CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B

Ngày 01/12

Mc 13,33-37

HÃY TỈNH THỨC

 

Mỗi năm, Giáo Hội lại dành để 4 tuần lễ cho các Kitô hữu suy nghĩ về một biến cố vĩ đại. Biến cố dân Do Thái xưa đã mòn mỏi đợi trông. Nghe như có một cái gì cứ nơm nớp trông chờ, một cái gì nao nao, xôn xao,mong đợi, cho dẫu sự kiện Con Thiên Chúa làm người đã xẩy ra từ hơn hai ngàn năm. Chúa nhật I mùa vọng vẫn kêu mời mọi người hãy tỉnh thức để đợi chờ Chúa đến.

 

VẪN LÀ SỰ ÐỢI CHỜ TRONG TỈNH THỨC, CHOÁNG VÁNH TRÔNG ÐỢI

Dân Do Thái sau bao năm chờ đợi Ðấng Cứu Thế, có lúc tưởng chừng như ngã lòng. Thiên Chúa luôn gửi tới nhiều ngôn sứ đi trước dọn đường cho Ðấng cứu tinh.Các tiên tri đã không ngớt loan báo cho dân về một Ðấng cứu thế sẽ tới để giải thoát dân khỏi ách nô lệ, đồng thời mang lại niềm hạnh phúc, ơn giải thoát cho mọi người. Ðấng cứu độ là Chúa Giêsu, Con một Thiên Chúa sẽ tới trong lịch sử nhân loại. Ðấng ấy quả thực đã tới cách đây hơn hai ngàn năm trong đất nước Do Thái. Hình ảnh ấy, Hội Thánh dùng đi dùng lại mỗi năm để nhắc nhớ mọi người hãy tin tưởng đợi chờ, hãy tỉnh thức để đọc ra Chúa đang hiện diện trong các dấu chỉ của thời đại, nhận ra Chúa nơi cuộc sống và gặp được Chúa nơi chính mình, nơi người anh em của mình. Tỉnh thức,Tin Mừng nhắc tới hôm nay còn là sự thức tỉnh của mọi người đối với bổn phận của mình mỗi ngày. Tỉnh thức để có thể nhận ra kẻ trộm đang đào ngạch khóet vách. Tỉnh thức để đón chủ trở về khi chủ trẩy đi xa,trao cho mỗi người một số bạc để làm lợi ra. Chúa luôn nhắc nhở cho mọi người hãy tỉnh thức để sống xứng đáng với đời sống Kitô hữu của mình. Vì đạo của Chúa là đạo tình thương, đạo cởi mở, chứ không phải đạo được đóng khung trong bốn bức tường, đạo an phận trong một số kinh kệ nào đó mà thực tế không sống theo đòi hỏi của Tin Mừng. Cái thức tỉnh mà Tin Mừng Maccô gợi lại trong mùa vọng này còn dẫn nhân loại đi xa hơn nữa: đức tin mà mỗi người đã lãnh nhận cần phải tỏa sáng, vượt qua những giới hạn cá nhân để tới với  những người khác.

 

TỈNH THỨC VÌ CHÚA ÐANG CÓ ÐÓ, CHÚA LÀ HÌNH HÀI CỦA NHỮNG CON NGƯỜI NGHÈO

Mùa vọng nhắc nhở mỗi người xem lệnh truyền của Chúa cho mỗi người:" Các con hãy tới với muôn dân,làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy."( Mt 28,19 ),mỗi người đã thực hiện ra sao ? Mùa vọng là mùa để mỗi người tự vấn lương tâm xem đã thực hiện thế nào lời Chúa khi Chúa trở lại trong vinh quang ngày sau hết:"Chúng ta đã cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ tù đầy chúng ta đã thăm viếng làm sao ? Mùa vọng giúp ta tự kiểm lại thái độ, cử chỉ của đời ta. Ðức Giêsu Kitô đã đồng hóa với những con người nghèo hét nhất. Khi ta cho người đói ăn, người khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc là ta làm cho chính Chúa. Chúa Giêsu, Ðấng đã tới thế giới hơn 2.000 năm, Ngài sẽ tới với chúng ta vào ngày cùng tận, Ngài sẽ xứt xử mỗi người dựa theo đoạn Tin Mừng Mt 25,1tt.Mỗi người chúng ta hãy lắng đọng cầu nguyện để tâm hồn chúng ta thuộc trọn về Chúa và xin Chúa giúp ta biết thực hiện những điều Chúa đã trao phó cho ta thực hiện.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tỉnh thức để đón Ngài vào lúc chúng con không ngờ như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn, lại mang cả dầu theo.

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1.Bạn suy nghĩ gì về Mùa Vọng ?

2.Thế nào là tỉnh thức ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà