CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, năm C

Ga 13,31-33a.34-35

 

YÊU THƯƠNG ĐÍCH THỰC

 

   Thực tế, giới răn yêu thương không phải là một cái gì mới mẻ và lạ lùng. Cái mới và lạ lùng, chính là Tin Mừng đưa tình yêu lên tầm cao mới, chiều sâu mới. Tình yêu đạt tới đích điểm của nó là hy sinh mạng sống : “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). Đây xem ra không phải là một việc dễ dàng và đơn sơ, nhưng không phải vì khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng mà chúng ta được miễn trừ yêu thương. Vậy, chúng ta phải sống thế nào để Lời Chúa và giới răn yêu thương của Chúa đi vào cụ thể trong đời sống thường ngày của chúng ta ?

    Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài phục sinh vinh hiển khi Ngài được tôn phong làm vua vũ trụ vạn vật. Đức Giêsu Kitô cũng được vinh hiển khi Tin Mừng cứu độ của Ngài được rao giảng khắp nơi, qui tụ muôn người tin Ngài làm gia  nghiệp, làm cứu Chúa của mình. Một trong khía cạnh phụng vụ và Tin Mừng của thánh Gioan cho chúng ta biết :” Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau “. “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em “ ( Ga 13, 34 ). Tình yêu là một mầu nhiệm. Nên, yêu nhau giúp chúng ta trở nên môn đệ Chúa. Yêu nhau là dấu chỉ chúng ta là con của Cha trên trời và yêu nhau là dấu chỉ chúng ta là anh em của nhau. Yêu nhau như Chúa đã yêu là cúi xuống rửa chân cho nhau để noi gương bắt chước Chúa đã khiêm nhượng, đã cúi mình thẩm sâu để làm một công việc của một tên đầy tớ, một tên nô lệ dẫu người đó là một kẻ phản bội như Giuđa Iscariốt. Yêu như Thầy đã yêu là yêu cho đến chết, yêu cho đến cùng…yêu trên thập giá.Yêu như Thầy đã yêu là một tình yêu cao sâu, mầu nhiệm và hoàn toàn linh thánh. Đây không phải là tình yêu vị kỷ nhưng là một tình yêu vị tha, tình yêu hiến dâng, hy sinh cho người khác. Yêu như Thầy yêu là ban chính Mình Máu Thánh để nuôi dưỡng nhân loại, nuôi sống con người. Chúa đã yêu thương nhân loại, yêu thương con người để nêu gương cho chúng con hãy bắt chước Chúa yêu thương anh chị em đồng loại của chúng con.Yêu thương là cốt lõi của Đạo Đức Kitô. Do đó, cái chính yếu của Đạo là tình yêu, cốt lõi của Tin Mừng là tình yêu. Càng gắn bó, càng sống mật thiết với Chúa, càng biết thương mến anh chị em, càng yêu mến người nghèo, người bơ vơ, vất vưởng. Chúa Giêsu trong nhà Tiệc Ly ngày Thứ Năm Thánh đã dạy các môn đệ và nhân loại một bài học sâu xa, bài học để đời:” Yêu thương và yêu thương cho đến cùng, yêu thương đến hy sinh mạng sống, yêu thương đến chết trên thập giá “. Các thánh là những người đã đạt đến trình độ yêu thương như Chúa Giêsu. Các Ngài đã dám tin, đã dám liều mình coi thường mạng sống để yêu thương nhân loại, yêu thương người nghèo. Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã nói :” Chúng con đã được rước Chúa trong Thánh Thể, bây giờ hãy đi sờ đụng Chúa trong người nghèo…”. Đó là tình yêu thật, tình yêu đã trở thành lạ lùng, linh thiêng và mầu nhiệm.

 

    Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn biết yêu thương đồng loại, yêu thương người khác như Chúa đã yêu. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C