CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, năm B

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:  Do-thái 5: 7-9

          Theo dõi diễn tiến của các bài đọc mùa Chay, chúng ta nhận thấy sự tăng triển mỗi ngày một rõ hơn về nhiều phương diện, như bầu khí căng thẳng giữa Chúa Giê-su với những kẻ chống lại Người, Chúa Giê-su cảm thấy việc rao giảng càng cấp bách hơn trong những ngày cuối đời...  Nhưng nổi bật nhất, đó là càng gần tới cuộc Khổ nạn, Phụng vụ Lời Chúa càng nêu cao thái độ khiêm nhượng vâng phục của Chúa Giê-su trước thánh ý của Chúa Cha.  Trích dẫn đoạn thư Do-thái hôm nay đã đề cao sự vâng phục của Chúa Giê-su như là “nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.”  Để hiểu giá trị tuyệt đỉnh của đức vâng phục ấy, chúng ta phải trở lại thời điểm trước khi Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ cho loài người để thấy được mức độ tai hại của việc A-đam đã không vâng phục Thiên Chúa như thế nào.  Thánh Phao-lô đã cặn kẽ trình bày so sánh giữa A-đam và Đức Giê-su Ki-tô trong chương 5, thư gửi tín hữu Rô-ma.  Tuy nhiên ở đây qua đoạn thư Do-thái, Giáo Hội chỉ muốn chúng ta chú tâm vào sự vâng phục của Chúa Giê-su và mời gọi chúng ta noi gương Chúa trong cuộc sống Ki-tô hữu chúng ta.

 

a)  “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20)

          Khi so sánh việc bất tuân phục của A-đam với sự vâng phục của Đức Ki-tô, thánh Phao-lô muốn làm nổi bật lên tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.  Dựa vào hậu quả, chúng ta có thể thẩm định mức tai hại của sự bất tuân lớn lao như thế nào.  Qua hành động bất tuân của A-đam, tội lỗi xâm nhập trần gian và tác hại gây nên sự chết.  Hậu quả thật lớn lao, vì không phải chỉ có một mình A-đam phải chết, mà là toàn thể nhân loại.  Thánh Phao-lô đã sử dụng động từ “thống trị” để diễn tả mức độ trầm trọng của lầm lỗi A-đam.  Tội lỗi do bất tuân còn tiêu diệt luôn cả khả năng được nên công chính nơi con người chúng ta, hoặc nói theo ngôn từ của Phao-lô, là “chúng ta không có sức làm được gì” và trở thành “hạng người vô đạo.”  Vậy thì bởi đâu chúng ta được phục hồi khả năng được nên công chính và trở nên con cái hiếu nghĩa của Thiên Chúa?  Đó là nhờ sự vâng phục của Đức Ki-tô, sự vâng phục đã thành nguồn ân sủng và là nguồn “chứa chan gấp bội.”

 

b)  Diễn tiến bài học vâng phục của Chúa Giê-su

          Thư Do-thái khai triển việc Chúa Giê-su học vâng phục như thế nào?  Vâng phục không phải là một nhân đức đối thần, nhưng là nhân đức thủ đắc.  Nghĩa là vâng phục không phải là ơn siêu nhiên do chính Chúa ban như đức tin, cậy và mến, nhưng là thói quen chúng ta phải tập tành mới nắm được trong tay (thủ đắc).  Vậy diễn tiến việc học vâng phục được mô tả như sau.

          Trước hết thư Do-thái nêu lên hoàn cảnh Chúa Giê-su học vâng phục:  “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết.”  Chúa Giê-su không học vâng phục với tính cách là Thiên Chúa, nhưng là người phàm như chúng ta.  Là phàm nhân, nên Chúa Giê-su cũng kêu van khóc lóc, cũng sợ đau khổ và cái chết, nhất là cái chết phải hư mất đời đời.  Lời cầu xin kêu cứu của người công chính là lời cầu xin đầy lòng tin kính phó thác, lấy ý Thiên Chúa làm mục đích để tuân theo chứ không phải lấy ý riêng mình để giải quyết khó khăn.

