THỨ TƯ LỄ TRO

Mt 6, 1-6.16-18

 

HÃY LÀM MỌI VIỆC VÌ  Ý NGAY LÀNH

 

Bắt đầu đi vào mùa chay, Hội Thánh luôn kêu mời con cái sám hối, quay trở về với lòng mình để kết hợp với Chúa, nhìn lên Chúa là cha tình thương, noi gương Ngài mà sống đời Kitô hữu tốt đẹp. Mùa chay 2007, người Kitô hữu hãy hướng về Chúa, đặc biệt người Kitô hữu Việt Nam đang sống thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:” Sống yêu thương và phục vụ “. Lời Chúa là đèn soi bước chúng ta đi, sống yêu thương và phục vụ sau khi đã nghiền gẫm lời Chúa là điều quí hoá và cần thiết nhất là trong mùa chay này.

CON NGƯỜI LÀ BỤI TRO, BÙN ĐẤT: Đọc lại những trang đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta như được dẫn vào một cuộc sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, qua việc tạo dựng và sáng tạo của Thiên Chúa tối cao, con người nhận ra mình được dựng nên bằng bùn đất và bằng hơi thở của Thiên Chúa. Đã được sinh ra bởi bùn đất ắt có ngày phải trở về với bụi tro. Do đó, Hội Thánh dùng việc xức tro và nhận tro để nói lên rằng:” Con người là tro bụi một mai sẽ trở về với bụi tro “. Nghi lễ này gây ý thức cho người Kitô hữu trong mùa chay.  Mùa chay là mùa sám hối, ăn chay, mùa xưa kia Giáo Hội ăn chay cả mùa, ngày nay chỉ còn ăn chay hai ngày là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, nên ta nên dùng mùa 40 ngày để chỉ mùa chay. Xưa các tội nhân phải ăn chay suốt mùa và mặc áo nhặm không được tham dự công khai các nghi lễ với những người khác. Nay, Hội Thánh tở chức lễ rắc tro trên đầu và mặc áo nhặm để đưa các tội nhân muốn thống hối vào mùa ăn chay đền tội. Chính vì thế, khi nhận tro trên đầu, linh mục chủ tế đọc: “ Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “. Mọi người đều cúi đầu để nhận tro biểu hiệu cho sự mỏng dòn và cát bụi của thân phận làm người. Câu hát “ Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro một mai người sẽ trở về bụi tro” luôn gợi lại cho chúng ta về sự yếu hèn và kiếp sống phù du của con người.

CHÚA ĐƯA RA THÍ DỤ VỀ BA VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC: BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY : Ba việc lành này là những điều rất tốt Chúa khuyên con người làm nhưng với ý hướng ngay lành. Tuy nhiên, nếu cầu nguyện, bố thí và ăn chay làm để phô trương, khoe khoang, giả hình với ý để cho người khác biết, khen, tâng bốc thì những việc lành này sẽ trở thành không tốt. Những việc lành này các người Pharisiêu đã làm nhưng làm để khoe, để phô trương, họ đã được khen rồi, họ đã lãnh phần thưởng rồi. Do đó, Chúa bảo chúng ta đừng làm như họ, chúng ta cứ làm bình thường, làm âm thầm dù người khác không biết nhưng chắc chắn Chúa biết và Ngài sẽ thưởng công cho chúng ta. Theo tâm lý, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng muốn người khác biết, được người khác khen ngợi, đề cao. Tuy nhiên, Chúa bảo chúng ta đừng làm với ý hướng đó mà phải làm với ý ngay lành, với tâm hồn đạo đức và thánh thiện. Việc chúng ta làm tuy rất tốt nhưng khi chúng ta vì ý phô trương, khoe khoang, tự mãn, tự cao, chúng ta chẳng được công nghiệp gì trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, việc làm dù nhỏ mọn, chúng ta làm theo ý Chúa, sẽ được Chúa ghi công, chúc lành, còn ngược lại dù việc lớn lao nhưng ta làm với ý không ngay lành, Chúa sẽ không chúc lành.

Thí dụ Chúa đưa ra trong đoạn Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta, nhắc nhớ mọi người công phúc có được Chúa ghi hay không là do các thức và ý hướng chúng ta làm các công việc ở trần gian này. Chúa ghét nhất thói giả hình. Chúng ta có mắc phải chứng giả hình hay không ?

Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin để chúng con luôn tin vào Chúa và giúp chúng con biết sám hối ăn năn để trở nên người tốt. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C