LỄ KITÔ VUA, năm C

Lc 23, 35-43

 

CHÚA LÀ VUA

 

 

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta có cảm tưởng Ngài là vua khác mọi vua chúa thế trần. Do đó, khi so sánh chức vị vua của Chúa Giêsu với các chức vị của các vị vua ở trên thế giới, có lẽ chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi trước mặt Philatô, Chúa Giêsu đã trả lời với Ông :” Tôi là vua…nhưng Nước của tôi không thuộc thế gian này”. Câu trả lời của Chúa làm chúng ta có nhiều suy nghĩ bởi vì Nước của Ngài không phải là nước ở trần gian như chúng ta đang sống.

 

Philatô mới nói với Chúa Giêsu :” Vậy thì ông là Vua sao ? “. Đức Giêsu đáp : “ Ông nói đó : Tôi là Vua ! chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian : ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe tiếng tôi “ ( Ga 18, 37 ). Trước vị Vua cao cả, Đấng đã dựng nên trời đất, vũ trụ và con người. Philatô không thể nào hiểu nổi. Vương Quyền của Chúa Giêsu luôn liên quan đến sự cứu rỗi. Chúng ta phải trở lại núi Canvê mới hiểu được Vương Quyền của Chúa Giêsu. Thập giá nơi Ngài bị treo lên là ngai của Đức Kitô Vua. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là một bi kịch, không phải là ngõ cụt. Cái chết của Chúa Giêsu là một cuộc khải hoàn chiến thắng trên tội lỗi và sự chết. Trên đầu thập giá, Philatô đã cho viết một bảng khắc chữ như sau :” Đây là Vua dân Do Thái “. Đấng mà thánh Phaolô đã cảm nghiệm cách sâu sắc :” Đấng không hề biết tội, Thiên Chúa đã coi như Ngài là kẻ tội lỗi để mưu ích cho chúng ta “ ( 2 Co 5, 21 ). Đức Kitô Vua là Vua hiền lành, Vua ngồi trên lưng lừa để tiến vào Giêrusalem. Đức Kitô Vua như người trộm lành đã hoàn toàn bị khuất phục và thốt lên với tất cả cõi lòng tin yêu mến của mình :” Ông Giêsu ơi, khi Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi “. Chính câu thưa với Chúa một cách thành khẩn và chân thành ấy, người trộm lành đã được cứu rỗi. Chính vì thế, lời khẩn cầu của người trộm lành cũng phải là lời nguyện xin của mỗi Kitô hữu. Bởi vì qua Đức Kitô chúng ta được cứu chuộc, được cứu thoát khỏi vương quốc của tội lỗi. Việc cử hành hy tế Thánh Thể mỗi ngày là dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa Cha đã làm cho chúng ta trở nên vô giá, chia sẻ với các thánh trong ánh sáng. Chính Chúa Cha đã cứu thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài.

 

Thiên Chúa đã biến đổi chúng ta thành những thần dân trong vương quốc của Đức Kitô Vua. Ngài đã làm cho chúng ta trở nên anh em với nhau trong cùng một Hội Thánh, có đầu là Đức Kitô Vua và mỗi người chúng ta là chi thể của thân xác của Chúa Kitô Vua. Vương Quốc của Chúa Kitô Vua không thuộc về thế gian như Ngài đã xác định trước mặt Philatô. Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc tình yêu, hiệp nhất và bác ái. Vương Quốc của Chúa Kitô Vua là Vương Quốc chỉ mình Ngài mới có quyền ban cho những thần dân của Ngài.

 

Chúa Kitô Vua như ca nhập lễ hôm nay đã hát vang lên :” Con chiên đã bị giết. Nay xứng đáng lãnh nhận Thần tính và uy quyền, Khôn ngoan cùng sức mạnh, Danh dự với vinh quang. Kính dâng Người vinh dự và quyền năng, đến muôn thuở muôn đời “

( Kh 5, 12; 1, 6 ). Và như Kinh tiền tụng ca ngợi :” Cha đã xức dầu hoan lạc tấn phong con một Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm Vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là Đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên : vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và an bình “.

 

Chúa Kitô Vua là Trung Gian và là Đấng Trung Gian duy nhất liên kết đất với trời. Trên thập giá Ngài đã quy tụ muôn dân, Ngài đã kéo mọi người lên cùng Người. Đó là Đấng chiến thắng tử thần, Đấng đã phục sinh từ cõi chết bằng tình yêu tự hiến của Ngài :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của Người hiến mạng mình vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức kitô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT  

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C