CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY, năm C

Lc 4, 1-13

 

CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ TRONG SA MẠC

 

  Hôm nay Giáo Hội lại đưa chúng ta đi vào những ngày Chúa nhật mùa chay. Quả thực, mùa chay là mùa sám hối ăn năn, mùa trở về với chính mình và ngước mắt lên Thiên Chúa bởi vì con người chúng ta quá yếu đuối hay sa ngã và hay phản bội. Nhìn lên Chúa để thấy chúng ta còn quá nhiều khiếm khuyết cần phải được Chúa tha thứ và yêu thương. Do đó, Chúa nhật thứ I mùa chay, năm C muốn dạy chúng ta rằng đã là con người thì luôn còn yếu đuối, luôn còn thử thách. Thử thách để chúng ta biết phải chọn lựa thế nào ? Những bài đọc Sách Thánh Chúa nhật hôm nay sẽ định hướng cho chúng ta hiểu phải làm gì ?

  Đọc đoạn Tin Mừng của thánh Luca 4,1-13 chúng ta nhận ra một điều thật lạ lùng:tại sao Thần khí của Chúa lại đưa Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu ma quỉ cám dỗ?  Đức Giêsu mà lại chịu cám dỗ được chăng ? Đó là vấn nạn. Đó là thắc mắc của con người muôn thuở. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ và trả lời được. Chúa đã chấp nhận làm người dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn có thể bị thử thách vì Ngài là người. Thử thách có nghĩa là đặt con người vào trạng huống phải tự chọn lựa. Ở đây, sa mạc không xa là bao bởi vì từ Giêrusalem cứ theo hướng mặt trời lặn khoảng nửa giờ đã tới sa mạc Giuđa. Đức Giêsu Kitô đã bỏ các bãi cỏ xanh, bờ cát của dòng sông Giorđăng, rồi đi bộ một thời gian ngắn là đã tới sa mạc. Chúa Giêsu đã vào sa mạc theo sự hướng dẫn, thúc bách của Thần khí Thiên Chúa. Tin Mừng cho chúng ta hiểu những mưu mô quỉ quyệt của ma quỉ. Chúng bầy ra những chước cám dỗ, những thử thách để buộc Chúa  Giêsu phải chọn lựa. Hoặc là chấp nhận để phản bội Thiên Chúa Cha hoặc là khước từ để luôn là người tôi trung của Chúa Cha. Ma quỉ đã đánh vào Chúa Giêsu về nhiều phương diện. Cái đói, tiền tài, sa hoa, danh vọng, phú quí. Những cám dỗ, những thử thách ấy là những cạm bẫy thực tế hằng ngày của con người. Chúa Giêsu đã dạy cho ma quỉ bài học vô giá. Đói, khát, phú quí, bả phù hoa, danh vọng chỉ là những hào quang tạm thời, mau qua. Cái chính yếu đó là tình yêu, sự trung thành Chúa Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã toàn thắng tất cả những thử thách ấy với tất cả sự cương quyết, can đảm của Ngài . Ngài đã đẩy lui ma quỉ và Tin Mừng cho hay:” Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ, ma quỉ bỏ Người mà đi, chờ đợi thời cơ “.

  Sa mạc là nơi thanh vắng. Sa mạc là nơi con người âm thầm gặp gỡ Đấng hằng sống. Nhưng sa mạc cũng là nơi ma quỉ bầy ra trăm nghìn mưu chước cám dỗ, thử thách và cạm bẫy. Tuy nhiên, sa mạc cũng là nơi con người lựa chọn giữa cái sống và cái chết, giữa hạnh phúc và bất hạnh. Nếu được Thần khí của Thiên Chúa dẫn đưa, và hướng dẫn thì sa mạc là nơi để lựa chọn giữa cái thiện và cái ác.

Sứ điệp Lời Chúa Chúa nhật hôm nay nhắc lại việc  Chúa Giêsu bị thử thách nơi sa mạc để giúp chúng ta hiểu sự đau khổ và thập giá Ngài sẽ phải chịu để cứu độ loài người, cứu vớt con người. Chúa Giêsu đã chiến thắng để nêu gương cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn, bước theo con đường của Người đã đi qua để được ơn cứu độ.

   Chúa dạy chúng ta những gì ma quỉ đã cám dỗ, thử thách Chúa thì chúng không ngừng cám dỗ chúng ta. Ma quỉ xúi giục chúng ta muốn khoái lạc. Chúng lôi kéo chúng con tìm danh lợi lạc thú theo ý riêng tư của chúng ta. Chúng thúc đẩy chúng ta tham lam ích kỷ mà quên đi việc thực hành những điều răn Chúa. Theo gương Chúa chúng ta dứt khoát đẩy lùi những thử thách, cám dỗ của ma quỉ và nhất mức tin theo Chúa Giêsu.

 

   Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm của chúng con và xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa để chúng luôn một mực trung tín với Chúa và Lời của Chúa. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C