CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:  Rô-ma 8: 14-17

 

          Trước khi suy niệm đoạn thư này của thánh Phao-lô, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại mấy câu mở đầu (cc. 1-4) của chương 8 khẳng định Thiên Chúa đã thực hiện những gì Lề Luật không làm được và sự tương phản giữa những người sống theo xác thịt với những người sống theo Thần Khí.  Từ điểm này, Phao-lô rút ra kết luận liên quan tới luân lý và cứu rỗi:  sống theo xác thịt thì phải chết, còn sống theo Thần Khí sẽ đem lại sự sống đời đời.  Nhưng thế nào là sống theo Thần Khí?  Đó là sống theo căn tính mới của những người làm “nghĩa tử” của Thiên Chúa, trong mối quan hệ mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa.  Nói khác đi, Ki-tô hữu sẽ nhận rõ việc làm của tất cả Ba Ngôi giúp chúng ta thuộc về Thiên Chúa và sẽ được hưởng vinh quang với Người.  Bài đọc hôm nay soi sáng cho chúng ta hiểu về vai trò của Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống Ki-tô hữu như thế nào.

 

a)  Ước vọng của con người là được kêu lên:  “Áp-ba, Cha ơi!”

          Sau khi nguyên tổ phạm tội, loài người không còn tư cách để gọi Thiên Chúa là Cha nữa.  Qua bao nỗ lực, con người vẫn thất bại, không thể tự mình nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa.  Cơn lụt hồng thủy chấm dứt, con người quay về với sự dữ khi con cháu ông Nô-ê cao ngạo muốn xây tháp Ba-ben để thách thức quyền năng Thiên Chúa.  Tiếp đến, Áp-ra-ham được tuyển chọn để thành lập một dân mới, dân tộc được tôi luyện trong đức tin vào Thiên Chúa, được củng cố qua những thử thách trong sa mạc và cuộc tiến vào Đất Hứa.  Họ có Lề Luật để giúp mình sống xứng đáng là dân Chúa.  Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều không thể xóa được tội lỗi ngăn cách giữa họ với Thiên Chúa.  Tuy tột đỉnh của nỗ lực là Lề Luật, nhưng luật chỉ giúp cho con người nhận thức mình yếu đuối chứ không thể giải thoát họ khỏi tội hoặc ban sức mạnh cho họ được giải thoát.

          Bao lâu ngăn cách đó còn, loài người không thể gọi Thiên Chúa là Cha.  Trong Kinh Thánh, kẻ tội lỗi được gọi là “kẻ thù của Thiên Chúa.”  Cho nên Thiên Chúa mới quảng đại yêu thương “kẻ thù” của mình đến độ “sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta” (8:3).  Chúa Giê-su cũng đã hùng hồn rao giảng lòng “yêu thương kẻ thù” ấy khi Người dạy:  “Còn Thầy, Thầy bảo anh em:  hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5:44-45).

          Đức Ki-tô đã đối xử với Chúa Cha như một người Con Yêu dấu, vâng phục Người đến nỗi sẵn sàng chết trên thập giá để chu toàn thánh ý Cha.  Với tính cách là con người, tinh thần vâng phục của Đức Ki-tô đã cho Người có đủ tư cách gọi Thiên Chúa là Cha.  Là “trưởng tử” của nhân loại mới và qua mối liên hệ cùng chung bản tính loài người với chúng ta, Đức Ki-tô đã chia sẻ với chúng ta chính tư cách của Người, tức là giúp chúng ta được gọi Thiên Chúa là “Cha ơi!” giống như Người đã gọi.

 

b)  Được thừa kế sản nghiệp của Thiên Chúa:  điều vượt quá cả mong ước của con người

          Được gọi là con cái Thiên Chúa đã là một vinh dự không khi nào con người dám nghĩ tới.  Nhưng tình yêu của Thiên Chúa vô điều kiện và không giới hạn.  Nó đưa con người tới những hệ quả không thể đo lường được.  Để hiểu được mức độ cao cả lớn lao của những hệ quả này, chúng ta phải trở lại với Đức Ki-tô để xem bởi đâu Người đã đem chúng lại cho toàn thể nhân loại.  Đó là nhờ Thần Khí của Người.  Thần Khí ấy đã ở lại với Đức Ki-tô suốt cuộc sống, hướng dẫn Người chu toàn sứ mệnh và cuối cùng đã cho Người sống lại từ kẻ chết.  Cũng thế, vì chúng ta cùng chung bản tính loài người với Đức Ki-tô, nên “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.”  Tư cách “nghĩa tử” lại đưa con người đi xa hơn nữa, là làm đồng thừa kế với Đức Ki-tô. 

Trong Cựu Ước, thừa kế ám chỉ việc dân Chúa được Đất Hứa làm sản nghiệp (Đnl 4:21).  Qua lời rao giảng và việc làm của Đức Ki-tô, Đất Hứa giờ đây trở thành Vương quốc Thiên Chúa (Mt 25:34), tức là sự sống vĩnh cửu (Mt 19:29) hoặc vinh quang với Thiên Chúa (Rm 8:17).  Thiên Chúa Cha đã trao ban mọi sự cho Chúa Con, để qua Chúa Con, Người ban cho Ki-tô hữu (Ga 16:15; 17:7-8).

          Tuy nhiên, Thiên Chúa đòi phải có sự cộng tác của chúng ta.  Người muốn chúng ta có được một chút xứng đáng bằng cách “cùng chịu đau khổ” với Đức Ki-tô.  Con đường Đức Ki-tô đi từ đau khổ tới vinh quang đã được phác họa để tất cả chúng ta cùng bước đi theo vết chân Người.  Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì Người muốn tuân phụ thánh ý Chúa Cha, muốn sống như Con Yêu dấu của Người.  Chúng ta cũng vậy, sống như con cái đích thực của Thiên Chúa chắc chắn sẽ làm cho chúng ta phải đau khổ và thiệt thòi trước mắt thế gian.

 

c)  Tôi sẽ làm gì cho Chúa Ba Ngôi?

          Thiên Chúa Ba Ngôi, trong kế hoạch yêu thương nhiệm mầu đã giải thoát chúng ta khỏi tội và đưa chúng ta về làm con cái Người.  Cha mẹ làm bất cứ gì cho con cái không kể công, không đòi con cái phải làm điều này điều nọ cho mình.  Cho con cái đi học, nếu chúng thành công thì cha mẹ đã mãn nguyện rồi.  Nhìn vào tất cả những gì Thiên Chúa Ba Ngôi đã và đang hoạt động nơi tôi, chẳng lẽ tôi vô tình đến độ dửng dưng không muốn nhìn nhận hay sao?  Tiếng “Cha ơi!” thiêng liêng cần phải được nói lên từ con tim hiếu thảo của mỗi người Ki-tô hữu.  Gương hiếu thảo của Đức Ki-tô chiếu sáng vằng vặc, soi đường cho chúng ta bước theo Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

          Suy tư của thánh Phao-lô về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là những ý tưởng cao siêu của thần học gia, nhưng là chiêm niệm thực tế về tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa và việc làm của Ba Ngôi nhằm giúp chúng ta được sống đời đời trong vinh quang Thiên Chúa.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Đã bao lần tôi đọc kinh Lạy Cha, nhưng tôi thực sự có tâm tình của đứa con kêu “Cha ơi!” không?  Tôi sẽ làm cách nào để cầu nguyện và sống ý nghĩa kinh nguyện ấy?

          Tôi nghĩ thế nào khi thấy mình được chia sẻ với Đức Ki-tô mọi sự Người có?  Ý thức về sự chia sẻ ấy có nơi tôi không?  Tôi có hiểu mình được làm đồng thừa kế với Đức Ki-tô như thế nào không?

          Tôn thờ Chúa Ba Ngôi, nhưng tôi có nhận biết Ba Ngôi hoạt động liên lỉ nơi tôi không?  Tôi có hiểu tiến trình cứu rỗi – được tuyển chọn, được trở nên công chính và sống đời sống mới trong Thần Khí – đang diễn ra nơi tôi và đòi tôi phải cộng tác không?  Tôi có đang được biến đổi để trở thành con cái Chúa mỗi ngày một xứng đáng hơn không? Biến đổi thế nào?

 

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng đọc lời nguyện sau đây:

          Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin Chúa hãy dạy cho con biết lấy sự ca ngợi Chúa làm điều vui sướng...  nghĩa là cho con được lập lại khôn cùng rằng:  Chúa trọn lành vô song, rằng: con yêu mến Chúa vô bờ bến...

          Xin Chúa dạy con biết sung sướng trong Chúa, sung sướng nhìn ngắm những sự tốt lành tuyệt đối của Chúa, sung sướng ca ngợi Chúa bằng những lời nỉ non âu yếm không ngừng, dưới chân Chúa...  (Cha Charles Foucauld, trích trong Suy nghĩ và Cầu nguyện, trang 32)    

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi

12-6-03


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà