Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chúa Nhật Ngày 15 tháng 8 năm 2021

Lm.  John P. Cush, STD

 

Các bài đọc: Kh 11: 19a; 12:1–6a, 10ab • Tv 45: 10, 11, 12, 16 • 1Cor 15: 20–27 • Lk 1: 39–56 

bible.usccb.org/bible/readings/081521-Day.cfm

 

Khi các Nghị phụ Công đồng Vatican II đang tranh luận nên đặt phần Thánh Mẫu học ở mục nào, thì cuối cùng các ngài đã nhận ra rằng tốt nhất nên ban hành phần này như một phần của Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen gentium) vào ngày 21 tháng 12 năm 1964. Trong chương thứ tám của tài liệu này, số 52–69, các nghị phụ thảo luận về Đức Mẹ. Một số nghị phụ của Công đồng cho rằng tốt nhất nên giữ Hiến chế Lumen Gentium trong tinh thần đại kết, và nên có một văn kiện riêng của Công đồng về Đức Trinh nữ Maria.  Nhưng cuối cùng, chính Đức Thánh Cha Phaolô VI và các giám mục đã quyết định đặt phần Thánh Mẫu Học ở cuối phần nói về Giáo Hội. Trong bài phát biểu ca ngợi Hiến chế Lumen gentium, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã tuyên bố tài liệu này là “một tổng hợp rộng rãi giáo lý Công giáo liên quan đến vị trí của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội.” Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của người Kitô hữu.

Đức Mẹ là người chỉ lối cho chúng ta trong mọi việc. Như Mẹ sống cuộc sống trước khi nguyên tổ chúng ta là Ađam và Evà phạm tội, thì chúng ta cũng phải sống giống như Mẹ vậy. Mẹ được thụ thai tinh tuyền và được sinh ra để trở thành môn đệ đầu tiên và hoàn hảo, không nhiễm tội nguyên tổ. Còn chúng ta, những người dù được thụ thai và sinh ra dưới gánh nặng của tội nguyên tổ, chúng ta vẫn muốn trở nên môn đệ của Chúa, nhìn Mẹ như người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc sống này, học hỏi mẫu gương của Mẹ, đặc biệt là đức tin.

Đức Mẹ là người dẫn đường chúng ta trong mọi việc. Như Mẹ đang hiện diện trong cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta cũng phải giống như Mẹ vậy. Trong lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta mừng ngày Đức Mẹ Maria được cất lên Thiên đàng cả thân xác lẫn linh hồn, để ở cùng Chúa. Điều này là hệ quả hợp lý của sự kiện Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì không một vết nhơ tội lỗi hay hư hoại nào có thể chạm đến thân xác Mẹ khi Mẹ còn ở dương gian này nên chắc chắn điều đó cũng không xảy ra cho Mẹ ở đời sau là cuộc sống đích thực trên Thiên đàng.

Khác với Mẹ Maria, khi chúng ta chết, thân xác chúng ta bị phân hủy, khô héo và trở về với tro bụi, nhưng linh hồn chúng ta phải đối mặt với sự phán xét riêng. Tuy nhiên trong cuộc phán xét chung vào ngày tận thế, thì đối với những kẻ công chính, thân xác và linh hồn họ sẽ được tái hợp. Hãy lắng nghe những lời dạy của Giáo lý Hội thánh Công giáo:

Số 1059:  “Hội Thánh Rô-ma tin và tuyên xưng cách chắc chắn rằng,… vào ngày Phán xét chung, tất cả mọi người cùng với thân xác của mình, sẽ trình diện trước tòa án của Đức Ki-tô để trả lẽ về các hành vi của mình” (Công đồng Lyons II [1274]: DS 859; x. ĐS 1549).

Số 1060: “ Nước Thiên Chúa, lúc cùng tận thời gian, sẽ đạt tới sự viên mãn của mình. Lúc đó, những người công chính sẽ hiển trị muôn đời với Đức Ki-tô, bằng cả thân xác và linh hồn đã được tôn vinh, và chính toàn thể vũ trụ vật chất cũng sẽ được biến đổi. Lúc đó, Thiên Chúa “có toàn quyền trên muôn loài” (1Cr 15, 28), trong cuộc sống vĩnh cửu”.

Lễ trọng kính Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời là ngày của hy vọng, ngày của lời hứa. Bằng cách noi gương Đức Mẹ trong cuộc sống này, chúng ta là những người tuy không được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, vẫn có thể hy vọng đạt được thực tại đã được báo trước trong định tín Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời. Mẹ Maria là người môn đệ đầu tiên và tuyệt hảo, dẫn đường cho chúng ta. Được thêm sức nhờ Bí tích Thánh Thể, Bánh Bởi Trời, chúng ta hãy ca ngợi và tôn vinh Nữ Vương Trời Đất.

 

Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review – (hprweb.com)

Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm B