CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, năm B

Ngày 10/8/2003

Ga 6, 41- 51

 

BÁNH TỪ TRỜI

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Cái thường tình và thực tế nhất của cuộc đời vẫn là cái ăn, cái uống, vì vậy từ ngàn xưa nhu cầu cơm, nước và lương thực luôn là những vấn đề nóng bỏng, nổi cộm trong xã hội loài người: ngay trong Kinh Thánh, đề tài Bánh, của Ăn là đề tài khá phổ biến. Thiên Chúa đã ban Manna cho dân trong sa mạc để dân Do Thái có đủ sức mà tiến về đất Chúa hứa. Êlia được bổ sức bằng bánh lúa mạch để ông có sức mà lên núi Horép. Ma quỉ đã từng xúi giục Chúa, cám dỗ Chúa làm cho đá biến thành bánh khi cái đói đang xâm lấn những ngày Chúa ở trong hoang địa kết hiệp với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói, giới thiệu với dân Do Thái về bánh trường sinh là chính thịt máu của Người. Tuy nhiên, để hướng dẫn, để lý giải cho dân biết về “Bánh Từ Trời” là Mình và Máu Chúa, Ngài đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nên nhiều để nuôi nhiều ngàn người ăn. Chúa đã đưa dân từ cái đói thể xác đến sự khao khát Bánh Vĩnh Cửu, Bánh Trường Sinh, để rồi chính dân sẽ thốt lên lời van xin:” xin ban cho chúng tôi thứ bánh đó”, Ngài đã giới thiệu:” Tôi là bánh trường sinh”( Ga 6, 48)

 

CHÚA XÁC NHẬN NGÀI LÀ BÁNH HẰNG SỐNG:

Suốt lịch sử cứu độ, ngay từ thời Cựu Ước những trang đầu Sách Khởi Nguyên đã cho nhân loại thấy vì con người sa ngã, phạm tội, phản nghịch cùng Thiên Chúa: con người phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng cơm manh áo...Kinh Thánh còn chỉ ra rằng đất khô cằn, cây cỏ mọc lên, con người phải vất vả, bươn chải mới tìm ra lương thực nuôi thân. Và rồi, Con Thiên Chúa được sai đến thế gian để cứu độ nhân loại: Ngài là Bánh hằng sống vì Ngài là Đấng ban sự sống( Ga 6, 48-50 ). Chúa Giêsu cho nhân loại sự sống từ trời vì Ngài đã từ trời xuống trần gian( Ga 6, 41-42 ). Chúa Giêsu ban cho nhân loại sự sống đời đời vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống( Ga 6, 46. 48 ). Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống vĩnh cửu vì Ngài dẫn nhân loại đến cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu khi xác nhận điều:” Tôi là bánh trường sinh”( Ga 6, 48 ), Ngài không có ý phủ nhận của ăn, lương thực trần gian là những thực tại cần thiết đã, đang và còn rất cần thiết cho sự sống con người ở dưới thế. Chúa nói:” Tôi là bánh trường sinh” để nói lên rằng của ăn trần gian này cần thật nhưng vẫn chỉ mang lại cái chết:” Tổ Tiên của người Do Thái đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết( Ga 6, 49 ). Chúa xác nhận Ngài là bánh bởi trời, bánh trường sinh, ai ăn bánh này thì khỏi phải chết ( Ga 6, 51 ). Lời loan báo, xác nhận của Chúa Giêsu về bánh trường sinh là Thịt và Máu của Ngài nói lên một sự thật quan trọng và là trung tâm đức tin của người Kitô hữu:” con người không những là phải tin nhận mà còn phải ăn thịt và uống máu của Chúa để có sự sống đời đời ( Ga 6, 54 ).

 

CHÚA MỜI GỌI CON NGƯỜI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU CỦA NGƯỜI:

Khi Chúa Giêsu nói lên điều đó, Ngài không có ý nói: con người chỉ nôm na đi lễ, dự dễ và chịu lễ thế là đủ. Tiệc Thánh Thể là Bí Tích tình yêu, Bí Tích của lòng tin. Thế nên, một nơi khác chính Chúa đã tự giới thiệu:” Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”( Ga 14, 6 ) và ai tin vào Ngài sẽ có sự sống đời đời... Bánh cũng có nghĩa là Lời của Chúa và ăn là lắng nghe Lời Chúa. Tin và lắng nghe Lời Chúa, đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống bằng những nghĩa cử bác ái, quảng đại, độ lượng, hy sinh, người Kitô hữu sẽ nắm phần vinh quang với Chúa, nghĩa là đạt được nước trời. Thánh Lễ hằng ngày nhân loại tham dự luôn gồm hai phần, phần Lời Chúa và phần Thánh Thể. Lời của Chúa cũng như Bánh và Rượu cần phải được chia sẻ như Thịt và Máu của Chúa. Bánh cũng có nghĩa là cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Chịu lấy Bánh trường sinh là đi trọn con đường tình yêu của Chúa, con đường đức tin, con đường thập giá để đạt tới vinh quang nước trời. Đi con đường của Chúa là nhận lấy sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho tha nhân, cho muôn người như lời Chúa nói:”...Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”( Mt 28, 19 ). Trong cuộc hành trình đức tin, sống trọn kiếp người, dân Chúa không chỉ có lương thực hằng ngày như manna, như bánh lúa mạch mà dân Do Thái và ngôn sứ Eâlia đã ăn để có sức tiến vào hứa địa và lên núi của Chúa, nhưng dân Chúa còn cần tới chính Chúa Giêsu, Đấng dẫn đưa dân Chúa vào quan hệ thân mật với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã nói với Sa tan:” người ta sống không nguyên nhờ bánh mà còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phát ra” . Nếu chỉ sống bằng bánh, con người muôn thuở đã không tránh khỏi cám dỗ như ma quỉ tưởng Chúa Giêsu đang đói nên Ngài có thể quên đi bản tính Thiên Chúa của mình mà nghe lời chúng xúi giục, làm theo lời của chúng. Chúa và Giáo Hội mời gọi con người vươn cao hơn để tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa và đó là sự sống vĩnh cửu con người đang được mời gọi đạt tới.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con Bánh trường sinh để chúng con không

còn đói nữa. Amen.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1.       Tại sao Chúa Giêsu lại nói:” Tôi là bánh từ trời xuống” ?

2.       Tại sao Chúa lại nói:” Ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời”?

3.       Tại sao người Do Thái lại xầm xì khi nghe Chúa nói:” Tôi là bánh từ trời xuống”?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà