CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh: Rô-ma 16: 25-27

Thư gửi tín hữu Rô-ma khác hẳn với những thư khác của thánh Phao-lô.Các thư khác nhằm trả lời những vấn nạn hoặc giải quyết một số vấn đề của giáo đoàn địa phương mà thánh Phao-lô hoặc cộng sự viên của ngài đã đến rao giảng Tin Mừng, còn thư gửi tín hữu Rô-ma lại được viết trong khi thánh Phao-lô chưa hề đặt chân tới Rô-ma.  Do đó, thư này có mục đích giới thiệu con người Phao-lô và gần như toàn bộ tư tưởng thần học của ngài với cộng đoàn tín hữu Rô-ma.

Bài đọc hôm nay trích từ Vinh tụng ca là phần kết thúc thư Rô-ma, tóm kết tất cả những đề tài chính yếu đã trình bày trong thư.Những lời của thánh Phao-lô trong Vinh tụng ca được Phụng vụ Lời Chúa sử dụng nhắc nhở chúng ta về những sự kiện linh thiêng cao cả chúng ta sẽ cử hành trong lễ Giáng Sinh.Có thể đây cũng là một nhắc nhở đúng lúc, vì chúng ta quá lo lắng về những chuẩn bị bên ngoài như chăng đèn, mua sắm quà tặng... mà quên đi phần chuẩn bị chính yếu là nội tâm.Do đó bài đọc hôm nay đưa chúng ta trở lại ý nghĩa đích thực của việc cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh.Hai sự kiện chính yếu sẽ soi sáng ý nghĩa việc cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh:

 

a)Mầu nhiệm Ðức Giê-su Ki-tô được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay được biểu lộ

Thiên Chúa đã có một kế hoạch cứu độ để tái tạo những gì đã bị tội lỗi phá hủy.  Người bắt đầu mạc khải kế hoạch này từ từ qua lịch sử Ít-ra-en.  Trong câu truyện Vườn địa đàng, Thiên Chúa khẳng định tin mừng nguyên thủy về ơn cứu độ:  "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;  dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó" (St 3:15).Ý định nhiệm mầu ấy không ai hiểu nổi, mặc dù các ngôn sứ đã nhiều lần loan báo.Thánh Phao-lô gọi ý định nhiệm mầu đó là "lẽ khôn ngoan" của Thiên Chúa, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới (1 Cr 2:7,9).Bao lâu Ðức Giê-su Ki-tô chưa đến để khai mở mầu nhiệm này thì loài người vẫn còn bước đi trong tối tăm, chưa biết được ý định của Thiên Chúa.  Từ tin mừng nguyên thủy về "dòng giống đó" đến Tin Mừng Ðức Giê-su Ki-tô là cả một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng đối với Thiên Chúa thời gian là một cơ hội chứ không phải là năm tháng.  Nay Ðức Ki-tô đã đến là thời điểm Thiên Chúa "cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu" (Eph 1:9).

Trong một tấm thiệp Giáng Sinh, người ta đọc được dòng chữ này:"Chúa Giê-su là nguyên do của mùa này (Giáng Sinh)."  Ðúng vậy, Chúa Giê-su đã mở ra cho chúng ta thấy ý định và kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha khi Người sinh xuống làm người.Người là "lời phán dạy" của Thiên Chúa "vào thời sau hết này" (Dt 1:2), để chúng ta nghe và hiểu được Thiên Chúa muốn gì.  Giáo Hội muốn giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của "nguyên do Giê-su" bằng cách nêu lên những danh hiệu của Ðấng Cứu Thế mỗi ngày trong một tuần lễ trước Giáng Sinh, từ ngày 17 đến 23 tháng 12, để qua mỗi danh hiệu ấy chúng ta khám phá ra con người và sứ mệnh của Ðấng Cứu Thế.  Câu xướng của phần Tung hô Tin Mừng (Alleluia) kêu cầu với Chúa Giê-su là:  Sự Khôn ngoan của Ðấng Tối cao, Thủ lãnh nhà Ít-ra-en, Mầm non từ gốc tổ Gie-sê, Chìa khóa nhà Ða-vít, Vừng đông xuất hiện, Vua muôn nước, Ðức Em-ma-nu-en. Thực là vô lý khi chúng ta mừng sinh nhật của một người mà chúng ta không biết họ là ai và làm gì!

 

b)Theo lệnh của Thiên Chúa, mầu nhiệm Ðức Giê-su Ki-tô phải được thông báo cho muôn dân biết

Thiên Chúa đã thực hiện việc cho chúng ta biết được ý định nhiệm mầu của Người.  Nhưng bản chất cố hữu của con người vẫn là quay lưng lại với Thiên Chúa.Do đó, Thiên Chúa đã "ra lệnh" phải thông báo ý định của Người cho toàn thể nhân loại.  Một người cha đôi khi phải ra lệnh cho con cái, vì yêu thương, có khi cũng vì tự ái nữa.  Còn Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chỉ nghĩ đến thân phận khốn nạn của chúng ta, đã ra lệnh hoàn toàn vì yêu thương và vì ích lợi của chúng ta mà thôi.

Vậy theo kế hoạch của Người, Thiên Chúa đã mạc khải mầu nhiệm này trước hết cho các Tông đồ để các ngài trở nên "người phục vụ Tin Mừng" (Ep 3:7; Cl 1:23).  Các ngài có nhiệm vụ rao giảng Ðức Giê-su Ki-tô, thông báo mầu nhiệm này cho muôn dân.  Cũng theo kế hoạch này, Thiên Chúa muốn mọi người tin vào Ðức Giê-su Ki-tô và vâng phục Người, tức là sống theo Tin Mừng ấy.  Biết mầu nhiệm này thôi thì chưa đủ, nhưng phải sống mầu nhiệm này nữa.

 

c)Trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chúng ta phải có tâm tình nào?

Thánh Phao-lô đã thay cho chúng ta nói lên tâm tình của nhân loại.Trước hết là chúc tụng sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa.  Nhận biết sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng có nghĩa là nhìn lại thân phận mình để nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho mình.Tự sức riêng, chúng ta không biết được kế hoạch nhiệm mầu ấy, nhưng Thiên Chúa đã cho chúng ta biết qua Ðức Ki-tô.Do đó, đi theo tâm tình chúc tụng phải là lòng biết ơn.  "Tạ ơn Thiên Chúa là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô" là những lời Phao-lô thường sử dụng trong nhiều thư của ngài để chia sẻ tâm tình cảm tạ ấy với các tín hữu.

Nhưng điểm hết sức độc đáo của Phao-lô là tự bản chất con người, chúng ta không thể làm được công việc chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.  Vậy ai sẽ giúp chúng ta làm công việc phải làm ấy?  Phao-lô luôn có cùng một câu trả lời:  "Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô."  Thật lạ lùng!Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa Cha đã cho loài người biết được ý định nhiệm mầu của Người, thì bây giờ cũng nhờ Ðức Giê-su Ki-tô mà con người mới có thể "kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời."  Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, tư tưởng cốt lõi của thần học Phao-lô, chính là "nguyên do của mùa Giáng Sinh" vậy!

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

Những tư tưởng của thánh Phao-lô giúp tôi hiểu thêm thế nào về Mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và trong việc Giáo Hội cử hành Mầu nhiệm Giáng Sinh?

Có bao giờ tôi suy niệm về những danh hiệu của Chúa Cứu Thế được nêu lên ở  phần Tung hô Tin Mừng trong các Thánh lễ từ 17-23 tháng 12 không?  Tôi có dự định sẽ suy niệm vào những mùa Vọng các năm tới không?

Tôi đã làm gì để "thông báo mầu nhiệm Ðức Giê-su Ki-tô" cho muôn dân?

 

Cầu nguyện kết thúc

Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài hát Giáng Sinh để chúc tụng Thiên Chúa và sự khôn ngoan thượng trí của Người.

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà