CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh: 1 Cô-rin-tô 1: 3-9

Thời thánh Phao-lô, Cô-rin-tô là thuộc địa của Rô-ma, một hải cảng phồn thịnh và cũng là một trung tâm đồi bại luân lý.  Thánh Tông đồ rao giảng Tin Mừng tại đó khoảng hơn mười tám tháng.Sau khi ngài rời Cô-rin-tô để tiếp tục lên đường truyền giáo, một số tranh luận và khó khăn xảy ra cho những anh chị em tân tòng.  Từ Ê-phê-xô, năm 57, Phao-lô viết thư này cho tín hữu Cô-rin-tô và bàn luận về những vấn đề ấy.  Bài đọc Tân Ước hôm nay trích từ phần mở đầu, lời chào thăm tín hữu và cảm tạ Thiên Chúa.  Câu cuối cùng của lời chào thăm được Phụng vụ Lời Chúa trích dẫn tuy ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu xa, được giải thích thêm qua lời cảm tạ Thiên Chúa và được coi là chủ đề chính cho tất cả bốn Chúa Nhật mùa Vọng.  Thánh Phao-lô viết:  "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an."  Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su Ki-tô, ân sủng và bình an, tất cả đều là những đề tài suy niệm cho mùa Vọng.  Nói khác đi, Phụng vụ Lời Chúa mùa Vọng muốn mời gọi chúng ta nhận biết vai trò của Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô trong kế hoạch cứu rỗi như thế nào và ý nghĩa của ân sủng và bình an là gì trong kế hoạch ấy.

 

a)Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (Ga 3:16) 

Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho loài người sau khi nguyên tổ A-đam và E-và không tuân lệnh Chúa.  Tội lỗi đã tước đoạt khỏi con người ân sủng và bình an.  Con người không những đã trở nên xa lạ với Thiên Chúa, mà còn là thù nghịch với Thiên Chúa nữa.  Con người cần tìm lại được ân nghĩa trước mặt Chúa, cần được phục hồi căn tính đích thực của mình đã bị mất đi do tội lỗi.  Con người cũng cần sự bình an, tức là được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau.  Lời chào thăm của thánh Phao-lô không phải chỉ dành riêng cho tín hữu Cô-rin-tô, mà là cho tất cả nhân loại.

Nhưng ý nghĩa thâm sâu của lời chào thăm là Phao-lô cầu xin cả Thiên Chúa Cha lẫn Chúa Giê-su Ki-tô ban cho chúng ta ân sủng và bình an.  Tại sao không chỉ xin Chúa Cha thôi mà còn xin cả Chúa Giê-su nữa?  Có lẽ thánh Phao-lô không nói rõ, nhưng ngài muốn ngầm hiểu rằng Thiên Chúa Cha là Ðấng ban quà tặng cho chúng ta, còn Chúa Giê-su Ki-tô là chính quà tặng của Thiên Chúa.  Ðược trao ban cho nhân loại, Chúa Giê-su Ki-tô sẽ phục hồi cho nhân loại ân sủng đã bị tước đoạt do tội lỗi và Người sẽ thiết lập bình an            cho nhân loại khi Người giao hòa họ với Thiên Chúa nhờ máu Người sẽ đổ ra.  Hiểu như thế, lời cầu xin của thánh Phao-lô không chỉ có ý nghĩa chào thăm, nhưng là một nhắc nhở và mời gọi chúng ta chú tâm đến động lực thúc đẩy Thiên Chúa muốn cứu rỗi chúng ta:  vì Người đã yêu thương chúng ta.  Ðây là một chủ đề cốt yếu của mùa Vọng mà Phụng vụ Lời Chúa muốn nêu lên ngay trong ngày đầu tiên của thời gian chuẩn bị mừng đón Chúa Cứu Thế đến với nhân loại.

 

b)Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về ân huệ Người ban

Sau khi nêu lên ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, thánh Phao-lô phát biểu ngay tâm tình của ngài là hết lòng cảm tạ Thiên Chúa.  Khi diễn tả tâm tình cảm tạ này, thánh tông đồ đề cao vai trò của Ðức Ki-tô.Chỉ qua Ðức Ki-tô chúng ta mới có thể nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, tức là ân sủng và bình an.  Hơn thế nữa, trong Ðức Ki-tô, chúng ta còn có thể hiểu được mức độ phong phú của ân huệ ấy khi chúng ta "được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người" (1:5).  Nhận biết ân huệ của Thiên Chúa và hiểu được sự phong phú của ân huệ ấy mới chỉ là bước đầu.Quan trọng hơn nữa, là phải để cho "lời chứng về Ðức Ki-tô ăn sâu vững chắc vào lòng trí" chúng ta.Nói khác đi, chúng ta phải để cho ân huệ của Thiên Chúa là chính Ðức Giê-su Ki-tô chiếm ngự toàn thể con người chúng ta, để chúng ta luôn được phong phú trong lúc mong đợi ngày Ðức Giê-su Ki-tô tái lâm.  Vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô là làm cho chúng ta "nên vững chắc đến cùng."

Nêu lên vai trò chủ yếu của Chúa Giê-su Ki-tô đối với thân phận của con người, thánh Phao-lô đi tới kết luận:  "Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta."Chúng ta muốn cảm tạ Thiên Chúa về ân huệ Người ban, nhưng bằng cách nào?  Bằng cách đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa mà "hiệp thông với Con của Người là Ðức Giê-su Ki-tô."

 

c)Tâm tình phải có trong mùa Vọng

Vậy chuẩn bị tâm hồn trong mùa Vọng, chúng ta hiểu Phụng vụ Lời Chúa muốn chúng ta trước hết phải xác tín về kế hoạch cứu rỗi yêu thương của Thiên Chúa.Quà tặng Người ban là chính Ðức Giê-su Ki-tô.  Tiếp nhận quà tặng của Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta hãy kết hiệp với Ðức Giê-su Ki-tô, để trong Người chúng ta có thể tiếp tục nhận và đáp trả ân huệ vô cùng phong phú và vô giá của Thiên Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, nhờ Người chúng ta tìm lại được ân sủng và bình an trước mặt Thiên Chúa, Cha chúng ta.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

Tôi đã nhiều lần cảm tạ Chúa về ơn này ơn nọ, thí dụ được tai qua nạn khỏi, được bình an tâm hồn...  Nhưng có khi nào tôi cảm tạ Thiên Chúa đã "ban Con Một"cho tôi không?  Tại sao tôi ít nhận ra Chúa Ki-tô chính là quà tặng của Thiên Chúa?

Với những gợi ý của thánh Phao-lô về ân huệ của Thiên Chúa, tôi sẽ chuẩn bị tâm hồn cho mùa Vọng này với những hiểu biết và tâm tình nào về Chúa Giê-su, Ðấng Cứu Thế?

Chúa Cha mời gọi tôi "đến hiệp thông với Con của Người."Tôi đáp lại lời kêu gọi thế nào?  Làm những gì để hiệp thông với Chúa Ki-tô?  Trong mùa Vọng này, tôi có sinh hoạt nào giúp mình kết hiệp với Chúa Ki-tô không?  Thí dụ học hỏi sách Tin Mừng?  Ðọc một cuốn sách thiêng liêng?  Cầu nguyện, suy gẫm mỗi ngày mười lăm phút?...

 

Cầu nguyện kết thúc

Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài thánh ca về mùa Vọng.

Lm. Trần Ðình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà