CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 14, 1.7-14

 

LẠY CHÚA CON CÓ LÀ GÌ !

 

Sống trong một thế giới văn minh vượt bực, ai cũng chỉ muốn cho mình có của ăn, của để dư thừa. Ai cũng muốn cho mình có địa vị giầu sang, chức quyền cao trọng. Ai cũng muốn cho mình được người khác nể trọng và khen ngợi. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta cái nhìn hết sức trái ngược với ý nghĩ của con người. Con người thích thái độ tự kiêu, tự mãn, Chúa lại dậy con người phải khiêm nhượng.

AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN : Đức Giêsu là người khiêm nhượng tuyệt đối. Người yêu thích sự khiêm nhượng và làm gương cho mọi người về sự khiêm nhu, tự hạ. Người là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ :” Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế…”( Pl  2,6-7 ). Chúa là Đấng cao vời, cao quí, là Cha và là Thầy, nhưng Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Sự tự hạ của Người vô cùng tuyệt vời, vô cùng quí giá vì :” Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá “ ( Pl 2, 8 ). Chúa làm gương và Chúa dậy con người qua dụ ngôn trong Tin Mừng Lc 14, 7-14 . Chúa cho thấy khi dự tiệc có nhiều người cứ hăm hở, háo hức chọn chỗ nhất, chỗ cao ở bàn tiệc. Còn Chúa chớp lấy cơ hội này, Người khuyên con người hãy khiêm nhượng, chọn phần chót hết, nghĩa là chọn địa vị sau chót :” Khi được mời dự tiệc cưới, đừng chọn chỗ nhất, sợ có nhân vật nào có địa vị, quan trọng cũng được mời…ngược lại khi được mời hãy ngồi vào chỗ cuối. Xem ra chọn chỗ cuối trong bữa tiệc phải được thực hiện cách tự nhiên, đơn sơ, không hề có hậu ý gì , nếu không sẽ trở nên giả hình, kiêu ngạo một cách tinh tế vì xếp chỗ ngồi là quyền của chủ nhà chứ không thuộc quyền của khách. Hạ mình xuống là khiêm nhượng, mà khiêm nhượng thực sự là biết mình, biết về ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình. Khiêm nhượng như Chúa dậy là coi mình là không và coi Chúa là tất cả. Chỉ khiêm nhượng như thế mới đáng được Chúa tôn lên. Gương Đức Mẹ trong Tin Mừng và gương của thánh Giuse. Mẹ coi mình là nữ tì của Chúa và là người phục vụ trong yêu thương. Thánh Giuse tự hạ nhận Mẹ về nhà mình và dưỡng nuôi Chúa Giêsu.

LỜI KHUYẾN CÁO CỦA CHÚA TIỀM ẨN MỘT Ý NGHĨA SÂU XA :

Tiệc cưới đối với Chúa Giêsu là Nước Trời và trong đó kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên và kẻ nào tự tôn, tự kiêu, tự đại sẽ bị hạ xuống. Chúa Giêsu muốn đưa nhân lọai, đưa con người đi vào chiều sâu của đời sống. Cuộc đời con người không chỉ ở trần gian, với của cải vật chất, với danh dự, chức vị cao quí, nhưng con người còn có một cuộc đời mai sau. Do đó, Chúa đưa con người đi vào chiều sâu của sự khiêm hạ mà vươn tiến lên chiều cao của Nước Thiên Chúa. Nước Trời là một hồng ân cao quí mà chỉ có những ai khiêm nhượng, chỉ những ai hiểu biết và nhận ra Chúa là tất cả thì họ mới có thể lãnh nhận được Nước Thiên Chúa. Còn những kẻ tự kiêu tự đại, tự tôn, tự mãn tưởng mình có thể vào Nước Trời cách dễ dàng mà không phải cố gắng hy sinh, vác thập giá mà theo Chúa thì quả thực Nước Thiên Chúa vượt ra khỏi tầm tay của họ. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và nâng cao kẻ phận nhỏ, kẻ khiêm nhượng. Ađam và Eva vì tự mãn muốn bằng Thiên Chúa, nên ông bà đã hoàn toàn bị hạ xuống. Mẹ Maria vì khiêm nhượng, Chúa nâng Mẹ lên :” Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả “ ( Lc 1, 48-49 )

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương kẻ khiêm nhường và chống lại kẻ kiêu căng, tự kiêu, tự mãn.

Xin củng cố lòng tin cho chúng con để chúng con nhận ra giới hạn con người của mình và tín thác vào Chúa vì Chúa là tất cả cho con người chúng con. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C