Chúa Nhật V Phục Sinh

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 13:31-33a.34-35)

 

          Khi Giu-đa ra khỏi phòng Tiệc ly, một bầu khí ấm cúng, cảm động và thân mật bao bọc Chúa Giê-su và các Tông đồ.  Bầu khí Tiệc ly thật là thích hợp để Chúa Giê-su “tâm sự” với các Tông đồ và nói với họ về một điều vô cùng quan trọng và cần thiết, đó là Tình yêu.  Bài Tin Mừng ngắn gọn hôm nay gồm có hai điểm chính:   Chúa Giê-su tôn vinh Tình yêu và Người ra lệnh cho các môn đệ Người phải biết sống thương yêu.

          a) Trước hết Chúa Giê-su dâng lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa.  Mà tôn vinh Thiên Chúa cũng chính là tôn vinh Tình yêu được nhìn theo hai khía cạnh:  Tình yêu là chính bản thân Thiên Chúa và Tình yêu được thể hiện qua Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô. 

          Chúa Giê-su nhìn giây phút “giờ đây” Người sắp hiến mạng sống mình vì bạn hữu là thời điểm Người được tôn vinh.  Cả cuộc đời cho đến lúc chết, lý tưởng của Chúa Giê-su là chứng tỏ cho nhân loại biết Thiên Chúa yêu thương họ đến chừng nào (Ga 3:16).  Cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su đánh dấu chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa và cũng là thời điểm Tình yêu nhập thể được tôn vinh.

          Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Do đó, nếu Chúa Giê-su được tôn vinh vì Người là sự biểu hiện tình yêu Thiên Chúa, thì huống chi Thiên Chúa là chính tình yêu nên cũng phải được tôn vinh.  Hai cách tôn vinh ấy không thể tách rời như nguyên nhân với hiệu quả, như lửa với hơi ấm hoặc như nguồn nước với thác nước.  Chúng ta có biết bao thí dụ để nói lên rằng cả Thiên Chúa lẫn Con Người đểu phải được tôn vinh.

          b)  Mệnh lệnh của Chúa Giê-su là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  Mệnh lệnh là mới vì nhiều lý do.  Mới vì từ xưa đến giờ chẳng có ai ra lệnh một cách gắt gao phải yêu thương nhau.  Cha mẹ cũng mới chỉ “khuyên dạy” con cái phải yêu thương nhau.  Còn ở đây, Chúa Giê-ru ra mệnh lệnh cho bạn hữu:  “Anh em hãy…”  Mới vì yêu thương ở đây phải theo mẫu mã cụ thể, không phải yêu thương nói chung chung, mà là phải có cường độ, tiêu chuẩn hẳn hoi.  Cường độ và tiêu chuẩn ấy không phải bằng chữ nghĩa hay lời nói, nhưng là bằng đời sống của một người mẫu là Chúa Giê-su.

          Tình yêu Chúa dạy chúng ta phải là tình yêu sinh hiệu quả.  Hiệu quả cụ thể được nói đến ở đây là:  “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy”.  Chúa muốn nói rằng, khi chúng ta sống yêu thương khiến những người chung quanh nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa, thì đó chính là cách chúng ta làm cho tình yêu của Thiên Chúa được tôn vinh rồi vậy.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Bài học về tình yêu thường bị coi là bài học “biết rồi, khổ lắm nói mãi”!  Tuy nhiên hôm nay Chúa Giê-su giúp chúng ta khám phá tình yêu qua những khía cạnh thật mới mẻ, sống động và thu hút.  Người dạy chúng ta biết tôn vinh tình yêu Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su và nơi anh chị em.  Sống yêu thương là cách tốt nhất để ngợi khen tôn vinh Chúa.  Người cũng dạy chúng ta phải thực thi điều răn yêu thương nhau như thế nào.  Những lời dạy của Người không có mấy, nhưng lối sống yêu thương của Người thì không bao giờ nói hết được.  Tình yêu được đo lường bằng cuộc đời của Chúa Giê-su, từ khi Người xuống thế làm người phàm cho đến lúc thở hơi cuối cùng trên thập giá.  Con đường tình yêu bằng suốt cả cuộc đời ấy cũng phải là con đường Chúa mời gọi chúng ta đồng hành với Người và với anh chị em.

                   Lm. Dominic TTL   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C