CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.

CHÚA BA NGÔI, năm C

Ga 16, 12-15

 

NIỀM TIN VÀO CHÚA BA NGÔI

 

Lúc còn nhỏ mỗi lần nói về Chúa Ba Ngôi, tôi vẫn vò đầu, nhắm mắt và xem ra thật khó hiểu về một Chúa sao lại có Ba Ngôi. Những vấn nạn về Chúa Ba Ngôi vẫn cứ quanh quẩn trong tôi. Khi nghe các Sơ, các giáo lý viên nói đây là một mầu nhiệm. Tôi cúi đầu thờ lạy và không dám nói thêm gì. Những thắc mắc về một Chúa có Ba Ngôi dần dần được giải mã và tôi sung sướng tin nhận một mầu nhiệm trung tâm và nền tảng của Đức tin Kitô giáo, đồng thời cũng là nguồn suối phát sinh mọi mầu nhiệm Kitô giáo, và là sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh và liên hệ sâu xa đến đời sống của Giáo Hội, của mỗi người Kitô hữu.

Vậy, làm thế nào chúng ta có thể hiểu được một mầu nhiệm hết sức cao siêu, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta ?

Mầu nhiệm Ba Ngôi  có liên hệ và liên quan gì đối với chúng ta ?

Dựa vào cuộc sống, những lời nói, những phép lạ, những lời rao giảng của Chúa Giêsu hướng chúng ta đến mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi vì suốt thời Cựu Ước, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chưa được đề cập tới cách rõ nét, rõ ràng, nhưng Cựu Ước dành cho Thiên Chúa độc thần:” Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận; chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta”( Is 44, 6 ). Thiên Chúa tự mạc khải cho dân của Người. Người còn vén mở cho cả dân ngoại biết Người là ai :” Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta…”( xem Đnl 4, 35; 6, 4;

32, 3; 1V 8, 60; Is 43, 10-11; 45, 18; Tv 83, 18; 86,10 ).Thiên Chúa độc nhất nơi dân tộc Do Thái sẽ luôn mãi là lòng thủy chung, trung tín của dân Thiên Chúa.Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi vẫn còn mờ ảo trong Cựu Ước như các câu sau đây chỉ để lộ cách hết sức xa xa, còn trong vòng ảo ảo, mờ mờ về một Thiên Chúa Ba Ngôi:” Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh giống như chúng ta”( St 1, 26 ); “ Này con người đã trở thành một kẻ trong chúng ta”( St 3, 22 ); “ Chúa thượng phán : Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta”( Is 6, 8 ).Vào thời Tân Ước, chính Thánh Thần mà Chúa Giêsu phục sinh trao ban cho các tông đồ và cho chúng ta sẽ giúp tất cả hiểu rằng: Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là ý nghĩa, là sự sống và là niềm hy vọng của mọi người, của nhân loại và của Hội Thánh.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chỉ được vén mở rõ rệt vào thời Tân Ước qua cuộc đời của Chúa Giêsu, qua lời rao giảng, qua Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô phục sinh trao ban, qua chính lời mạc khải của Chúa Giêsu :” Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19; 2 Co 3, 13; Eph 4, 4-6; Kh 1, 4-5 ). Vâng, Chúa Giêsu đã mạc khải cho con người, cho mọi người biết rằng vị Thiên Chúa mà con người tôn thờ, yêu mến, kính trọng, vị Thiên Chúa độc nhất trong Cựu Ước không phải là Thiên Chúa đơn độc. Người là Thiên Chúa Cha ( Eph 4, 4 ) và Người có Một Người Con Một:” Ga 3, 16 ). Chúa Giêsu chính là Người Con ấy. Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha”Abba” và Ngài dậy các môn đệ cũng như nhân loại gọi Thiên Chúa là Cha:” Lạy Cha chúng con…”Mt 6,9 ). Thiên Chúa Cha đã giới thiệu Chúa Giêsu là Con của Người:” Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”( Mt 3, 17 ).

Thiên Chúa hoàn toàn không đơn lẻ, không cô đơn. Ngài là Một nhưng lại có Ba Ngôi. Cả Ba Ngôi chỉ là một Chúa duy nhất( Mt 28, 19 ). Và đó là một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm không chỉ vượt ra ngoài trí hiểu biết của con người, nhưng đây lại chính là Một Tình Yêu siêu vời, một Tình Yêu linh thánh nhất.

Hằng ngày làm dấu Thánh Giá và đọc kinh sáng danh, là chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Một Thiên Chúa duy nhất  (Gc 2, 19 ), nhưng lại có Ba Ngôi ( Mt 28, 19 ). Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi luôn liên quan mật thiết với mỗi người chúng ta, do đó, chúng ta phải tỏ lòng tôn kính, yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi.

Suy niệm về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là để lòng mình chìm sâu vào cõi thinh không, im lặng, chiêm ngắm, là để ánh sánh Thiên Chúa chiếu dọi vào tận ngõ ngách cõi lòng của từng con người, nhờ đó, chúng ta có thể cảm nghiệm sâu xa Tình Yêu linh thánh nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi :”CHA, CON và THÁNH THẦN “.

 

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa xin đến để  dẫn chúng con đi vào Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi :” Một Tình Yêu Huyền Nhiệm” với tất cả sự đón nhận khiêm tốn của chúng con “. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C