LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA (NĂM C)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

 

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa được mừng vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi; nhưng thường chuyển vào Chúa Nhật tiếp theo.

 

Thánh lễ hôm nay hướng tâm trí chúng ta về Mầu Nhiệm Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa để làm của nuôi linh hồn chúng ta, để làm của lễ hiến tế trên bàn thờ, và để ở lại với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” trong phép Thánh Thể. Bài đọc I (Sáng Thế 14:18-20) nhắc đến ông Menkisêđê dâng của lễ tạ ơn và chúc phúc cho ông Abraham. Menkisêđê là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô Linh Mục đời đời: “Con là Linh Mục đời đời theo phẩm hàm Menkisêđê.” (Thơ Do Thái 7:17)). Bài đọc II (1Côrintô 11:23-26) nhắc đến việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa trong Bữa Tiệc Ly và mỗi khi chúng ta rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta loan truyền việc Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội chúng ta. Bài Phúc Âm (Luca 9:11-17) ghi lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Phép lạ này là hình ảnh về việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể để nuôi linh hồn đói khát của ăn thiêng liêng của chúng ta.

 

Việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa và Bí Tích Truyền Chức Thánh trong bữa Tiệc Ly đã được ghi lại trong Phúc Âm Mátthêu (26:26-29), Mátcô (14:22-24), Luca (22:19-20) và 1Côrintô (11:23-25). Chúa Giêsu và các Tông Đồ ăn bữa ăn chia tay vào ngày thứ nhất trong tuần lễ mừng Lễ Vượt Qua của người Do Thái, và cũng là Tuần Lễ Ăn Bánh Không Men theo luật Môisê; vì thế Chúa Giêsu và các Tông đồ cũng dùng bánh không men trong bữa ăn ly biệt. Theo thủ tục bữa ăn của người Do Thái, người gia trưởng cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa và trao cho người cùng bàn ăn. Chúa Giêsu cũng cầm lấy Bánh, đọc lời tạ ơn và trao cho các môn đệ; nhưng Chúa không nói “nầy là Bánh các con hãy cầm lấy mà ăn; nhưng Chúa nói “Nầy Là MÌNH Thầy…” Khi trao ban chén rượu nho, Chúa Giêsu cũng nói “Nầy Là Chén Máu Thầy…” Chính Chúa Giêsu Vị Thượng Tế đời đời đã dùng quyền năng Thiên Chúa để “biến bánh và rượu”  trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã ban quyền này cho các Tông Đồ và các Linh Mục thừa tác trong Giáo Hội mỗi khi các vị dâng Thánh Lễ . Thánh Lễ trên Bàn Thờ mà các vị có chức Linh Mục dâng là được tham dự vào Lễ Tế đầy đủ trọn vẹn mà Chúa Giêsu đã dâng trên Bàn Thờ Thập Giá (Thơ DoThái 9:11-12), khi Ngài đổ máu ra và chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế Thánh Lễ là một Hiến Lễ theo Giao Ước Mới, một Hiến Lễ thật cao quý mà các tín hữu rất sùng kính. Nhiều tín hữu chẳng những đi dâng Thánh Lễ vào cuối tuần, mà còn đi dâng Thánh Lễ hàng ngày khi có thể được.

 

Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa cũng để làm của nuôi linh hồn chúng ta. Mỗi khi chúng ta Rước Lễ là chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, được thêm lòng yêu mến Chúa và tha nhân, được ơn thanh tẩy thánh hóa linh hồn chúng ta và được tăng thêm sức mạnh thiêng liêng để thắng đọat các cám dỗ. Chúng ta hãy ý thức và cung kính mỗi khi lên Rước Lễ (Côrintô 11:27). Khi đau ốm không thể đi dâng Thánh Lễ , chúng ta có thể xin các thừa tác viên Thánh Thể đem Mình Thánh Chúa đến cho chúng ta; nhất là khi quá yếu liệt sắp sinh thì, gọi là “Rước Lễ Như Của Ăn Đàng” để chuẩn bị tiến về Nhà Cha chúng ta.

 

Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể cũng để hiện diện giữa chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” để chúng ta có thể đến thờ lạy Chúa Thánh Thể nơi các Thánh Đường khi chúng ta đến “viếng Mình Thánh Chúa” hoặc “Chầu Giờ Thánh.” Tại Hoa Kỳ, có nhiều Nhà Thờ có giờ chầu Thánh Thể suốt đêm ngày để các tín hữu thay đổi nhau đến thờ lạy và cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Vào ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, ở nhiều nơi cũng có thói quen Rước Kiệu trọng thể để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể .

 

Trong Thánh lễ hôm nay chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu nguyện cho chúng ta được đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu ngự thật trong Phép Thánh Thể, được thêm lòng sùng kính và cầu nguyện với Chúa Thánh Thể trong các Nhà Thờ có để Mình Thánh Chúa. Chúng ta cũng cầu xin ơn thánh hóa đặc biệt cho các Linh Mục trong những ngày này là những ngày kết thúc Năm Thánh cầu cho Các Linh Mục. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C