CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B

Ga 3, 14-21

 

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ. TÌNH THƯƠNG CỨU ĐỘ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Càng tới gần lễ lá, phụng vụ như muốn giới thiệu cho dân Chúa thấy phảng phất đâu đây cây thập giá. Một thập tự xem ra chỉ là một cây gỗ bị đóng chéo lại, nhưng cây thập giá lại bao hàm cả một mầu nhiệm tình thương. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô ban đêm cho nhân loại thấy rõ chiều kích thẩm sâu của ơn cứu độ. Muốn đạt được nước trời, con người phải được tái sinh nơi Chúa Giêsu chết và phục sinh.

 

CUỘC ĐỐI THOẠI

 

Một cuộc đối thoại có nghĩa là tìm hiểu cách thẳng thắn và nghiêm túc về một vấn đề nào đó. Oâng Nicôđêmô một đầu mục của người Do Thái và là một người thuộc bè biệt phái đã tới gặp Chúa Giêsu bban đêm. Khi xuất hiện trong cuộc đối thoại này, ông Nicôđêmô tỏ ra là một người hết sức thiện chí và nhiệt tình. Thay vì bắt bẻ Chúa Giêsu như các người Biệt phái khác, ông Nicôđêmô tỏ ra muốn tìm hiểu sự thật với tất cả tấm lòng của mình. Nicôđêmô đã có lần bí mật bênh vực Chúa Giêsu( Ga 12, 32 ) và ông cũng được tham gia vào việc liệm xác Chúa Giêsu. Những vấn nạn và câu trả lời của Chúa Giêsu cho Nicôđêmô là những lời tiên báo cho nhân loại chúng ta hiểu rõ rằng để thấy được nước Thiên Chúa đang khởi sự với Chúa Giêsu, người ta phải được sinh lại bằng lòng tin nơi Đức Kitô chết và sống lại. Tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói về cái chết của Ngài bằng những từ ngữ:” được nhắc lên cao “. Nhắc lên cao có nghĩa là được treo lên như Môsê treo con rắn đồng lên cao trong sa mạc để ai nhìn lên con rắn đồng thì được cứu khỏi rắn cắn. Hình ảnh này chỉ là tiên trưng mà thôi. Thập giá nơi Đức Kitô được treo lên là dấu chỉ của tình thương giải thoát. Thập giá là nơi con Thiên Chúa được tuyên dương. Chỉ nơi thập giá mới có ơn cứu độ. Nơi Người, tức nơi Đức Kitô ơn cứu chuộc chứa chan. Mầu nhiệm thập giá luôn tuôn trào vì luật Tin Mừng là” Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái”( Ga 12, 24 ). Thập giá chính là mạc khải của Thiên Chúa Cha ngang qua người con của Ngài là Chúa Giêsu. Đây là chóp đỉnh của tình yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để lên án mà để đem lại sự sống và hạnh phúc cho con người.

 

ĐẠO TÌNH THƯƠNG. ĐẠO THẬP GIÁ

 

Chúa Giêsu đã nói lên tất cả sự thật qua cái chết của Ngài:” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến thân vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Chúa Giêsu đã thiết lập một đạo , một đạo dựa trên tình thương. Thánh Gioan nói:” Thiên Chúa là tình yêu “. Chúa Giêsu chính là tình thương cứu độ. Người Kitô hữu trong mùa chay này, khi trở về với lòng mình, chắc chắn nhìn lên thập giá sẽ hiểu rõ lòng thương xót của Chúa. Thập giá chính là ơn giải thoát. Đạo Chúa Kitô không phải là đạo tìm thập giá mà chính là để mọi người nghiệm ra tình thương cứu độ của Chúa Kitô. Đạo của Chúa Kitô cũng không phải là thực thi một số kinh kệ và giữ một số lề luật cách máy móc, nhưng đạo chính là tình thương, do lòng mến phát sinh ra. Chúa Kitô luôn diễn tả tình thương qua con người đầy xót thương của Ngài.” Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta “.

Mùa chay, toàn dân Chúa hãy xét lại thái độ sống đạo của mình để khi sống trong năm thánh hóa gia đình này dân Chúa sẽ khẩn cầu Chúa Thánh Thần đến đổi mới tâm hồn, đổi mới đức tin, nhờ đó mọi gia đình sẽ sống trong tình thương vô biên của Chúa. Thập giá phải là vinh quang cho mọi người vì chính nơi  thập giá, con ngườiù tìm lại được sự sống vĩnh cửu, sự sống dồi dào.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con hiểu được tình thương của Chúa, nhờ đó chúng con biết yêu mến thập giá vì thập giá là nguồn ơn cứu độ của chúng con.

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1.       Thập giá là gì ?

2.       Bạn có yêu mến thập giá ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà