Chúa Nhật II mùa Chay

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 9:28b-36)

 

          Khi có ai gặp khó khăn đến chia sẻ với chúng ta, chúng ta thường khuyên họ hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp cho tai qua nạn khỏi.  Mà thực vậy, cầu nguyện đích thực bao giờ cũng hữu hiệu.  Chúng ta nghe bài Tin Mừng hôm nay nói về cuộc Hiển dung của Chúa Giê-su, nghĩa là Người biến đổi hình dạng trên núi Ta-bô-rê.  Thánh Lu-ca ghi rõ:  Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện… Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.  Vậy chúng ta hãy hỏi Chúa cầu nguyện điều gì mà khiến cho dung mạo Người biến đổi?  Có lẽ chúng ta quá để ý tới chi tiết và diễn tiến câu truyện mà quên mất nội dung cầu nguyện của Chúa Giê-su ở trên núi.

          Cầu nguyện là một cuộc đàm đạo, dĩ nhiên là đàm đạo với Chúa.  Ở đây chúng ta hiểu là Chúa Giê-su đang nói chuyện với Chúa Cha.  Lại có thêm hai người nữa cùng giúp Chúa Giê-su cầu nguyện, đó là ông Mô-sê biểu tượng cho Lề Luật và ông Ê-li-a biểu tượng cho các Ngôn sứ.  Tất cả Kinh Thánh Cựu Ước gồm Lề Luật và sách Ngôn sứ đều nói về sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su.  Do đó, với sự hiện diện của Mô-sê và Ê-li-a, việc Chúa Giê-su đàm đạo với Chúa Cha có nghĩa là Chúa Giê-su đang tâm sự với Chúa Cha về sứ mệnh của Người, hay nói đúng hơn, là Người nói với Chúa Cha về cuộc Thương Khó Người sắp chịu tại Giê-ru-sa-lem.  Chúa Giê-su cần nói chuyện với Chúa Cha về cuộc Thương Khó để củng cố niềm tin vào Chúa Cha hơn.  Sự có mặt của Mô-sê và Ê-li-a giúp Người xác tín lại sứ mệnh cứu độ Chúa Cha đã trao cho Người chu toàn.  Nhìn cuộc Thương Khó tới gần, với bản chất con người, Chúa Giê-su cũng thấy nao núng.  Cho nên nói chuyện với Chúa Cha hoặc cầu nguyện là phương thức giúp Chúa Giê-su múc lấy sức mạnh vô song của Thiên Chúa, nhờ đó Người can đảm thi hành sứ mệnh và chấp nhận cuộc Thương Khó để chuộc tội cho nhân loại.

          Chúa Cha đã đáp lại lời cầu nguyện và niềm tin của Chúa Giê-su.  Người tuyên dương Chúa Giê-su với các môn đệ của Người:  “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”  Cầu nguyện với lòng tin trọn vẹn và hiếu thảo đối với Chúa Cha đã biến đổi dung mạo của Chúa Giê-su.  Mọi sự trở nên sáng tỏ.  Chúa Giê-su quyết tâm thi hành sứ mệnh, hoàn tất kế hoạch cứu độ yêu thương mà Chúa Cha đã tiền định từ muôn thuở.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Có khi nào chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp chúng ta xác tín sứ mệnh Chúa trao cho chúng ta không?  Chúa Giê-su cầu nguyện trên núi để thân thưa với Chúa Cha rằng Người sẵn sàng lên Giê-ru-sa-lem thi hành sứ mệnh cứu độ.  Cũng thế, mỗi người chúng ta có một sứ mệnh: làm linh mục, tu sĩ, giáo dân, làm cha mẹ, con cái, giáo viên, học trò...  Nhưng khi phải chu toàn bổn phận và sứ mệnh, chẳng ai là không thấy nao núng sợ hãi.  Chúng ta cần lòng tin và can đảm.  Chính trong cầu nguyện, chúng ta sẽ được biến đổi.

          Hình ảnh ông Phê-rô và hai bạn “ngủ mê mệt” cũng là hình ảnh mỗi người chúng ta nhiều khi không còn thấy rõ lý tưởng đời mình nữa.  Có quá nhiều thứ trên đời làm cho sứ mệnh chúng ta bị lung lạc.  Vợ chồng có thể bị cám dỗ phản bội nhau.  Giám mục có thể bị cám dỗ lộng quyền thay vì làm mục tử nhân lành.  Linh mục có thể bị cám dỗ làm việc mục vụ cách máy móc và thiếu tinh thần phục vụ.  Giáo dân có thể bị cám dỗ sống đạo cho có lệ…  Nhưng tất cả chúng ta đều có thể cùng nghe Chúa Cha mời gọi:  “Đây là  Con Ta (Đức Giê-su Ki-tô), người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”  Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su dạy chúng ta chu toàn sứ mệnh mỗi ngày, nhất là trong mùa Chay này.

Lm. Dominic TTL            


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C