LÊN NÚI và XUỐNG NÚI

(CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM C)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Hôm nay, chúng ta mừng Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C.

 

Bài Đọc I (Sách Khởi Nguyên 15: 5-12, 17-18) nhắc đến Giao Ước Thiên Chúa đã thiết lập với tổ Phụ Abraham. Đó là Giao Ước Cũ qua việc đổ máu sinh vật để hiến tế.

 

Trong Bài Đọc II (Philiphê 3: 17-4:1), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thân xác loài người chúng ta, và đổ máu mình ra để thiết lập một Giao Ước Mới, Giao Ước vĩnh cửu, để cứu chuộc nhân loại, và Người “sẽ biến đổi thân xác hèn mọn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Chúa.”

 

Bài Phúc Âm Năm C (Luca 9: 28-36) cũng như Năm A (Matthêu 17: 1-9) và Năm B (Mátcô 9: 2-10) đều nói đến việc Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan “Lên Núi” cầu nguyện và biến hình sáng láng trước mặt các ông, và ba ông đều cảm thấy thật hạnh phúc êm đềm, muốn “cắm lều” để ở lại mãi mãi trong hạnh phúc êm đềm đó. Nhưng các ông đã phải tỉnh mộng, lại phải “Xuống Núi” để đối diện với thực tế của cuộc sống hàng ngày.

 

Abram đã được Chúa gọi, và ông đã vâng lời Chúa, bỏ thành Ur, quê hương yêu dấu của ông để ra đi “đến một vùng đất Chúa chỉ cho ông.” Chúa đã đổi tên ông là Abraham, và thử thách ông trong nhiều biến cố, đặc biệt qua việc ông vâng lời Chúa và sẵn sàng hy sinh cả người con trai duy nhất của ông làm của lễ hiến tế cho Chúa, nên ông đã “ được Chúa chúc phúc và cho sinh sản con cháu đông đúc… và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ của ông,” (Sách Khởi Nguyên 22: 1-18)

 

Chúa Giêsu đã mặc lấy xác con người như chúng ta , và Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha để chấp nhận mọi thử thách trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng Cứu Độ: chịu người ta chống đối, nhục mạ và kết án như một tội nhân, và sau cùng Ngài đã chấp nhận chịu nạn, chịu chết nhục nhã trên Thánh Giá, mai táng trong mồ, rồi Ngài mới sống lại và về trời vinh hiển để mở đường cứu độ cho chúng ta.

 

Giáo Hội Chúa ngay từ khởi đầu cho đến ngày nay, cũng luôn gặp bao bách hại, thù ghét và chống đối như Chúa Giêsu đã nói trước: “Nếu thế gian ghét chúng con, chúng con hãy biết rằng, họ đã ghét Thày trước… Họ ghét chúng con vô cớ; nhưng chúng con hãy làm các chứng nhân cho Thày.” (Gioan 15: 18-27). Vâng lời Chúa, Giáo Hội, qua các thế hệ cho đến ngày nay và mãi mãi, vẫn luôn cố gắng để đem ánh sáng  và chân lý Tin Mừng tình thương đến cho mọi người, mọi nơi, dù luôn phải chấp nhận những chống đối, bách hại, vì “Bóng tối luôn thù ghét Ánh sáng” và “kẻ dữ luôn rình mò hãm hại người lành”.

 

Trong cuộc hành trình Đức Tin, mọi người tín hữu chúng ta cũng đều phải trải qua những gian khổ, thử thách và bách hại cách này hay cách khác, dù chúng ta luôn cố gắng làm lành, lánh dữ và tìm cách giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, dẫu vẫn là những con người mang bản tính yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng vượt thắng những đam mê thế gian, ‘những gì trái ngược với Thập Giá của Chúa Kitô,” trước khi thân xác chúng ta được cất khỏi đời này, và được biến đổi nên giống thân xác vinh hiển của Chúa.

 

Mùa Chay là một thời gian tĩnh tâm dài, để chúng ta có nhiều thời giờ cầu nguyện nhiều hơn, dâng nhiều hy sinh, hãm mình hơn, và tiết kiệm trong việc tiêu pha để dành dụm tiền bạc giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ. Đặc biệt trong cuộc lạc quyên giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Haiti vừa qua, chúng ta đã thật sự quảng đại đóng góp qua các tổ chức Cứu Trợ Công Giáo, số tiền đã lên tới nhiều triệu Mỹ Kim.

 

Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta trong Mùa Chay Thánh này. Xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt cho các nơi đang bị bách hại như ở Việt Nam, và nhiều nơi trên thế giới. Xin Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C