THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ga 18,1-19,42

 

            Như thế là những thượng tế,biệt phái và luật sĩ đã thành công theo cái nhìn  trần tục của họ : họ đã đóng đinh được Chúa Giêsu .Vâng, những thượng tế và ngay cả nhiều người Do Thái lúc đó đã mở cờ trong bụng, đã ăn mừng vì  Giêsu người ta gọi là ĐẤNG CỨU THẾ  đã chết ! Nếu nhiều người thời đó và ngay cả ngày nay đã có những suy nghĩ,đã có cái nhìn về Chúa Giêsu như thế: Họ đã lầm hay nói cách nôm na hơn họ đã u tối thật sự vì cái chết của Chúa Giêsu theo ý Chúa Cha đã làm cho Ngài được vinh quang, chiến thắng .Chết mới nói lên lời .Chết mới mở ra sự sống mới. Bản án của Chúa Giêsu mà dân chúng thời đó bị mua chuộc,bị xúi giục la ó :đóng đinh Chúa vào thập giá vẫn muôn đời còn đó và bản án cho người công chính vô tội mà Philatô tuy biết vì ghen ghét ,họ đã trao nộp Chúa Giêsu cho Ông sẽ  đời đời hằn sâu trên mặt Philatô vì Ông đã hèn nhát, thiếu bản lãnh để nói ít nhất là một câu cho

Chúa Giêsu : Người vô tội .

 

            I . Hạng người đã không gặp Chúa : Đám đông người qua đường . Những người qua đường,đám đông đã không thông cảm với Chúa Giêsu ,họ đã hoàn toàn xấu xa,nhẫn tâm ,chửi rủa,mắng nhiếc Chúa Giêsu ,muôn đời họ đã không gặp được Chúa.

           II.Hạng người không gặp được Chúa :Bọn lính .Những người thi hành lệnh của cấp trên , nếu xét về lý họ không có tội,nhưng họ đã hùa theo ,không cảm thông với Chúa Giêsu ,họ đã đánh đập,mắng nhiếc Chúa.Họ quả thực dã tâm  đã không thương tiếc Chúa dù rằng họ chả có quyền gì .Họ đáng tội vì hùa theo mà thách thức làm nhục Chúa Giêsu.

          III.Hạng người không gặp được Chúa:Trưởng tế,Biệt Phái ,Luật Sĩ .Chính họ đã ghanh ghét Chúa Giêsu ,luôn rình rập để bắt bẻ và kén án Chúa Giêsu .Họ đắc chí vì đã mua chuộc được Giuđa phản bội,bán Chúa Giêsu 30 đồng bạc.Họ qúa dã man và ác tâm .

          IV.Hạng người không gặp được Chúa: tên trộm dữ .Tin mừng cho thấy rõ tội của y tầy trời, nhưng y đã tỏ ra nhỏ nhen vào hùa với người khác để mắng nhiếc,nói lời lộng ngôn và thách thức Chúa Giêsu.

          V. Hạng người đã gặp được Chúa : người trộm lành . Người trộm lành chấp nhận tội lỗi của mình và nhận bản án  của mình là đúng ,đồng thời bênh vực Chúa Giêsu là người vô tội và chê trách tên trộm dữ là lộng ngôn,vô phép không biết điều .Người trộm dữ đã được Chúa thương cứu độ,phong thánh và cho vào nước Chúa ngay vào lúc ông nại tới tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu ."Lạy Ngài khi nào Ngài về nước Ngài xin nhớ đến tôi với ".Người trộm lành đã gặp được Chúa vì ông có lòng thương người .Chính lòng thương người đã giúp ông nhận ra Chúa trong khi biết bao người đã hùa theo,la ó đòi đóng đinh Chúa vào thập giá. không một ai dám lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu vộ tội ,ngay cả các môn đệ cũng thế.

 

           Đối diện với bản án của Chúa Giêsu và đi hết cuộc hành trình thập giá tiến về núi sọ .Ta thuộc hạng người nào ?    

 

Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi DCCT

4-9-2003 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà