CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B

Mc 9, 2-10

 

NGƯỜI CON MỘT YÊU DẤU

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Tin Mừng hôm nay ghi lại khi biến hình trên núi Taborê cho các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan, Thiên Chúa đã long trọng giới thiệu với ba tông đồ:” Đây là người Con rất yêu dấu”. Phụng vụ chúa nhật II mùa chay còn đi xa hơn nữa và đây là điểm chính: Thiên Chúa Cha rất chạnh lòng thương nhân loại tội lỗi, đã hy sinh Người Con Một yêu dấu của mình là Đức Giêsu Kitô đến đền thay tội lỗi nhân loại.

 

LÒNG TIN RẤT CẦN THIẾT ĐỂ NHẬN RA LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA:

Abraham là mẫu gương chói ngời về lòng tin( bài đọc I). Abraham tin vào lời Chúa, hai ông bà hạ sinh được người con trai duy nhất là Isáac trong lúc hai ông bà đã đi vào tuổi xế chiều, không thể nào sinh nở. Lòng tin ấy lại tăng cao khi Thiên Chúa bảo Oâng Abraham hãy bỏ quê cha đất tổ mà tới một xứ, ông chưa bao giờ biết. Abraham đã tin, đã bỏ quê hương xứ sở của mình mà tiến về đất xa xôi như lời Thiên Chúa phán. Đức tin của ông lại còn sắt đá hơn khi Thiên Chúa truyền lệnh hạ sát người con duy nhất mà ông đã khó nhọc có được trong lúc tuổi già, lúc mà Thiên Chúa hứavới ông sẽ cho dòng dõi đông như sao trên trời như cát ngoài bãi biển. Abraham đã tin, nhưng Thiên Chúa hiểu rõ ông. Điều tối ư quan trọng là Thiên Chúa Cha sẽ thực hiện việc tế sát con Ngài là Đức Giêsu Kitô trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa chính là người Cha:” không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta “( bài đọc 2 ).Đức tin là điều kiện tiên quyết để con người đạt được nước trời, chiếm lĩnh được Chúa. Abraham đã tin, nên Oâng đã được Chúa ban cho lời hứa và lời hứa được thực hiện…

 

BIẾN CỐ CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH

Sau lời tuyên tín của Phêrô đại diện các tông đồ nói với Chúa Giêsu:” Thầy là Đức Kitô”. Đức Kitô có nghĩa là từ Thiên Chúa mà đến, là Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu khen ngợi Phêrô về lời tuyên tín phát xuất từ Chúa Cha mạc khải. Liền đó, Phêrô lại cản ngăn đường Chúa đi, con đường thập giá tuân theo ý Cha. “ Lạy Thầy, không thể được ! Chuyện ấy không thể xẩy ra cho Thầy được !”. Chúa Giêsu bèn nói với Phêrô:” Hỡi Satan, hãy xéo khỏi mặt ta ! Con chỉ làm cản trở con đường của Thầy thôi ! Vì những tư tưởng ấy của con không phải phát xuất từ Thiên Chúa mà là từ con người “( Mt 16, 22-23 ). Chúa Giêsu iến hình trên núi để chứng tỏ vinh quang của Người, vinh quang ấy các tông đồ cũng sẽ được hưởng nếm. Chúa biến hình và từ trời Thiên Chúa Cha giới thiệu với các môn đệ :” Đây là người con rất yêu dấu”. Biến hình cùng với sự chiếu sáng của y phục Ngài là triệu báo cho sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Tiếng Thiên Chúa Cha và tiếng Chúa Giêsu là sự kiện cần thiết để củng cố lòng tin của các môn đệ và dẫn đưa các tông đồ vào giai đoạn chót của công trình cứu chuộc. Tin Mừng thánh Marcô cho thấy việc Chúa Giêsu biến hình xẩy ra sau lời loan báo của Chúa Giêsu lần thứ nhất là Ngài sẽ phải đau khổ nhiều, chịu chết và sống lại. Lời loan báo này chắc chắn đã làm cho các tông đồ hết sức bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng. Chết sống lại đã được một số người Do Thái lúc đó tin theo, nhưng ở đây các môn đệ sẽ rất khó hiểu và khó chấp nhận khi Chúa Giêsu nói Ngài phải ngang qua cái chết thập giá. Chúa Giêsu đã không tự đi tìm cái chết, nhưng đây là một sự chọn lựa, một cách thế làm theo ý Chúa Cha.” Ta đến để thi hành thánh ý Cha “ hoặc “ Lương thực của Ta là làm theo thánh ý Cha “. Chúa thi hành ý định của Thiên Chúa Cha là cứu độ nhân loại, yêu thương loài người:” Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Đức tin của Phêrô, Giacôbê và Gioan có lúc rất mạnh, nhưng sau đó sẽ leo lét như trong biến cố vườn Giếtsêmani:” Tâm hồn Thầy buồn rầu đến chết”( Mt 26, 38 ). Phêrô chối Chúa, các môn đệ bỏ trốn vv…Khi gặp những lúc khủng hoảng về đức tin, ta hãy nhớ tới Abraham vì Abraham luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa. “ Phúc cho ai bị thử thách mà vẫn trung thành, bởi vì khi thành công trong cơn thử thách như thế, người đó sẽ được Thiên Chúa ân thưởng bằng sự sống mà Thiên Chúa đã hức cho những ai yêu mến Ngài”( Gc 1, 12 ).

Đời sống có thể vụt sáng như ba môn đệ trên núi Taborê, nhưng nó sẽ bị chìm khi bị thử thách như các môn đệ trong biến cố Chúa Giêsu bị án chết. Trong mọi hoàn cảnh cứ phó thác, tin tưởng, cậy trông Thiên Chúa sẽ thưởng, sẽ gia ân, giáng phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được muốn vinh quang phải trải qua thập giá.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1.       Tại sao Chúa Giêsu lại biến hình trên núi ?

2.       Lòng tin của bạn ra sao ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà