Chúa Nhật 26 MTN – Ngày 26 Tháng 9 Năm 2021

 

Lm. Peter D. Hill, C.Ss.R

 

Các bài đọc: Ds 11: 25–29 • Tv 19: 8, 10, 12–13, 14 • Gc 5: 1–6 • Mc 9: 38–43, 45, 47–48      

bible.usccb.org/bible/readings/092621.cfm

 

 

Hoàn tất thủ tục lên chuyến bay vừa xong, tôi nhận được thẻ lên máy bay có in dòng chữ “đã kiểm tra trước” (Pre-Check). Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng tôi vô cùng biết ơn khi đi vào lối kiểm soát an ninh nhanh hơn và không phải trút bỏ hầu hết áo bên ngoài mình. Tôi nhớ đã nói điều này với bạn tôi, người đã trả tiền cho đặc quyền kiểm tra trước này, và anh ấy không lấy gì làm vui. Anh ấy nhắc đi nhắc lại với tôi rằng tôi đã được hưởng quyền lợi mà không cần phải là thành viên. “Hội viên có đặc quyền” là khẩu hiệu cũ của thẻ tín dụng American Express. Bài đọc I và bài Tin Mừng thách thức não trạng coi đặc quyền chỉ dành riêng cho những ai là thành viên.

 

Trong bài đọc I trích sách Dân Số, chúng ta gặp hai người là En-dat và Mê-đat, những người đã nhận được đặc ân của Thần khí và bắt đầu nói tiên tri, mặc dù các ông đang ở bên ngoài trại, nơi 70 bô lão đang tụ tập. Bực tức và có phần ghen tị vì hai người này đang nói tiên tri, Giô-suê chạy đến ông Mô-sê để xin ngăn cản họ. Chúng ta nhớ rằng Gio-suê từ khi còn trẻ là phụ tá của ông Mô-sê, nên ông ta cảm thấy có quyền đặc biệt, muốn kiểm soát Thần khí kiểm soát ai là người được nói tiên tri. Nhìn thấy toàn bộ vấn đề và không muốn cản trở Thần khí, ông Mô-sê khuyên Giô-suê đừng ngăn cản điều gì tốt lành và ân phúc. Ông Mô-sê thốt lên: Chớ gì toàn dân Chúa đều là những nhà tiên tri!  Ông còn nhắc Giô-suê rằng Thần khí Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho những thành phần có đặc quyền.

 

Qua đến bài Tin Mừng, ở đây ngay cả Gio-an cũng có thái độ tương tự như Giô-suê. Gio-an đến gặp Chúa Giêsu và thưa: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Gio-an ghen tị và tức giận ai đó không thuộc nhóm môn đệ Chúa lại có thể xua đuổi ma quỷ. Điều trớ trêu ở đây là chỉ vài câu Kinh Thánh trước đó, Gio-an và các môn đệ Chúa đã không thể xua trừ một tên quỷ ra khỏi một cậu bé (Mc 9, 14ff). Chúa Giêsu quở trách Gio-an và dạy ông rằng ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Người lại còn xác nhận bài học là công việc của Thiên Chúa không dành riêng cho người thuộc phe nhóm.

 

Các bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta những người có đức tin, phải chú ý đến những điều quan trọng. Cả Giô-suê lẫn Gio-an đều không nhận ra được điều cốt yếu, đó là sứ mệnh của Thiên Chúa trên thế giới. Chúa Giêsu không thắc mắc về những việc lành người ta làm nhân danh Người, Người cũng chẳng quan tâm ai làm những việc đó. Trong khi Gio-an bận tâm đến những đặc quyền đặc lợi của nhóm môn đệ, thì Chúa Giêsu lại nhắc nhở các môn đệ rằng đi theo Người là phải phục vụ.

 

Giáo huấn của Chúa Giêsu là “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” đặc biệt phù hợp cho thế giới ngày nay. Đó là lời kêu gọi hiệp nhất và lời kêu gọi lòng bao dung giữa dân Thiên Chúa. Khi chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng mình có danh nghĩa và quyền năng của Chúa Giêsu, thì Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở rộng tầm nhìn của mình xa hơn. Bất cứ khi nào chúng ta chứng kiến ​​những việc làm của tình yêu, tha thứ, bác ái, công lý, chữa lành, giải phóng, xây dựng hòa bình, lòng thương xót, và những việc tương tự - bất kể từ đâu đến – thì những việc làm ấy đều là công việc của Chúa Kitô.

 

Chúng ta không biết tại sao người đó trừ được quỷ, nhưng chúng ta biết rằng việc trừ quỷ là một điều tốt. Người đó có ý tốt khi ý thức rằng thực sự một quyền nhân danh Đức Giêsu, và quyền năng này luôn phải được sử dụng để mở mang Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng ta là những người theo Chúa Kitô đừng bao giờ trở thành chướng ngại vật cho công việc của Thiên Chúa trên thế gian.

 

Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review – (hprweb.com)

Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm B