Chúa Nhật III Phục Sinh

(Gio-an 21: 1-19)

 

          Mỗi lần Chúa Giê-su hiện ra sau khi sống lại là một câu truyện kỳ thú và có một ý nghĩa đặc biệt.  Hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, Chúa muốn nói lên một tương quan mới giữa Người với các môn đệ.  Hiện ra với các môn đệ, Chúa Giê-su phục hồi lại bình an và niềm vui họ đã đánh mất do biến cố đau thương của Người.  Lần này Chúa hiện ra với ông Phê-rô và các bạn tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a là để trao cho ông trọng trách thay Người dẫn dắt đoàn chiên Giáo Hội tại trần gian.  Câu truyện cho ta cái nhìn phong phú về Giáo Hội để ta suy nghĩ và tự hỏi mình đóng vai trò nào trong Giáo Hội ấy.

 

1)  Một mẻ lưới thành công kỳ diệu

 

          Khung cảnh Chúa Giê-su hiện ra lần này là bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a.  Hẳn nơi đây mang nhiều kỷ niệm đối với Chúa và các môn đệ.  Chúa đã khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng tại Ca-phác-na-um và vùng chung quanh Biển Hồ.  Cũng tại đây, Người đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên và biến họ từ nay thành những kẻ đi lưới người (Lc 5:1-11).  Đó cũng là nơi Giáo Hội Chúa Ki-tô thành hình.  Với tất cả những dữ kiện ấy, ta dễ dàng hiểu Giáo Hội như một chiếc lưới cá (Mt 13:47-50) và những người chài lưới là các môn đệ Chúa.  Giờ đây Chúa Phục Sinh hiện ra với các ông trong khung cảnh đánh lưới cá quả thực là một nhắc nhở đầy ý nghĩa.  Đối với các ông, đây là cơ hội để các ông nhớ lại lời kêu gọi của Chúa và chuẩn bị bắt tay vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng để làm cho Giáo Hội được phát triển.  Các ông được khích lệ khi nhận ra mẻ lưới thành công kỳ diệu là hình ảnh tương lai về Giáo Hội nhờ việc rao giảng của các ông.  Đối với Giáo Hội, hình ảnh mẻ lưới cá kỳ diệu nói lên bàn tay can thiệp của Chúa Giê-su và sức mạnh Thánh Thần làm cho Giáo Hội được lớn lên.  Nếu chỉ là cố gắng riêng của các môn đệ thôi, thì cho dù có vất vả suốt đêm họ cũng không bắt được gì cả (Ga 21:3).  Nhưng họ phải hoàn toàn trông vào sự giúp đỡ của Chúa Giê-su.  Tóm lại, thánh Gio-an muốn ghi lại khung cảnh của việc Chúa hiện ra để ta thấy được hoạt động của Chúa Phục Sinh và Thánh Thần trong Giáo Hội.

          Lời nhắc nhở của người môn đệ được Chúa Giê-su thương mến:  “Chúa đó!” giúp ta luôn nhận thức sự hiện diện của Người trong Giáo Hội.  Quả thực, nhiều lần ta bị chi phối do những cơ cấu tổ chức bề ngoài của Giáo Hội nên đã quên mất sự hiện diện của Chúa giữa Giáo Hội.  Nhất là tại Hoa-kỳ, giáo hội ít nhiều đã sinh hoạt hoặc hành xử theo chuyển động của một guồng máy hành chánh hơn là theo tác động sự hiện diện của Chúa Ki-tô.  Như vậy, Giáo Hội không còn là một “mẻ lưới kỳ diệu” đem người ta về với Chúa nữa, mà là một văn phòng hay một dịch vụ không hơn không kém.

 

2)  Bữa ăn của Thầy với các môn đệ

 

          Nếu sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đã được bày tỏ qua mẻ lưới thành công kỳ diệu thì bữa ăn của thầy trò cũng mang ý nghĩa súc tích.  Trước hết, chính bàn tay của Chúa Giê-su đã sửa soạn bữa ăn, như bà mẹ chăm sóc cho các con.  Ta thử tưởng tượng sau một đêm làm việc vất vả đói khát mà không bắt được con cá nào, các môn đệ càng thêm thất vọng chán nản, nay “bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa” (Ga 21:9), thì các ông cảm động biết mấy khi nhận ra tình yêu thương của Thầy tha thiết nồng nàn đến chừng nào!  Than hồng bừng bừng khác nào ngọn lửa yêu mến đang rực lên trong trái tim Chúa.  Mà Người không chỉ chuẩn bị than hồng, cá và bánh, nhưng còn tự tay phục vụ, “cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21:13).  Lập lại những cử chỉ quen thuộc ấy, Chúa Giê-su muốn ta hiểu rằng tâm điểm của Giáo Hội là Bí tích Thánh Thể.  Giữa lòng Giáo Hội, việc cử hành Bí tích Thánh Thể là nguồn lan toả tình yêu thương của Chúa Giê-su và lòng bác ái của anh chị em cùng một đức tin vào Chúa Phục Sinh.

 

3)  Thi hành trách nhiệm mục tử trong tình yêu

 

          Ta có cảm tưởng thánh Gio-an đã ghi lại hai câu truyện trên là để dẫn ta vào cốt lõi của biến cố Chúa hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a:  Chúa trao cho ông Phê-rô sứ mệnh mục tử.  Ba lần ông Phê-rô xác nhận lòng yêu mến Chúa không chỉ là để “chuộc lại” ba lần ông chối Chúa trong cuộc Thương Khó, nhưng còn để biểu dương tình yêu tuyệt đối của ông đối với Chúa.

          Tại sao phải có tình yêu thật lớn thì mới đảm trách được sứ mệnh mục vụ?  Trách nhiệm mục tử là trách nhiệm phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ (Mc 10:42-45).  Tình yêu có lớn thì mục tử mới dám “hy sinh mạng sống” (Ga 15:13; 10:18) cho bạn hữu và cho đoàn chiên.  Dĩ nhiên ai cũng phải công nhận ông Phê-rô không có bằng cấp hay văn hoá cao, nhưng lòng mến đối với Chúa thì có lẽ không ai sánh kịp.  Vậy mà Chúa còn đòi ông phải xác nhận lại tình yêu ấy, đủ biết tầm mức quan trọng của tình yêu trong trách nhiệm mục tử lớn lao biết chừng nào.  Nhìn vào Giáo Hội Việt Nam hôm nay, ta thấy được điểm sáng tình yêu mục tử nơi các vị lãnh đạo, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách.  Cảm tạ Chúa.  Tuy nhiên ta cũng không phủ nhận là có một số  ít những vị mục tử còn nặng đầu óc bàn giấy và quan lại, khiến cho con chiên thấy rõ khoảng cách quá xa giữa họ với vị mục tử.

          Trong cuộc hiện ra với ông Phê-rô và các bạn, Chúa Giê-su đã lập lại lời Người kêu gọi các ông khi Người bắt đầu thi hành sứ vụ:  “Hãy theo Thầy”.  Đáp lại lời Thầy, các ông đã bỏ mọi sự để tin vào Chúa, đi với Chúa, học với Chúa.  Giờ đây là lúc chính các ông sẽ bắt tay vào sứ vụ mục tử, nên các ông càng cần phải theo Chúa để học và thực hành tấm gương phục vụ của Người.

 

4)  Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục hiện ra với các môn đệ hôm nay

 

          Sống trong lòng Giáo Hội, ta vẫn có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh bằng nhiều cách.  Giáo Hội là một bí tích, nói lên rất nhiều thực tại.  Điều quan trọng là ta có đọc được những dấu hiệu bí tích ấy hay không.  Làm sao ta ý thức được sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội mà chính ta có bổn phận phải cộng tác, không chỉ bằng lời giảng như các linh mục, nhưng bằng gương sáng đời sống Ki-tô?  Mỗi lần ta biểu dương đức tin Ki-tô là ta giúp cho Chúa Phục Sinh tỏ hiện trước anh chị em.  Khi ta tham dự Thánh lễ với tất cả lòng sốt sắng và thông hiệp là ta đang tham dự bữa ăn của Chúa và các môn đệ tại bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a.  Khi ta cộng tác với linh mục và anh chị em trong cộng đoàn để xây dựng một giáo xứ tốt đẹp là ta đáp lại lời gọi “hãy theo Thầy” của Chúa Ki-tô.  Có lẽ thay vì gọi giáo xứ của ta là “cộng đoàn Công Giáo”, ta nên gọi là “cộng đoàn Chúa Ki-tô Phục Sinh” thì mới nói lên được những hình ảnh dễ thương của khung cảnh Chúa Phục Sinh hiện ra bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a.

 

5)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

          Mỗi lần tham dự Thánh lễ, tôi có mường tượng lại những bữa ăn của Chúa được kể trong sách Tin Mừng không?  Thánh lễ giúp tôi gắn bó với Giáo Hội như thế nào?

          Gặp trường hợp sống trong một giáo xứ hay giáo phận mà vị lãnh đạo thiếu tinh thần mục tử đích thực, tôi đã làm gì và tôi phải làm gì để mọi sự được tốt đẹp?

          Thử suy nghĩ về một hành động nói lên niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

 

Cầu nguyện

 

          “Lạy Chúa Giê-su phục sinh,

          lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,

          xin hãy gọi tên chúng con

          như Chúa đã gọi tên chị Ma-ri-a đứng khóc lóc bên mộ.

          Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc,

          xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài

          như Chúa đã đi với hai môn đệ Em-mau.

          Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi,

          xin hãy đến và đứng giữa chúng con

          như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ.

          Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em,

          xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con

          như Chúa đã không bỏ rơi ông Tô-ma cứng cỏi.

          Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì,

          xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn,

          như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ.

          Lạy Chúa Giê-su phục sinh,

          xin tỏ mình ra

          cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày,

          để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,

          và đang ở thật gần bên chúng con.  A-men.”

                             (Trích RABBOUNI, lời nguyện 86)

 

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C