BÌNH AN TRONG CHÚA

(CHÚA NHẬT VI, MÙA PHỤC SINH, NĂM C)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

 

Chúng ta sắp sửa mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và tiếp theo là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật hôm nay nói đến sự Bình An thật của Chúa ban cho những tâm hồn biết sống trong tình yêu Chúa và đem tình yêu Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp những hoàn cảnh đau khổ, túng thiếu cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bình An thật của Chúa cũng là hiệu qủa của ơn Chúa Thánh Thần ban cho những tâm hồn sống an hòa với mọi người.

 

Bài Đọc I (Công Vụ Tông Đồ 15: 1-2, 22-29) nói đến cuộc họp ở Giêrusalem giữa các Tông Đồ và một số đại biểu giáo dân gốc Do Thái và Ngoài Do Thái để bàn về vấn đề rất quan trọng là những người ngoài Do Thái khi gia nhập Giáo Hội có buộc phải giữ luật Do Thái, đặc biệt là luật Cắt Bì hay không. Cuộc Họp này coi như một Công Đồng Chung đầu tiên trong Giáo Hội và đã đi đến nghị quyết với lời mở đầu: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định…” những người ngoài Do Thái không buộc phải cắt bì và một số các luật lệ khác của Do Thái Giáo.

 

Bài Đọc II (Khải Huyền 21: 10-14, 22-23) diễn tả về sự huy hoàng của ‘Thành Thánh Giêrusalem mới’ tức là Giáo Hội Chúa, những cổng thành luôn được mở ra để đón nhận mọi người thuộc mọi dân tộc đến gia nhập Giáo Hội; vì thế, Giáo Hội có tính cách phổ quát mở rộng cho mọi người. (Trong tiếng Hy Lap chữ Katholikos có nghĩa là ‘phổ quát’ chung cho mọi người. Tiếng Việt Nam gọi là ‘Công Giáo’, tiếng Anh là ‘Catholic’, tiếng Pháp là ‘Catholique’)

 

Bài Phúc Âm (Gioan 14: 23-29) tiếp tục ghi lại những lời tâm huyết Chúa Giêsu nói với các Tông đồ trong bữa ăn cuối cùng (Tiệc Ly). Chúa Giêsu căn dặn các Tông đồ hãy giữ các điều Chúa đã giảng dạy, và giảng dạy lại cho mọi người. Ai giữ lời Chúa thì thuộc về Chúa. Chúa Giêsu cũng nói trước là Chúa Cha sẽ ban Chúa Thánh Thần đến để soi sáng cho các Tông đồ hiểu đầy đủ hơn và vâng giữ các điều Chúa Giêsu đã giảng dạy cho các ông. Chúa Giêsu chúc Bình An cho các ông. Đây là sự Bình An thật trong tâm hồn, Bình An bền vững khi có Chúa ở cùng, khác với sự bình an chóng qua của thế gian.

 

Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy mỗi khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ, Chúa đều nói: “Chúc Bình An cho các con!”, và trong Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu xác định sự Bình An Chúa ban không phải là sự Bình An tạm thời của thế gian khi được mọi sự như ý, nhưng là sự Bình An thật, sự Bình An bền vững trong tâm hồn có Chúa ngự. Sự Bình An thật trong Chúa giúp chúng ta luôn biết sống tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa, dù khi được mọi sự như ý hay khi gặp những khó khăn, nghịch cảnh, hay những bách hại vì Đức Tin. Đó cũng là sự Bình An thật  trong tâm hồn mà chúng ta cảm nghiệm được khi chúng ta sống trong sạch, sống theo các giới răn của Chúa và hòa hợp yêu thương mọi người trong tình yêu Chúa.

 

Trong mọi Thánh Lễ, sau khi hướng tâm hồn lên với Chúa là Cha để cùng cầu nguyện chung “Kinh Lạy Cha”, và sau khi đọc lời kinh cầu nguyện bình an cho mọi người và cho Giáo Hội, vị chủ tế chúc: “Bình An của Chúa hằng ở cùng anh chị em!” và chúng ta đều chúc bình an cho nhau để tỏ lòng yêu mến và hòa hợp với nhau, trước khi chúng ta lên rước Mình và Máu Thánh Chúa.

 

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Hòa Bình thật sự của Chúa luôn ở trong tâm hồn chúng ta , trong gia đình chúng ta, trong Giáo Hội và toàn thế giới. Xin cho mọi người chúng ta luôn cố gắng để trở nên những “khí cụ bình an của Chúa” cùng chung tay xây dựng sự hòa hiệp yêu thương ở mọi nơi chúng ta hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

 

Chúa Nhật hôm nay cũng là ngày Tôn Vinh các Bà Mẹ (Mother’s Day), chúng ta hãy cùng chung lời cầu nguyện cho các Bà Mẹ: Xin cho các Bà Mẹ còn đang sống giữa chúng ta luôn được muôn ơn lành của Chúa, được con cháu yêu thương phụng dưỡng; xin cho các Bà Mẹ đã qua đời được thưởng công bội hậu trên nước Chúa.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C