CHÚA NHẬT  2  PHỤC SINH

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:  1 Gio-an 5: 1-6

          Bài đọc Tân Ước được sử dụng trong mùa Phục Sinh (Chúa Nhật 2 đến 7 Phục Sinh) là những suy niệm về Mầu nhiệm Phục sinh, lấy từ Thư 1 Phê-rô (năm A), Thư 1 Gio-an (năm B) và sách Khải Huyền (năm C).  Lễ Phục Sinh tiếp tục được cử hành trong suốt bảy tuần lễ, nên các bài đọc Tân Ước là những suy niệm sâu sắc về biến cố Phục sinh và những áp dụng thực tế vào cuộc sống Ki-tô hữu.

          Tại sao Phụng vụ Lời Chúa sử dụng Thư 1 Gio-an?  Thư 1 Ga giống như một thông điệp gửi cho các giáo hội tại Tiểu Á khoảng giữa năm 90 và 100 sau công nguyên, đang khi phái lạc giáo Ngộ đạo thuyết lung lạc đức tin Ki-tô giáo.  Những người theo Ngộ đạo thuyết chủ trương thân thể Đức Ki-tô chỉ có bề ngoài mà không có thực, thân thể ấy không thể phục sinh, chỉ có linh hồn Người mới bay thẳng lên thiên đàng.  Họ không chấp nhận thiên tính của Đức Ki-tô.  Họ không nhìn nhận giới răn bác ái huynh đệ.  Do đó trong thư này, thánh Gio-an khuyên tín hữu hãy tiếp tục nhận biết và yêu mến Thiên Chúa bằng cách giữ giới răn của Người mà yêu thương anh chị em.  Ngài lý luận đanh thép:  “Nếu ai nói:  ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;  vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4:20).  Vậy Thư 1 Ga được sử dụng để giúp chúng ta nhận ra đời sống mới trong đức tin mà sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô đã đem lại cho chúng ta.  Được sống lại cùng với Chúa Ki-tô trong con người mới, Ki-tô hữu phải sống yêu thương như những người con cái của Thiên Chúa.  Đoạn thư hôm nay nói về căn tính làm con cái Thiên Chúa của chúng ta.

 

a)  Chúng ta là con cùng một Cha

          Trước khi nói đến bổn phận phải yêu thương anh chị em, thánh Gio-an thấy cần phải nhắc nhở chúng ta về căn tính đích thực của chúng ta.  Nhờ tin vào Chúa Ki-tô là Con Thiên Chúa, chúng ta đã được Thiên Chúa cho sinh lại trong đời sống mới.  Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thánh Thần đã cho chúng ta khả năng được gọi Thiên Chúa là “Áp-ba!  Cha ơi!” (Rm 8:15).  Vinh dự được làm con cái Thiên Chúa đưa chúng ta tới bổn phận đối với Người, đó là phải “yêu mến Đấng sinh thành.”  Nhưng từ bổn phận cốt yếu này, thánh Gio-an lý luận đưa chúng ta tới một hệ luận khác, tức là “Ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.”  Khi nói “kẻ được Đấng ấy sinh ra,” thánh Gio-an hẳn không ám chỉ Chúa Giê-su, nhưng ám chỉ tất cả chúng ta là những người đã được Thiên Chúa cho sinh lại trong Bí tích Rửa tội.

 

b)  Yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ điều răn của Người là dấu chỉ nói lên chúng ta là con cái Người

          Trong sách Tin Mừng, thánh Gio-an ghi lại lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su:  “Căn cứ vào điều này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).  Ở đây, ngài theo cùng một phương thức diễn tả để nhấn mạnh đến bổn phận yêu thương anh chị em:  “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người.”  Nếu chúng ta muốn làm môn đệ Chúa, thì chúng ta phải yêu thương nhau.  Nếu chúng ta muốn yêu thương nhau, thì chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và giữ điều răn của Người.  Hay nói khác đi, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và việc tuân giữ các điều răn của Người là tiêu chuẩn chắc chắn bảo đảm cho lòng yêu thương đối với anh chị em.

 

c)  Con cái Thiên Chúa là những kẻ chiến thắng thế gian

          Một dấu chỉ hết sức đặc biệt nói lên chúng ta là con cái Chúa, đó là chúng ta là những người chiến thắng thế gian nhờ lời Thiên Chúa ở lại trong chúng ta (2:14) và nhờ đức tin của chúng ta vào Đức Ki-tô (5:4-5).  Là Con Thiên Chúa, Đức Ki-tô đã chiến thắng thế gian nhờ sự vâng phục thập toàn của Người, đến nỗi Người vui lòng chết trên thập giá.  Chiến thắng ấy đã được khởi đầu nơi Đấng “là khởi nguyên, là Trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại” (Cl 1:18) và sẽ được tiếp tục nơi các em của Người, tức là tất cả chúng ta.  Ở đây chúng ta cũng có thể theo cùng một lý luận của thánh Gio-an mà nói rằng:  giống như lòng yêu mến Chúa là tiêu chuẩn bảo đảm cho lòng yêu thương anh chị em, thì cũng thế, chiến thắng của Đức Ki-tô là tiêu chuẩn bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta đối với thế gian.

 

d)  Hành trình của con cái Thiên Chúa

          Tất cả những trình bày của thánh Gio-an giúp chúng ta tổng hợp lại thành một thực tại duy nhất, đó là hành trình của kẻ làm con Thiên Chúa.  Hành trình ấy khởi đầu với đức tin vào Chúa Ki-tô là Con Thiên Chúa để chúng ta nhận lãnh căn tính mới làm Ki-tô hữu và được mời gọi sống đời sống mới.  Cốt lõi của đời sống mới trong Thần Khí Đức Ki-tô là hãy yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ điều răn của Người, yêu thương anh chị em và thẳng tiến trên đường chiến thắng thế gian để được cùng chia sẻ gia nghiệp với Chúa Ki-tô.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Có bao giờ tôi suy nghĩ sâu xa hơn về căn tính Ki-tô hữu và làm con Thiên Chúa của mình không?  Những khẳng định của thánh Gio-an soi sáng thêm sự hiểu biết của tôi như thế nào?

          Tôi có thuộc hạng người nói “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà vẫn chứ yêu thương anh chị em không?  Suy nghĩ về một vài trường hợp cho thấy tôi là “kẻ nói dối.”

          Qua bài đọc này, Giáo Hội muốn dẫn tín hữu theo một lối sống yêu thương, mến Chúa yêu người.  Tôi sẽ cố gắng theo dõi tư tưởng của thư thứ nhất thánh Gio-an trong mùa Phục Sinh.  Vậy tôi sẽ bắt đầu hoạch định một chương trình sống như thế nào cho riêng tôi, nhấn mạnh đến lòng mến Chúa yêu người?

 

Lời nguyện kết thúc

Sau nhưng lời nguyện bộc phát, nhóm cùng đọc lời nguyện sau đây:

          Lạy Thầy Giê-su, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.  Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha.

          Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.  Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng đứng đầu một đoàn em đông đúc.

          Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy...

          Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em.  A-men.

(Trích RABBOUNI, lời nguyện 33)

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà