời điểm vô cùng quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đó là thời dân Chúa sẽ được thoát nạn.  Vậy những điều gì sẽ xảy ra trong thời điểm “thoát nạn” này?  Trong thị kiến, Đa-ni-en đã thấy thiên sứ Mi-ca-en chiến đấu cho dân Do-thái chống lại thiên sứ bênh vực cho Ba-tư.  Hình ảnh này biểu tượng cho sự kiện vương quốc của Chúa Ki-tô đối đầu với vương quốc của Xa-tan và tội lỗi.  Như thế, qua thị kiến ấy ngôn sứ muốn loan báo rằng đây chính là ngày giờ vương quốc Chúa Ki-tô toàn thắng, giải thoát “tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa” khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết.  Đây cũng là thời điểm cuộc phán xét chí công của Vua Giê-su về những kẻ đã chết sẽ trỗi dậy, “người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời”.

          Tiếp theo hình ảnh phán xét do ngôn sứ Đa-ni-en tiên báo là chính những điều Chúa Giê-su nói về thời điểm quan trọng ấy.  Tuy Chúa có nhắc đến những dấu chỉ cho biết Người trở lại trần gian để phán xét nhân loại, nhưng điều quan trọng hơn Người muốn nói là:  “Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi”.  Nếu chúng ta quá chăm chú nhìn vào những dấu chỉ, chúng ta sẽ dễ dàng quên mất chính điều các dấu chỉ ấy muốn nói lên.  Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ lo chuẩn bị đón nhận những dấu chỉ, thì chúng ta sẽ dễ dàng lơ là việc chuẩn bị tiếp đón chính Đấng mà các dấu chỉ ấy cho thấy.  Các dấu chỉ là những gì có thể ở xa, còn Con Người, Đấng các dấu chỉ ấy nói tới, thì đang ở ngay ngoài cửa tâm hồn mỗi người chúng ta rồi!  Do đó, sau khi nhắc qua đến những dấu chỉ, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đón nhận ngày giờ quan trọng nhất, đó là lúc “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.  Nhưng Con Người đến để làm gì?  Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta hãy trở lại với thời điểm Con Thiên Chúa đến trần gian, làm người phàm, thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, để “tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời”.  Rao giảng Tin Mừng, thiết lập Nước Thiên Chúa tại trần gian, đó là sứ mệnh của Chúa Giê-su:  tập họp những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn.  Đúng vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã tuyển chọn tất cả chúng ta để làm con cái Người, để sống đời sống mới trong Thánh Thần và được hưởng hạnh phúc muôn đời.  Không lạ gì khi Chúa Giê-su quả quyết:  “Nước Trời đã ở giữa các ông rồi!”  Hoặc nói khác đi, Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta rằng:  Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.  Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Khải Huyền 3:20).  Nếu chúng ta chú tâm hơn vào việc Chúa đến để dạy chúng ta sống làm con cái Thiên Chúa và cố gắng sống theo lời Chúa, chứ không cần để ý đến những dấu chỉ ngày Người đến phán xét chúng ta, thì quả thực chúng ta đang làm công việc chuẩn bị đúng đắn để “được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa” rồi!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta đang làm môn đệ Chúa Ki-tô, Đấng đã đến để “tập họp những kẻ được Người tuyển chọn”.  Không những chúng ta sống Tin Mừng Người rao giảng, mà còn tin vào Người vì “Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo” (Bài đọc 2).  Không tin sao được, vì sau khi chịu chết để đền tội cho nhân loại, “Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời”!  Chúa Giê-su vẫn tiếp tục thánh hóa chúng ta bằng lời Người và hy tế của Người.  Người đang được vinh hiển bên hữu Chúa Cha và Người chờ đợi ngày giờ chúng ta được sum họp với Người.  Ngày giờ của Chúa Giê-su ở trần gian đã hoàn toàn được dành cho chúng ta và vì ơn cứu độ của ta;  còn ngày giờ của chúng ta ở thế gian này là để đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa Cha:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).  Vậy Con Một Thiên Chúa đang đứng ngoài cửa tâm hồn bạn và gõ cửa.  Bạn hãy mau mở cửa cho Người!

                         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi