ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Lc 23, 35-43

 

VUA TÌNH YÊU

 

Sống trên thế giới, ai cũng ước mong mình có địa vị, có chỗ đứng, có danh vọng. Càng làm lớn, càng có địa vị người ta càng hãnh diện và sung sướng. Ít ai muốn mình sống đơn sơ, sống không cần danh vọng, không có chỗ đứng. Thế mà, Chúa Giêsu tuy là Vua vũ trụ, lại chọn sống khiêm hạ và khó nghèo. Hội Thánh đặt lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ vào cuối năm phụng vụ để minh chứng Người là Vua : một vị Vua cao cả, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, Người đã chịu đau khổ nhưng Người đã toàn thắng trong vinh quang.

VUA HOÀN TOÀN KHÁC VỚI VUA CHÚA TRẦN GIAN : đọc thơ của thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê chúng ta hiểu rõ con người vua của Chúa Giêsu :” Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :” Đức Giêsu Kitô là Chúa “( Pl 2,6-11). Quả thực, Vua Chúa trần gian có lãnh thổ, có quân đội, có thần dân để tuân phục mình, có của cải, vật chất, có cung tằng mỹ nữ để hưởng thụ, để truy hoan. Chúa Giêsu hoàn toàn khác, Người không làm Vua theo kiểu loài người. Người đã minh định rõ ràng:” Nước tôi không thuộc về thế gian này “( Ga 18, 36 ). Do đó, Chúa Giêsu làm Vua hoàn toàn mới lạ, hoàn toàn không giống Vua Chúa thế gian. Bản án treo trên thập giá cùng với những lời nhạo báng khinh khi của các lãnh tụ tôn giáo, của bọn lính, của những kẻ qua đường đã nói lên vương quyền của Chúa Giêsu :” Hắn đã cứu được người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, người được Thiên Chúa tuyển chọn “( Lc 23, 35 ). Đức Kitô, nghĩa là Đấng được xức dầu, là tước hiệu của vua. Người Thiên Chúa tuyển chọn là Đấng Thiên sai, Đấng cứu thế. Lời tuyên xưng của người trộm lành đã nói lên vương quyền của Chúa Giêsu :” Khi nào về Nước của Người, xin nhớ đến tôi “( Lc 23, 42 ). Rõ ràng vương quyền của Chúa Giêsu là vương quyền tình yêu và tước hiệu vua của Chúa Giêsu là vua khiêm nhượng, vua phục vụ.

CHỨC VỤ VƯƠNG GIẢ CỦA CHÚA GIÊSU : vương giả là vua, cai trị và phục vụ. Chúa Giêsu là vua khi vâng lời Thiên Chúa Cha chịu chết trên thập giá :” Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “ “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu mến”( Ga 15, 13 ). Nhờ sự vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu được tôn vinh trên muôn loài ( Pl 2, 9 ). Chính Chúa Giêsu chinh phục mọi tạo vật dưới quyền Người để dâng lại cho Chúa Cha ( 1 Co 15, 24 ). Chúa Giêsu thông chia chức vương giả của Người cho Giáo Hội để Giáo Hội cùng thống trị với Người. Tinh thần thống trị của Chúa Giêsu là phục vụ trong khiêm hạ. Đối với người Kitô hữu trong Hội Thánh, họ được tham dự chức vương giả của Chúa Giêsu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Thêm sức và thi hành chức vụ vương giả bằng nhiều cách ( HT 36). Khi họ thống trị các nết xấu nơi bản thân của mình. Khi họ làm cho những người sống xung quanh được hưởng bầu khí thuần khiết, lành mạnh.Khi họ phục vụ mọi ngươi trong tinh thần khiêm tốn và vô vị lợi. Khi họ làm cho mọi công việc trần thế thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô.

NÀY LÀ NGƯỜI : Philatô nói với dân Do Thái :” Ecce Homo “ : Đây là Người ( Ga 19, 5 ). Philatô liền hỏi :” Vậy Ông là Vua sao ?”. Đức Giêsu đáp :” Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi “( Ga 18, 37 ). Philatô một cách nào đó và rất công khai xác nhận rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng vô tội, là người hoàn toàn không có tội. Đây là Người : một người mà Philatô xét thấy chẳng có tội gì nhưng chỉ vì ghen ghét mà dân đã trao nộp Người cho Philatô.

Chúa Giêsu chính là vua toàn thắng, hiển trị và thống trị :

Christus vincit, Christus regnat, christus imperat.

Hội Thánh luôn ca tụng chức vị Vua Vũ Trụ của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ xin thương cứu độ chúng con. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C