CHÚA NHẬT LỄ LÁ: TƯỢNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Mc 14, 1-15, 47

 

ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ ĐẤNG THIÊN SAI

      

       Đi vào lễ lá, nhân loại như đang đối diện với một con người bằng xương bằng thịt. Một con người có tên Giêsu. Những hành vi, cử chỉ của tuần thánh qua linh mục như thể Chúa Giêsu Kitô đang làm. Con người như được sờ tới, đụng tới những sự việc mà Đức Kitô đã làm khi xưa để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Giêsu Kitô thật là Đấng Mêsia, Đấng thiên sai, một Đấng cứu thế đem lại sự an bình cho con người, cho loài người, cho nhân loại. Chúa cứu thế không mang lại sự bất ổn mà Ngài chỉ đem lại sự bình an cho con người, cho con người.

      

CHÚA GIÊSU CƯỠI LỪA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM

 

       Tin Mừng thánh Gioan đoạn 11, 57 thuật lại rằng:"…Bất cứ ai biết Đức Giêsu ở đâu thì phải thì phải báo cáo ngay để họ bắt Ngài". Cuộc hành trình đi về Giêrusalem của Chúa Giêsu và các môn đệ làm mọi người lo âu, hồi hộp, sợ hãi. Tin Mừng thánh Gioan sau đó viết:"Đức Giêsu tìm thấy một con lừa và cưỡi lên nó, đúng như lời Kinh Thánh dậy: Hỡi thành Sion, đừng sợ, này đây vua ngươi đến, Ngài đang cưỡi lên một chú lừa con"( Ga 12, 14-15 ). Chúa vào thành như một vị vua oai phong, nhưng hiền lành, khiêm nhượng. D6n chúng và trẻ con Do Thái cầm trên tay những cành thiên tuế, miệng reo hò:" Hosanna ! Vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến ! Hoan hô, hỡi vua Israen"( Ga 12, 13 ). Môn đệ Đức Giêsu quả thực chưa hiểu điều này, mãi sau này khi Chúa được tôn vinh, họ mới hiểu và các ông làm chứng cho Chúa Giêsu ( Ga 12, 16 ). Chúa Giêsu đã cưỡi lừa vì lừa là loài vật hiền khác với ngựa, tượng trưng cho sự oai phong, kiêu hùng và chinh chiến. Tiên tri Giacaria đã tiên báo về vị cứu tinh sẽ cưỡi trên mình lừa. Điều này khác với quan niệm của những người mong chờ một Đấng oai phong đến sát phạt dân và hồi phục vương quốc Israen. Họ quan niệm vị vua ngồi trên ngai báu, bắt dân hầu hạ. Nhưng Chúa đến sẵn sàng cúi mình, rửa chân cho các môn đệ.

 

ĐỨC GIÊSU KITÔ HOÀN TOÀN KHIÊM NHƯỢNG VÀ HIỀN LÀNH

 

       Chúa Giêsu đã tới trần gian để qui tụ mọi dân, mọi nước chống lại nghèo đói, thù hận và bất công, gây hấn. Ngài đến không phải để kết án mà để tha thứ, cảm thông, chia sẻ. ChúaGiêsu đến để làm cho lề luật nên hoàn thiện  và làm cho những giấc mơ của dân nên hiện thực,làm đẹp lại những mơ ước của dân. Chúa mời gọi dân chứ không cưỡng bức, bắt buộc dân theo Ngài. Chờ đón một vị vua Giêsu với tất cả tâm hồn đơn thành, với cung cách của người đầy tớ, nhân loại hiểu ra rằng Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta và đang nói với ta những điều tốt đẹp nhất để ta đi vào những ngày thánh cách sốt sắng, đạo đức và thánh thiện khi ta cùng với Giáo Hội cử hành nghi thức rước lá.

       " Hosanna ! vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến ".

 

       Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà