CHÚA THĂNG THIÊN

Lc 24, 46-53

 

CHỨNG TỪ VÀ VIỆC RAO GIẢNG

 

 

Lúc còn nhỏ mỗi lần lễ Chúa lên trời, tôi cứ tưởng Chúa bay vù lên trời như bọn con trẻ chơi thả diều. Và có khi tôi đã ra giữa trời ngó về trời để xem Chúa lên trời bằng cách nào ? Những thái độ, những cử chỉ, những suy nghĩ tôi có khi còn tấm bé chẳng khác nào những người Galilêa xưa, cứ đứng trố mắt xem Chúa về trời đến nỗi các ông được lay tỉnh:” Hỡi người xứ Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời ? Các bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá quang lâm như vậy”( Cv 1, 11 ).Đức Giêsu thăng thiên để trao ban Thánh Thần cho nhân lọai. Ngài về trời và giao cho các môn đệ, cũng như tất cả chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Ngài.

CHÚA TRAO SỨ MẠNG RAO GIẢNG CHO CÁC MÔN ĐỆ: Phục sinh, Chúa sống lại đã ở với các môn đệ 40 đêm ngày để củng cố niềm tin của các ông và để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và âu lo với các môn đệ. Hôm nay, trước khi về trời, Chúa phục sinh đã trao cho các môn đệ sứ mạng cao cả:” Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”( Lc 24, 47 ).Thực ra sứ mạng rao giảng Chúa phục sinh không chỉ trao cho các môn đệ, nhưng Ngài kêu mời tất cả nhân lọai, kêu gọi tất cả những kẻ tin vào Ngài hãy làm chứng cho Ngài. Rao giảng, giới thiệu Chúa sống lại đến tận thế và làm chứng cho Chúa đến tận cùng thế giới : đó là sứ mạng Chúa trao phó cho tòan thể những người có lòng tin. Đây cũng là khởi đầu con đường của Hội Thánh, con đường của những người đi theo Đức Giêsu, rồi đã nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, cho nhân lọai, cho thế giới. Chúa về trời, các môn đệ cũng phải ra đi. Các Ngài ra đi tuyên xưng niềm tin cho mọi người biết Đức Giêsu Kitô đã chết nhưng nay đã phục sinh, đã chiến thắng thần chết và nay đang được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Người từ Cha mà đến nay lại trở về với Chúa Cha. Chúa về trời là lúc các môn đệ phải xây dựng một thế giới đầy tình yêu thương, một thế giới hòa bình, huynh đệ, công bình, bác ái, văn minh xứng với trời mới đất mới Chúa Giêsu đã đổ máu ra để cứu chuộc và hiến dâng cho nhân lọai, cho thế giới, cho con người.

NHÂN DANH CHÚA PHỤC SINH KÊU GỌI SỰ SÁM HỐI : Chúa nói với các môn đệ:” Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”( Lc 24, 47 ). Công việc rao giảng cho muôn dân không chỉ giới hạn trong việc công bố sứ điệp của Chúa Giêsu cứu độ, mà còn có nghĩa là giáo dục muôn dân nhằm giúp họ tìm lại được chương trình của Thiên Chúa về con người. Việc loan báo Tin Mừng và kêu gọi sự sám hối để được ơn tha tội  đòi hỏi phải kiên trì, lâu dài. Sám hối là cải tổ, thay đổi bản thân con người. Do đó, các môn đệ phải miệt mài với sứ mạng đổi mới thế giới, đổi mới con người, các Ngài phải quên mình, hy sinh cả mạng sống để loan báo Đức Giêsu phục sinh và làm chứng cho Người.

VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG CŨNG ĐƯỢC CHÚA PHỤC SINH TRAO BAN CHO CHÚNG TA: Việc tiếp nối sứ mạng của các tông đồ rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa lại là một thách đố rất nặng nề đối với chúng ta vì rằng cả thế giới có gần 7 tỷ người, Hội thánh công giáo mới chỉ có hơn một tỷ người nhận biết danh Chúa mà thôi. Trên thế giới còn hơn 80% người chưa nhận biết Thiên Chúa. Chính vì thế, việc loan báo Đức Kitô trở nên khẩn thiết, cấp bách. Đức Kitô đã về trời nhưng Người luôn hiện diện sống động giữa chúng ta, giữa nhân lọai. Chúng ta phải đưa Người vào chính cuộc sống của chúng ta để qua cuộc sống chứng nhân có Chúa ở cùng, lời rao giảng của chúng ta mới thực sự có giá trị. Vì lời nói thì bay đi, gương lành lôi cuốn.  Sứ mạng rao giảng Tin Mừng được Chúa sống lại trao cho tất cả mọi người. Do đó, bất cứ thành phần nào trong Giáo Hội cũng phải có trách nhiệm hòan thành sứ mạng Chúa trao phó: Rao giảng và làm chứng cho Chúa phục sinh theo khả năng và trách nhiệm của mình. Chúng ta hãy chuyền ngọn lửa đức tin cho mọi người để tất cả mọi người đều chuyền ngọn lửa đức tin cho thế giới và cuối cùng thế giới sẽ nhận ra bộ mặt yêu thương của Chúa phục sinh.

Chúa đã truyền dậy các mộn đệ trong bài giảng trên núi xưa:” Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngòai cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.Một thành xây trên núi không thể nào che giấu được…Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”( Mt 5, 13-16 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin của chúng con để chúng con rao giảng và làm chứng cho Chúa không mệt mỏi, bất chấp gian nan, không sợ thử thách dẫu có phải hy sinh cả mạng sống của mình. Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C