CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

CHÚA BA NGÔI, năm C

Ga 16, 12-15

 

THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

   Lúc còn nhỏ, tôi vẫn học :” Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi ?-Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi : ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần “. Nếu chỉ có thế thì không có gì khó hiểu, nhưng khi nói: Ba ngôi bằng nhau, ba ngôi chỉ là một Chúa. Sự giải thích ấy làm cho tôi luôn tò mò và thật khó hiểu. Tuy nhiên, càng lớn lên càng học hỏi, càng được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, tôi mới cảm nghiệm được thế nào là một Chúa lại có ba ngôi .

    Chúa Giêsu là thầy của kinh nghiệm. Ngài không phải người thầy của sự tò mò. Ngài nói với mọi người, với mỗi chúng ta hãy sống kinh nghiệm về Chúa Cha. Đó là tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở. Chúa Giêsu mạc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa có Ba Ngôi : Cha,Con và Thánh Thần. Ba Ngôi tuy khác nhau nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu. Khi Thiên sứ Gabrien truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai và sinh Chúa Giêsu, Thiên sứ đã loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết Trinh Nữ sẽ được gọi là Con Đấng tối cao Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu  chính là Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thai trong lòng Đức Maria bởi phép Chúa Thánh Thần ( Lc 1, 30-35 ). Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan Baotixita trong dòng sông Giođan, cả Ba ngôi xuất hiện. Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện trên đầu Chúa Giêsu, trên trời có tiếng Chúa Cha phán ( Mt 3, 16-17 ). Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng hay nói đến Chúa Cha” Ta và Cha Ta là một “( Ga, 30 ). Chúa cũng nhiều lần nói đến Chúa Thánh Thần :” Khi Đấng bầu chữa đến, Đấng Ta sẽ gửi đến từ nơi Cha, là Thần khí sự thật, từ nơi Cha xuất phát, Ngài sẽ làm chứng về Ta “ ( Ga 15, 26 ). Trước khi Chúa về trời, Ngài đã phán cùng các môn đệ rằng :” Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “ (Mt 28, 19 ). Kinh nghiệm về Chúa Ba ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ luôn là một mầu nhiệm nhân loại phải sống. Nhờ Tin Mừng nhân loại và mỗi Kitô hữu sẽ sống hiệp thông, chia sẻ, sống trong tình yêu vì “ Ai ở lại trong tình yêu là ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy “ ( 1 Ga 4, 16 ). Chúng ta phải sống kinh nghiệm về Chúa Ba Ngôi với tình yêu chân thành của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi có liên hệ rất mật thiết với chúng ta bởi vì mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba ngôi. Chúng ta đọc kinh sáng danh cũng là một lời tuyên tín Thiên Chúa Ba Ngôi. Đọc kinh tin kính là tuyên xưng các mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba ngôi và Hội Thánh.

Do đó, chúng ta phải tin kính, cậy trông, kính mến, cầu xin, tạ ơn Chúa Ba Ngôi, vì Chúa Cha đã dựng nên chúng ta, Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần hằng ban ơn sủng cho chúng ta. Chúa Giêsu đã phán :” Ai yêu Ta thì vâng giữ lời Ta và Cha Ta sẽ thương yêu kẻ ấy, và chúng Ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy “ ( Ga 14, 23 ).

   Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi luôn hiện thực trong đời ta, trên nhân loại. Khi nhận lãnh bí tích rửa tội là chúng ta nhận lãnh Chúa Ba Ngôi. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta cũng như Chúa đã sai các môn đệ, các tông đồ :” Hãy ra đi và làm phép rửa cho muôn dân “.

 

   Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con càng ngày càng sống mật thiết với Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C