NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

(LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời thường được mừng vào ngày Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, nhưng ở nhiều Giáo Phận, Lễ này thường được chuyển vào ngày Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh để giáo dân có thể đi dâng Thánh Lễ đông đủ hơn. Thánh Lễ hôm nay mừng kỷ niệm Chúa Giêsu Lên Trời trong vinh  quang sau 40 ngày hiện ra với các môn đệ để chứng minh Ngài đã sống lại thật.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời là niềm hy vọng cho chúng ta là các tín hữu của Chúa: Chúa Giêsu đã sống cuộc  đời trần gian như một người nghèo khó, rao giảng Tin Mừng cứu độ, chịu khổ nạn và chịu chết để chuộc tội chúng ta , chịu táng trong mồ; nhưng sau ba ngày, Ngài đã Sống Lại và Lên Trời trong vinh quang để mở đường về trời cho mọi người chúng ta, khi mỗi người chúng ta lần lượt từ giã cuộc đời đau khổ trần gian qua cái chết mà ai cũng phải trải qua. “Sinh Qúy Tử Quy!” “Sống Gửi Thác Về!” Sự chết không còn là sự tuyệt vọng, một sự tan biến vào hư vô, nhưng là ‘qua cuộc đời’ đau khổ này để trở về quê hương thật, trở về với Chúa là Cha  (Sách Khôn Ngoan 3:1-7).

Bài Đọc I (Năm A, B, C: Công Vụ Tông Đồ 1: 1-11) là đoạn đầu của Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ: Chúa Giêsu đã căn dặn các ông đừng rời xa Giêrusalem, chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống  ban ơn thánh hóa và soi sáng để các ông trở nên những Tông đồ nhiệt thành đi rao giảng Phúc Âm tình thương của Chúa cho mọi người, ở mọi nơi, bắt đầu từ Giêrusalem.

Bài Đọc II (Năm A, B, C: Thư Êphêsô 1: 17-23) Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho các tín hữu được ơn soi sáng để hiểu biết và tin tưởng nơi Chúa Giêsu đã ‘từ cõi chết sống lại’ và đã Lên Trời trong vinh quang, Ngài là đầu toàn thể Hội Thánh, và chúng ta là các chi thể của Ngài.(Bài Đoc II Năm C có thể chọn Thơ Do Thái 9:24-28;10:19-23).

Bài Phúc Âm (Năm C: Luca 24: 46-53) là đoạn cuối cùng của Phúc Âm Thánh Luca. Trong đoạn này, Thánh sử Luca ghi lại những lời Chúa Giêsu nói với các Tông đồ về những lời “các Tiên tri nói về Đấng Kitô phải chịu khổ hình, nhưng ngày thứ ba Ngài sống lại từ cõi chết” đã được thực hiện, và bổn phận các Tông đồ là phải làm chứng cho cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và “rao giảng sự thống hối và ơn tha tội cho mọi người, mọi nơi bắt đầu từ Giêrusalem;” sau đó, Chúa Giêsu chúc lành cho các ông trước khi “rời khỏi các ông mà lên trời.” Các Tông đồ được ơn an ủi của Chúa, vui mừng trở lại Giêrusalem và vào Đền thờ ca tụng Thiên Chúa.

Trng Bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Luca cũng ghi lại nơi Chúa Giêsu về trời là gần Bêtania; nhưng trong Công Vụ Tông Đồ (1:12), Thánh Luca ghi rõ hơn về địa điểm Chúa Giêsu lên trời là núi Ô-liu, gần Bêtania .Bêtania ở đây là quê hương của bà Mátta, Maria và Lagiarô, cách Giêrusalem gần 3 cây số (Gioan 11: 18), khác với Bêtania ở phía đông sông Giođanô, nơi Thánh Gioan Baotixita làm Phép Rửa (Gioan 1:28). Nếu chúng ta có dịp hành hương kính viếng Đất Thánh, chúng ta sẽ được hướng dẫn đi kính viếng địa điểm nơi Chúa Giêsu về Trời như Thánh Luca ghi lại.

Trong sách Công Vụ Tông Đồ 1:13-14, Thánh Luca còn ghi thêm một điểm đặc biệt khác rất cảm động, đó là: sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh lên trời, các ông vui mừng về Giêrusalem để cùng họp nhau cầu nguyện chung tại ngôi nhà nơi các ông thường cư ngụ, chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, có cả sự hiện diện của Mẹ Maria, anh em của Chúa và mấy bà đạo đức khác.

Trước khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa cũng đã hứa với các Tông Đồ: “Cha vẫn còn ở  với các con mọi ngày cho đến tận thế!” (Matthêu 28:20). Như vậy, Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài từ bỏ Giáo Hội, từ bỏ Đoàn Chiên của Chúa, nhưng Ngài vẫn ở cùng Giáo Hội và chăn dắt đoàn chiên của Chúa qua các vị Mục Tử mà Chúa đã chọn, đã thánh hiến và sai đến giữa chúng ta (Mátthêu 28: 18-20; Gioan 21: 15-17). Vậy, chúng ta đừng bao giờ thất vọng khi thấy những biến cố đau thương, những bách hại xảy ra cho Giáo Hội. Con thuyền Giáo Hội, trong khi vượt biển trần gian, luôn gặp những sóng to, gió lớn, những bão tố, nhưng không bao giờ bị chìm đắm, như Chúa đã nói với Thánh Phêrô: “Con là Đá, trên Đá này, Thày sẽ xây Giáo Hội của Thày, và mọi quyền lực thế gian cũng không thắng nổi!” (Mátthêu 16:18).

Cuộc vượt biển trần gian của mỗi người chúng ta cũng nhiều khi gặp ‘sóng to, gió  lớn’ nhưng đừng bao giờ chúng ta thất vọng, vì Chúa Giêsu Sống Lại và Lên Trời là Niềm Hy Vọng vững chắc của chúng ta là những tín hữu của Chúa.

Xin Chúa Giêsu Lên Trời chúc lành cho Giáo Hội của Chúa, cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam, cho mọi người chúng ta, gia đình chúng ta, và cho toàn thể thế giới. Tạ ơn Chúa! Amen! Alleluia! Alleluia!


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C