CHÚA NHẬT 32 TN C

Lc 20, 27-38

KẺ CHẾT SỐNG LẠI

 

I- Ý nghĩa :

Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố về sự sống lại đời sau. Phúc Âm của Chúa là Phúc Âm sự sống. Ai tin vào Đức Giêsu ,Ngài là Thiên Chúa hằng sống thì không bao giờ chết nữa.

1/ Những thắc mắc nhân sinh.

Người Sađucêô, họ đến chất vấn Chúa Giêsu về việc người chết sống lại. Nhóm này là một chi tộc người Do Thái,  ít hơn nhóm Biệt Phái,  họ kết thành phe đảng với giai cấp tư tế của đến thờ Giêsrusalem. Chúng ta có thể nói họ thuộc nhóm chính trị hơn là tôn giáo, họ rất bảo thủ, họ giới hạn mạc khải vào 5 cuốn sách trong toàn bộ Sách Kinh Thánh, họ phủ nhận sự sống lại của thân xác con người sau khi chết.

Đặt vấn nạn với Chúa Giêsu , họ đưa ra một ví dụ khá lạ kỳ, một lời khuyên luân lý hoàn toàn xác đáng của Lề Luật. Luật đòi buộc người đàn bà goá phải lấy em chồng để có thể sinh con nối dõi tông đường. Họ tưởng tượng một người đàn bà goá lấy tới 7 đời chồng. Từ đó họ đưa ra kết luận : Sau khi sống lại ai sẽ là người chồng của bà. Quả thực; câu chuyện sống lại thật là phi lý vô nghĩa , sự sống lại sẽ gây nên những tình cảm vô cùng phức tạp.

Một số người quan niệm :  Sau khi chết chính là cuộc sống hiện tại , khi họ được hoàn toàn thành công,  mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh,  tính tình, cuộc sống sẽ là hôn nhân, tiếp tục đời sống gia đình hạnh phúc, được hoan lạc bình an trong công bình và chính trực.

Có người cho rằng thiên đàng tại thế không phải là cái gì quá xa vời,  nhưng là có ngay đời này, họ đạt được tức thời bây giờ. Họ tin vào sự tiến bộ khoa học vô hạn định của nhân loại, sự sống lại từ cõi chết không thể tin được.

Đối với người khác, họ quan niệm sau khi chết là một thế giới nhiệm mầu, đầy quyến rũ nhưng mù mờ, tương ứng với các hoài vọng về một thiên đàng trần thế.

2/ Lời giải đáp vấn nạn :

Chúa Giêsu áp dụng  ngay vào ví dụ của người đối thoại với Ngài,  họ đang chú trọng về đời hôn nhân và sự vĩnh tồn của hôn nhân sau khi chết.

Chúa Giêsu giải thích : Việc dựng vợ gả chồng chỉ hợp tình hợp lý trên trái đất này thôi,  không còn thích hợp với thế giới bên kia nữa. Trong thế giới khác,  khi sống lại từ cõi chết, người ta sống như các thiên thần, và ai cũng được no thoả hạnh phúc bất diệt trong Chúa, không còn nối dõi tông đường,  đời hôn nhân không cần thiết nữa.

a/ Chúa Giêsu xác quyết sau khi chết, con người nhân loại chúng ta sẽ trở nên “ giống như thiên thần ”: Điều này không có nghĩa là sau khi chết,  chúng ta chẳng còn là người nữa;  chúng ta sau khi chết vẫn là một con người đích thực;  nhưng con người đã siêu thoát khỏi thế tục, sự hiện hữu mới cũng khác với sự hiện hữu của con người tại thế.

b/ Chúa Giêsu xác quyết sau khi chết, con người   không còn phải chết nữa ” : Bởi vì con người sau khi chết đã  thoát khỏi những định luật của sinh vật học, thoát ra khỏi luật phát triển được quan niệm bằng những hạn từ như : đào thải, mỏng dòn, yếu đuối …và mọi người đều là “ con cái của Thiên Chúa hằng sống ”, một cuộc sống khác đến thay thế cuộc sống cũ, một cuộc khai sinh mới đã được thực hiện.

c/ Chúa Giêsu dựa vào Kinh Thánh để minh chứng sự xác tín của họ vào Tổ Phụ Mộisê , vị tiên tri vĩ đại vẫn còn đang sống giữa lòng  dân tộc Israel. Chúa Giêsu nói: “ Thiên Chúa là Chúa của Abraham, của Isaac, của Giacop…không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Quả thật;  mọi người đều đang sống với Ngài ”.

II- Áp dụng bài học :

Câu trả lờí Chúa Giêsu thật quan trọng cho niềm tin của chúng ta hôm nay. Đây là lời giải đáp vấn nạn của người Sađucêô và cũng là giải đáp của cả toàn thể nhân loại chúng ta. Không ai có thể dựa trên sự sống trần thế này,  để bàn về sự sống đời sau. Phải Chính Chúa Giêsu, Ngài là Ngôi lời Thiên Chúa, Ngài từ Thiên Chúa xuống trần gian để giảng dạy cho chúng ta hiểu biết mầu nhiệm sự sống lại này.

Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng bao giờ có ai lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa , khi có quan niệm Thiên Chúa là Đấng bất toàn, khiếm khuyết , tầm thường như chúng ta .  Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Năng vô biên rất đáng tôn thờ , Ngài đã yêu thương là yêu thương mãi mãi,  Ngài không thể để con cái của Ngài phải chết  mà không cho họ sống lại,  hoặc không cho người lành cùng chung hưởng phúc vinh quang với Ngài.

Vậy;  ai trong chúng ta chối bỏ sự sống lại đời sau , là chúng ta chống lại Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống chân thật. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa là Chúa kẻ sống thì chúng ta hãy tín nhiệm và tin cậy vào Ngài, Ngài đang hiện hữu vô cùng tận.

Chúa mời gọi mỗi người kitô hữu chúng ta: Hãy tín thác vào Thiên Chúa hằng sống, Đấng luôn luôn yêu thương chúng ta và hết lòng ao ước mọi người  chúng ta một ngày nào đó sẽ được sống viêm mãn với Ngài trên thiên quốc . Ngay bây giờ chúng ta hãy tín thác và đặt hy vọng vào Đức Giêsu Kitô,  Đấng Phục sinh của chúng ta.gtình cannhusu1 hoàn toàn xác d

Giáo huấn của Giáo Hội : “ Nhờ đâu biết Chúa Giêsu sống lại ? Nhờ hai điều này. Một là Ngôi mộ trống không còn xác Chúa, mà chỉ còn lại những khăn niệm xếp ngay ngắn gọn gang. Hai là Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các Môn Đệ, cùng ăn cùng uống và trò chuyện thân mật với họ . Chúng ta xác tín rằng : Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại “ ( GLCG 988-1004 )

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma có viết : “ Quả thế; chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ? ” ( Rm 8, 24 ).

III- Minh hoạ :

          Câu chuyện kể về một người tù nhân ở Nga Sô như sau: Tất cả các tù nhân phải bị lục xét rất kỹ lưỡng trước khi vào phòng giam. Một người đàn ông đã bị phát giác có một miếng giấy nhỏ ngậm trong miệng. Miếng giấy đó có ghi câu Kinh Thánh đã mang lại niềm hy vọng và sức mạnh cho ông trong nhiều năm tại các trại lao động khổ sai của Nga Sô.

Chúng ta có thể đoán ra câu Kinh Thánh nào đươc viết trong miếng giấy nhỏ đã an ủi ông trong suốt những năm tháng bấp bênh và bị tra tấn cùng cực trong ngục tù không ?

Đoạn Phúc Âm đó là : “ Ta là sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin ta, sẽ không bao giờ phải chết ”  ( Ga 11, 25 )

IV- Ý nguyện :

Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ trong kẻ chết, để chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn được hưởng gia nghiệp hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa !  xin nghe lời chúng con nguyện cầu và giúp chúng con luôn kiên vững niềm tin trong mọi thử thách và siêng năng làm việc lành phúc đức,  để dứng vững trong ngày Con Người ngự đến. Amen.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C