          Cơ hội để phát triển lòng tin kính phó thác chính là những đau khổ trong cuộc sống.  Đau khổ là trường tôi luyện lòng tín thác của chúng ta nơi Chúa.  Cũng như chúng ta, Chúa Giê-su đã được đào tạo trong môi trường đau khổ để học bài học vâng phục Thiên Chúa.  Nhìn lại cuộc đời của Người, chúng ta thấy đau khổ nhiều hơn vui sướng.  Sinh ra trong cảnh cơ hàn, lớn lên trong cuộc sống thanh bần Na-da-rét và “không có chỗ tựa đầu” trong khi thi hành sứ vụ cứu thế.  Cuối cùng là cuộc Thương khó và cái chết “gục đầu xuống và tắt thở” chứ không phải tựa đầu trên gối êm.  Quả thực, Thiên Chúa đã cứu Người khỏi chết, không phải khỏi cái chết tạm phần xác nhưng là cái chết vĩnh viễn.  Thần Khí Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết, để Người sống muôn đời và ngự bên hữu Thiên Chúa, đó chính là ý nghĩa của việc Thiên Chúa cứu Người khỏi chết.

          Thư Do-thái đề cập tới mức độ thập toàn của việc vâng phục.  Mức độ này cũng được thánh Phao-lô diễn tả rõ ràng hơn trong thư Phi-líp-phê 2:8.  “Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”  Vâng lời bằng lòng chịu chết đã là một hành vi phi thường hiếm có.  Nhưng lại còn tự ý chấp nhận một cái chết nhục nhã như một tên tội đồ thì chẳng có ai dám làm điều đó cả!  Trừ phi người ấy phải đạt tới trình độ vâng phục thập toàn.  Chính Đức Ki-tô đã đạt mức độ sung mãn của vâng phục, cũng như Người là chính sự sống và là sự sống sung mãn.

 

c)  Đức Ki-tô vâng phục đã trở nên nguồn ơn cứu độ

          Nguồn ơn cứu độ không có nghĩa thụ động, nhưng đòi hỏi sự cộng tác và kết hiệp của chúng ta với Người.  Sự vâng phục của Chúa Giê-su mang ý nghĩa một cuộc hòa giải nhân loại với Thiên Chúa.  Sự vâng phục của Người không chỉ là một hành vi tức thời, nhưng là hành vi cứu độ, nghĩa là sự vâng phục ấy đã khởi đầu và sẽ được tiếp nối bằng những vâng phục của mỗi chi thể thuộc Nhiệm Thể Người.  Người mở ra con đường vâng phục Thiên Chúa “cho tất cả những ai tùng phục Người” để họ được hòa giải với Thiên Chúa và được cứu độ, tức là cho những ai thực sự muốn làm môn đệ Người.

          Hôm nay tôi sống theo ý Chúa và tuân phục lề luật Chúa tức là tôi đang được hòa giải và cứu độ.  Nhưng có một điều nữa tôi phải học nơi Chúa Giê-su, đó là phải lấy những đau khổ cuộc sống làm cơ hội học biết thế nào là vâng phục Chúa.  Như thế, tôi có thể nhận ra chiều kích ích lợi và tích cực của những đau khổ tôi chịu, chứ không phải chỉ thấy lúc nào cũng đầy hãi sợ.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

           Trước những đau khổ trong cuộc sống, thái độ của tôi thế nào?  Trách móc Thiên Chúa?  Tín thác và cố gắng nhận ra ý nghĩa tích cực của những đau khổ?  Học vâng phục ý Chúa?

          Tôi sẽ mô tả diễn tiến việc học vâng phục Chúa nơi tôi như thế nào?  Đau khổ nào được coi như là khởi đầu cho việc học vâng phục?  Tiến triển ra sao?  Chia sẻ.

          Chiêm ngưỡng Chúa Giê-su vâng phục Chúa Cha sẽ giúp tôi sống tinh thần mùa Chay và chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh thế nào?  Nhất là chiêm ngưỡng Người qua Phụng vụ Tuần Thánh?

          Nếu có thể, học hỏi chương 5 của thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma.

 

Cầu nguyện kết thúc

            Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng nhau đọc Thánh ca Phi-líp-phê 2:6-11.

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi

Ngày 2-4-03


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà