LỄ HIỆN XUỐNG, năm C

Ga 20, 19-23

 

HƠI THỞ KHAI SINH GIÁO HỘI CHÚA KITÔ

 

 

Hàng năm cứ vào dịp lễ hiện xuống, tôi vẫn cảm thấy như có một lực nào đó thúc đẩy một cách rất thiêng liêng, rất kỳ diệu, nhưng lại rất thú vị  khi nghe văng vẳng bên tai lời này:” Họ bứ rượu rồi “. Cái cảm giác là lạ vui lây khi tiếng bứ rượu làm tôi cũng ngây ngất như các môn đệ xưa trong ngày lễ Ngũ Tuần được Chúa Thánh thần ngự trị đặc biệt nơi tâm hồn các Ngài một cách đầy quyền năng. Thần khí của Đức Kitô đã biến đổi tâm hồn các môn đệ đến nỗi các Ngài nói năng ai cũng hiểu được dù họ không cùng ngôn ngữ với nhau. Và như thế, bứ rượu là say rượu không còn biết mình nói gì. Ở đây, trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Kitô phục sinh đã thở sự sống của Người trên các môn đệ đầu tiên như Chúa Cha đã thở sinh khí sống của Ngài trên con người thứ nhất. Được hơi thở sự sống của Đức Kitô sống lại, các môn đệ họp thành Hội Thánh và Giáo Hội được khai sinh. Sứ vụ bắt đầu.

MỘT SỰ KIỆN, MỘT KINH NGHIỆM VỀ ĐẤNG PHỤC SINH : Đức Kitô phục sinh đã hiện ra và ở với các môn đệ 40 đêm ngày để củng cố lòng tin cho các ông và để các ông từ từ biết chấp nhận sự ra đi về với Cha của Người.  Đức Giêsu Kitô sống lại đã hòan tòan bẻ gẫy những rào cản, những chướng ngại để ở giữa các môn đệ. Các môn đệ đã có kinh nghiệm sâu xa về Thầy mình sống lại. Do đó, các Ngài sẽ hoàn toàn vững tâm làm chứng cho Thầy khi Thầy sai Thánh Thần đến. Đồng thời, các môn đệ hiểu được bài sai của Chúa phục sinh. Đây là một họat động liên tục và cũng là quyền năng tuyệt đối của Chúa phục sinh trong sứ vụ rao giảng của các môn đệ. “ Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Chúa thổi hơi vào các môn đệ và bảo các ông:” Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”( Ga 20, 21-22 ). Đức Kitô phục sinh chuyển đạt Thánh Thần cho các môn đệ và làm phát sinh một sáng tạo mới là Hội Thánh tiên khởi mà các môn đệ là những người đại diện Giáo Hội lúc bấy giờ. Hội Thánh là mối giây liên kết Giáo Hội với Thần khí của Thiên Chúa như Đức Giêsu phục sinh truyền cho. Nên, các môn đệ đã nhận Thánh Thần bởi Đấng phục sinh, ra đi truyền giáo. Thánh Thần đã làm cho các Ngài hòan tòan đổi mới. Các môn đệ đã được thay đổi toàn vẹn từ chỗ chẳng hiểu gì, nay đã hiểu tất cả. Từ chỗ nhát đảm đã vững lòng tin, không hề sợ sệt bất cứ điều gì, đến cả phải hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa sống lại. Phêrô đã đứng lên loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa sống lại, hôm ấy đã có hơn 3.000 người trở lại, gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG SAY RƯỢU MÀ SAY CHÚA: Vâng, trong ngày lễ Hiện Xuống, người ta cứ tưởng các môn đệ say rượu, nhưng quả thực các Ngài đang say mê Chúa phục sinh. Người ta cứ tưởng các Ngài điên dại, nói quấy nói quá, nhưng kỳ thực các Ngài  đang đầy ứ Thánh Thần.Ngày lễ Ngũ Tuần là ngày Chúa phục sinh khai sinh Giáo Hội. Xuyên qua Chúa phục sinh, Chúa xây dựng một Hội Thánh để Hội Thánh làm tồn tại những ân huệ của Chúa đã được dâng hiến cho loài  người

bởi cái chết và phục sinh của Người. Chúa sống lại chuyển đạt Thánh Thần và trao ban quyền tha tội cho Hội Thánh nghĩa là thông ban ơn cứu độ. Đó là sứ vụ của Giáo Hội. Hội Thánh có sứ mạng làm sống lại ơn Chúa đã ban và đã bị tội lỗi làm mất . Thánh Thần Chúa sẽ làm mới lại mọi sự, đưa ta vào chính đời sống thánh thiện của Đức Kitô và làm cho ta lớn lên trong Chúa.

SỨ ĐIỆP NGÀY LỄ HIỆN XUỐNG : Giáo Hội được khai sinh do hơi thở, một luồng sống mới của Đức Giêsu phục sinh để Hội Thánh tiếp tục công trình cứu độ của Chúa dưới trần gian này. Giáo Hội đang sống giữa thế giới và thế giới cần phải nhận ra Tin Mừng do Giáo Hội giới thiệu nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần phải được biểu lộ đặc biệt trong cách sống của Hội Thánh, của những người theo Chúa, trong các cộng đoàn của Giáo Hội, trong các Bí Tích. Đức Giêsu Kitô phục sinh luôn phải được giới thiệu, loan báo cho mọi người. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải cậy nhờ Chúa Thánh Thần. Công đồng Vaticanô II được gọi là một ngày lễ Hiện Xuống mới, một công đồng tràn đầy Chúa Thánh Thần, một công đồng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đổi mới để Hội Thánh luôn thích nghi và bắt kịp những đà tiến bộ của thế giới hôm nay. Hội Thánh chúng ta là Hội Thánh truyền giáo. Mọi người đều có bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ loan báo Đức Kitô phục sinh cho tới tận cùng thế giới.

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến canh tân và đổi mới địa cầu. Xin thay đổi lòng trí chúng con để chúng con luôn sẵn sàng loan báo Tin Mừng là chính Đức Giêsu Kitô phục sinh. Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.       Tại sao lại gọi Chúa Thánh Thần là hơi thở ?

2.       Trước khi Chúa Thánh Thần được ban xuống các môn đệ ra sao ?

3.       Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần có khác  Chúa Thánh Thần trong buổi sáng ngày thứ nhất phục sinh ?

4.       Hội Thánh chúng ta là Hội Thánh gì ?

5.       Công đồng Vaticanô II được gọi là công đồng gì ?

6.       Muốn nhận ra Chúa Giêsu phục sinh chúng ta phải nhờ ai ?

7.       Chúng ta phải có bổn phận nào ?

8.       Bứ rượu có nghĩa gì ?

                                                                                             


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C