TUẦN THÁNH NĂM 2007

CHỦ ĐỀ :” SỐNG YÊU THƯƠNG và PHỤC VỤ “

 

THỨ HAI TUẦN THÁNH, năm 2007

Ga 12, 1-11

 

GIUĐA ÍCH KỶ KHÔNG PHỤC VỤ ĐÚNG NGHĨA

 

Mở đầu Tuần Thánh với chủ đề:” Sống yêu thương và phục vụ “, Hội Thánh Việt Nam như đang kêu mời con cái hãy quảng đại, sống đạo đích thực bằng đời sống bác ái hy sinh và phục vụ mọi người trong yêu thương.

Giuđa một bộ mặt trong nhóm 12 môn đệ đầu tiên đi theo Đức Giêsu, được Chúa Giêsu tin tưởng giao giữ tiền của nhóm. Đáng lẽ ông phải cần kiệm, hy sinh, quảng đại, không tiếc gì với bất cứ ai, đặc biệt các người nghèo xung quanh. Ở đây, ông đã sống phản lại lời Chúa, phản lại Tin Mừng.

Cô Maria, một người phụ nữ mang tiếng tội lỗi, nhưng cô lại có tâm hồn sám hối, có trái tim bén nhạy và tế nhị. Bình dầu thơm hảo hạng cô mang tới đổ trên chân Chúa Giêsu hôm nay và lấy tóc của cô chùi chân Chúa Giêsu chứng tỏ cô là người yêu nhiều, mến Chúa, quí Chúa hơn hết mọi người, hơn hết tiền của ở trần gian. Dầu thơm tỏa bay ngào ngạt khắp nhà cho thấy tấm lòng dạt dào kính mến Chúa của cô.

Giuđa khó chịu trước cử chỉ của Maria, nhưng đúng hơn ông tiếc của, tiếc bình nước hoa mắc tiền. Ông cho Maria là phung phí. Ông giả hình vì ông chẳng thương gì người nghèo mà chỉ vì ham của, mê tiền.Giuđa càng bộc lộ chân tướng đê hèn của ông khi ông thoả thuận nhận 30 đồng bạc, số tiền nhỏ nhoi như bán một tên nô lệ để trao nộp Chúa Giêsu cho giới lãnh đạo Do Thái.

Tại sao Giuđa lại bán Chúa ? Có lẽ đây là câu hỏi thuộc bí mật, thuộc mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giuđa bán Chúa có thể vì bất mãn Chúa, có thể bất mãn anh em trong nhóm 12. Vì có đầu óc hẹp hòi như thế, Giuđa đã âm mưu phản Thầy, bán Thầy. Giuđa đã nhận một số tiền quá ít ỏi nhưng có lẽ đây là thoả thuận để cuộc trao đổi bán Thầy được ổn thoả và dễ chấp nhận. Đây chỉ là giá tượng trưng.

Giuđa theo Chúa và sống với anh em. Chúa dậy :’ Hãy sống hiền lành và khiêm nhượng”. “ Thầy đến để phục vụ chứ không phải được hầu hạ”. Giuđa đã quên lời Thầy. Ông đã bộc lộ nguyên hình là một tên giả hình, cõng rắn cắn gà nhà. Ông chẳng phục vụ như lời Thầy dậy và cũng chẳng sống yêu thương mà tâm hồn đầy gian ác, hận thù, bội phản.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin chúng con để đồng tiền đừng làm tâm trí chúng con ra mù quáng mà quên hết tình người, quên Chúa và bội phản lại Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống cao thượng đối với tiền của trần gian.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C