Thứ Tư Lễ Tro

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 6:1-6.16-18)

 

          Sau bài giảng trên núi, sách Tin Mừng tiếp tục quảng diễn bài giảng, đi vào từng vấn đề sâu xa hơn.  Tuy nhiên có một sợi giây xuyên suốt mọi vấn đề giúp chúng ta nhận ra chủ ý của Chúa Giê-su là Người muốn nhấn mạnh đến lòng chân thành khi giữ luật hoặc làm bất cứ việc lành nào.  Bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới ba việc làm cốt yếu của một người được gọi là đạo đức:  cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí.  Nhưng cách thực hiện những điều này như thế nào, đó mới là điểm sứ điệp Tin Mừng muốn nói đến.  Chúa Giê-su lập đi lập lại lời căn dặn:  hãy kín đáo làm những việc đạo đức nói trên và tuyệt đối tránh phô trương.  Phô trương công đức và giả hình là căn bệnh Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi thường mắc phải. 

- Phô trương công đức:  Nói về phô trương công đức, Chúa Giê-su đan cử việc cụ thể là làm phúc bố thí.  Bố thí cho người khác một cách kín đáo là việc làm phát sinh từ lòng yêu thương đích thực và tôn trọng người nhận của bố thí.  Còn nếu chúng ta phô trương việc bố thí để gây tiếng tốt cho mình là chúng ta làm tổn thương danh dự của người được bố thí và làm cớ cho người khác khinh khi người được bố thí.  Việc phô trương công đức có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, ở nơi hội đường cũng như phố xá.  Chúa muốn nói rằng việc phô trương công đức có thể diễn ra ngay trong nhà thờ, giữa cộng đoàn xứ đạo, hay ngoài xã hội.  Một giáo dân công đức món tiền lớn cho quỹ xây dựng thánh đường muốn có một tấm bằng ghi ơn.  Hoặc nhiều khi cha xứ cũng sử dụng chiêu “bảng vàng ghi ơn” để tạo sự ganh đua đóng góp!  Ngoài xã hội thì khỏi nói.  Xem TV đài Việt Nam, chúng ta thường thấy cảnh “tặng hoa” cho các ân nhân đầy kịch tính phô trương công đức.

- Giả hình:  Đề tài giả hình được Chúa Giê-su trình bày qua hai việc cầu nguyện và ăn chay.  Cầu nguyện là sống mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và mục đích giúp chúng ta mỗi ngày một yêu mến Chúa hơn.  Nhưng nếu chúng ta ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đường để thiên hạ trông thấy, thì quả thực chúng ta đã thay đổi mục đích của cầu nguyện rồi.  Trong cầu nguyện đích thực, Chúa là trung tâm, Đấng đáng được chúc tụng ngợi khen.  Còn trong cầu nguyện giả hình, trung tâm là chúng ta và chúng ta muốn được người đời chúc tụng.

Cũng vậy, việc ăn chay là hành vi đạo đức cá nhân.  Chúng ta ăn chay, tức là làm một việc hy sinh dâng lên Chúa hoặc để dành ra một ít tiền của để giúp đỡ người nghèo.  Nếu chúng ta giả hình ăn chay, làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta, thì việc ăn chay ấy hoàn toàn mất ý nghĩa.

Trong việc cầu nguyện và ăn chay, Chúa phải là đích điểm gặp gỡ.  Cầu nguyện và ăn chay là những phương tiện đưa chúng ta đến gần Chúa.  Đưa chúng ta đến gần Chúa, đó là cái hồn của việc cầu nguyện và ăn chay.  Thiếu cái hồn ấy, việc cầu nguyện và ăn chay chỉ là diễn kịch, phèng la inh ỏi bề ngoài mà thôi.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Rõ ràng Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến tinh thần hoặc cái hồn của những việc đạo đức chúng ta làm, như bố thí, cầu nguyện và ăn chay.  Trong mùa Chay, Giáo Hội đề cao ba việc đạo đức này, nhưng cũng muốn mượn lời Chúa để nhắn nhủ chúng ta hãy thay đổi những cách thức không đúng khi chúng ta làm những việc ấy.  Đừng để cho người đời thấy việc đạo đức của chúng ta, nhưng hãy để cho mình Chúa biết thôi, vì Người là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho chúng ta.                                                                           

Lm. Dominic TTL   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C