CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Chuẩn bị đón Đấng Em-ma-nu-en

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (2 Sm7:1-5, 8b-12, 14a, 16;  Rm 16:25-27;  Lc 1:26-38)

          Ngôn sứ I-sai-a loan báo Tin Mừng Chúa đến cứu độ chúng ta.  Còn thánh Gio-an Tiền Hô kêu gọi chúng ta dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn.  Dù sứ mệnh của Đấng Thiên Sai đã được mô tả khá rõ ràng qua Phụng vụ Lời Chúa trong các Chúa Nhật trước, nhưng hôm nay tuyệt đỉnh của sứ mệnh ấy được trình bày qua lời Thiên Chúa phán với ngôn sứ Na-than về vua Đa-vít, nhất là qua lời sứ thần Gáp-riên truyền tin cho Mẹ Ma-ri-a.  Vậy tuyệt đỉnh sứ mệnh của Đấng Thiên Sai là gì?  Là Thiên Chúa xuống thế làm Đấng Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Như Thiên Chúa đã luôn ở với vua Đa-vít, Người cũng sẽ ỡ giữa chúng ta để cứu chuộc chúng ta, “sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”.

          Tội tổ tông đã cắt đứt mối tương quan giữa Thiên Chúa với nhân loại và khiến chúng ta không còn là con cái của Người nữa.  Nói theo cách nào đó, Thiên Chúa không còn ở với chúng ta, như xưa Người hằng “đi dạo trong vườn địa đàng” cùng với ông A-đam.  Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa không muốn có tình trạng đáng buồn ấy, nên ngay trong lời hứa cứu độ nguyên thủy (Sáng Thế 3:15), Người hứa sẽ khôi phục “vương quyền” cho chúng ta bằng cách cho một người con của nhân loại là Chúa Giê-su đánh vào đầu con rắn ma quỷ.  Lời Chúa phán với ngôn sứ Na-than trong bài đọc 1 hôm nay đề cập đến vương quyền này.  Vương quyền Chúa hứa ban cho Đa-vít chính là vương quyền của Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ “sẽ muôn đời bền vững”.  Người đã chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và sự chết để lấy lại vương quyền A-đam đã đánh mất.  Với chiến thắng này, Người đem nhân loại trở về với Cha Người, để “đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con”.  Quả thực là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

          Lịch sử cứu độ khởi đầu từ lời Thiên Chúa hứa trong vườn địa đàng trải qua những lời tiên báo của các vị ngôn sứ trong Cựu Ước.  Giờ đây lời hứa được thể hiện, bắt đầu từ việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Nếu bà E-và đã làm mất “ân sủng” với Thiên Chúa, thì Mẹ Ma-ri-a lại được “đầy ơn phúc” trong vai trò E-và Mới, để sinh ra một nhân loại mới mà Trưởng Tử là Chúa Giê-su.  Nói về người con này, sứ thần nói với Mẹ:  “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.  Người sẽ nên cao cả… và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lu-ca 1:31-33).  Đúng thế, triều đại của Chúa Giê-su là triều đại của Đấng Em-ma-nu-en.  Con Thiên Chúa “cư ngụ giữa chúng ta” để dẫn chúng ta về nhà Cha.

          Thánh Phao-lô tông đồ gọi triều đại Thiên Chúa ở cùng chúng ta là “mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ” (Rô-ma 16:25).  Trước việc Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm này, thánh Phao-lô chỉ biết dâng lời “tôn vinh Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (16:27).

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Giống như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Chúa Giê-su sinh ra để ở lại và cứu độ chúng ta.  Với thánh Phao-lô, chúng ta cảm tạ Chúa đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cứu độ.  Ngài dạy rằng mục đích việc Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm cứu độ là để chúng ta “tin mà vâng phục Thiên Chúa”.  Chúng ta tin vào Chúa bằng cách làm theo những gì Chúa muốn.  Chúa sai Con Một Người đến ở giữa chúng ta để dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta sống cuộc sống mới làm con cái Chúa.  Cho nên chúng ta hãy đón nhận Tin Mừng và sống theo Tin Mừng ấy.

          Một cách tuyệt diệu hơn thế nữa để chúng ta đón nhận mầu nhiệm cứu độ, đó là hãy nhìn lên Mẹ Ma-ri-a như gương mẫu.  Mẹ thưa với sứ thần:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.  Lý tưởng và gương mẫu sống chân lý Em-ma-nu-en là ở đây!  Bắt chước Mẹ Ma-ri-a, chúng ta xác tín mình là con Chúa đã được Chúa Giê-su chuộc về, để với căn tính mới này, chúng ta cộng tác với kế hoạch Thiên Chúa “thực hiện cho chúng ta như lời sứ thần nói”.         Đấng Em-ma-nu-en đã ở với Đức Mẹ để “cứu độ” Mẹ một cách đặc biệt.  Cũng thế, Chúa Giê-su, “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” hằng ở với chúng ta và giữa chúng ta, để dẫn “đàn em đông đúc của Người” về quê trời theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Vậy chúng ta hãy chuẩn bị đón Người và bước theo Người!   Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B