Chúa Nhật IV Phục Sinh, C

2010

 

Lắng nghe sứ điệp Tin Mừng  (Gio-an 10:27-30)

 

          Giáo Hội dành riêng Chúa Nhật IV Phục Sinh để trình bày hình ảnh đẹp nhất về Chúa Giê-su:  Đấng Chăn Chiên nhân lành.  Đẹp đến nỗi các Ki-tô hữu thời đầu của lịch sử Giáo Hội hầu như chỉ muốn giữ độc nhất hình ảnh đó thôi, cho nên tại các nơi thờ phượng, ngay cả trong những hang toại đạo, người ta luôn gặp phía bên trên bàn thờ hình ảnh Chúa Giê-su đang đi sau một đàn chiên, công kênh một con chiên trên vai.

          Hình ảnh đẹp như thế lại được diễn tả vỏn vẹn bằng bốn câu (27-30) trong chương 10 sách Tin Mừng Gio-an.  Diễn tả ngắn gọn, nhưng lại súc tích biết bao!  Mỗi câu là một ý, một đề tài phong phú.  Câu 27 nói về quan hệ mật thiết giữa Đấng Chăn Chiên và các con chiên.  Câu 28 nhắc đến nghĩa vụ của Đấng Chăn Chiên.  Câu 29 đề cập tới sự quan tâm và tình yêu của Chúa Cha dành cho cả Đấng Chăn Chiên lẫn các con chiên.  Câu 30 là kết luận về mục đích của sứ vụ chăn chiên:  đưa mọi người về hiệp nhất trong Thiên Chúa là Tình Yêu.  Vậy chúng ta thử suy nghĩ sâu xa hơn một chút về sứ điệp Tin Mừng hôm nay.

          Trước hết là quan hệ giữa Chúa Giê-su, Đấng Chăn Chiên nhân lành và các con chiên là chúng ta.  Quan hệ ấy được nói lên qua ba hành vi:  nghe, biết và theo.  Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Giê-su qua Kinh Thánh, Giáo Hội và những người có ý tốt xây dựng cho đời sống chúng ta.  Chúa biết chúng ta, nghĩa là Người không chỉ biết bằng trí óc mà biết bằng trái tim, vì Người luôn yêu thương chúng ta cho đến cuối cùng.  Chúng ta theo Chúa Giê-su, giống như các môn đệ mọi thời mọi nơi, theo bằng cách để cho lời giảng và lối sống của Chúa biến đổi con người chúng ta trở nên giống như Chúa.

          Thứ đến, nghĩa vụ của Đấng Chăn Chiên là làm mọi sự có ích cho con chiên.  Đó là Đấng Chăn Chiên gánh trên vai quyền năng, danh dự và vinh hiển của Thiên Chúa, cho nên Người có thể làm những điều nhân loại không thể:  Người ban cho chúng ta sự sống đời đời, giữ chúng ta trong cánh tay che chở của Người và không để kẻ thù là ma quỷ tiêu diệt chúng ta.

          Tiếp theo, quan hệ giữa Đấng Chăn Chiên và các con chiên không chỉ dừng lại ở hai đối tác, mà còn liên kết với đối tác thứ ba và cũng là đối tác quan trọng nhất, tức là Thiên Chúa Cha.  Vai trò của Thiên Chúa Cha là tối thượng và nguồn mạch.  Người là chính Tình Yêu, cho nên từ Tình Yêu này phát sinh mọi sự tốt lành.  Người là tình yêu tạo dựng, nhưng cũng chính Người là tình yêu cứu độ, yêu nhân loại đến nỗi sai Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô đến dạy dỗ chúng ta và còn chết vì chúng ta nữa.

          Cuối cùng, tột đỉnh của sứ vụ chăn chiên là đến với Tình Yêu.  Chúa Giê-su và Chúa Cha là một.  Nhưng chính sự hiệp nhất Cha-Con-Thánh Thần là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy trở nên một với Thiên Chúa.  Sống trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa, Chúa Giê-su là người con đầu lòng của nhân loại mới đang tiếp tục dẫn dắt chúng ta về đồng cỏ xanh tươi đời đời.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Đoạn Tin Mừng Gio-an thật dễ hiểu, sâu sắc và cảm động nữa.  Càng xác tín vào sứ vụ chăn chiên của Chúa Giê-su và vào tình yêu cùng với sự chăm sóc của Người, chúng ta càng ý thức cuộc đời mình thật có ý nghĩa.  Chúng ta không phải đi lang thang như cừu không có người chăn.  Chúng ta không phải cô đơn buồn bã vì thiếu vắng tình yêu.  Tất cả là vì chúng ta có Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên nhân lành biết chúng ta.  Chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng Người và theo Người là đủ!                                                                                   

Lm. Dominic TTL


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C