Chúa Nhật II Mùa Chay C

Người Được Tuyển Chọn

 

 

Lc 9:28b-36: 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. 32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. 

 

Văn mạch của đoạn trên đây là Chúa Giêsu lần đầu tiên bày tỏ cho các môn đệ của Người về cuộc khổ nạn Người sẽ chịu (9:22). Phần Người, Người sẵn sàng đi lên Giêrusalem để thực hiện điều ấy (9:21-50). Bố cục của đoạn 9:28-36 có thể được phân chia dựa trên sự phân bố của động từ ginomai, “xảy ra là” (9:28.29.30.34.36): - Khung cảnh (9:28); - Cảnh biến hình (9:29-31); - Phản ứng của các môn đệ (9:32-33); - Lời giải thích của Thiên Chúa (9:34-35); - Phản ứng của các môn đệ và kết luận (9:36). Đoạn nầy được đóng khung bởi việc Chúa Giêsu và các môn đệ lên núi (9:28) và xuống núi (9:37).

 

Bối cảnh của trình thuật biến hình nầy là “khoảng tám ngày sau những lời ấy”, “Người lên núi cầu nguyện, đem theo Phêrô, Gioan và Giacôbê” (9:28). “Những lời ấy” là những lời tiên báo về cuộc khổ nạn (9:21-22) và lời mời gọi từ bỏ mạng sống để theo Chúa Giêsu (9:23-27). Trong cuộc biến hình, Chúa Cha cho các môn đệ thấy vinh quang Con của Người và qua đó xác nhận trước sự sống lại mà chính Chúa Giêsu đã tiên báo, “sẽ sống lại vào ngày thứ ba” (9:22). Đồng thời, đó thật sự là nguồn an ủi rất lớn cho các môn đệ. Họ được đem theo để chứng kiến cuộc biến hình. Nếu họ được mời gọi bỏ mình và vác thánh giá theo Người, họ cũng có thể tham dự vào vinh quang của Người (9:23-24). “Núi” là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Nơi ấy Chúa Giêsu thường đến để cầu nguyện, nhất là vào những bước ngoặt quyết định trong đời Người (6:12; 9:28.29; 21:37; 22:39-40). Vậy, trong cuộc biến hình, Thiên Chúa hành động tất cả cho Con của Người và các môn đệ.

 

Thiên Chúa làm cho Chúa Giêsu xuất hiện trong vinh quang (6:29-30). Những yếu tố trong đoạn nhỏ nầy liên quan rất mật thiết với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, và nhất là đến lời Người nói với những ai từ bỏ mọi sự để đi theo Người. Họ có thể được thấy trước ngay bây giờ vinh quang của Người mà Người đã hứa (9:26). “Dung mạo” không chỉ một phần của thân thể, mà cả con người toàn vẹn (x 7:27; 9:51.52). Nó trở nên “khác” là trở nên vinh quang trước mắt các môn đệ. Họ đã thấy vinh quang của Người (x. 9:32). Vinh quang nầy chỉ tạm thời. Nó sẽ tỏ hiện cách sung mãn và dứt khoát sau khi Người đã đi qua cái chết (24:26). Chiếc áo trắng tinh chiếu sáng của Người chỉ tình trạng Người đang trong thế giới của Thiên Chúa (x. 9:26; Cv 1:10); không chỉ mình Người, mà cả Môsê và Êlia cũng ở trong vinh quang ấy (x. 9:31). Hai ông là những đại diện của Lề luật và các ngôn sứ đã nói những điều liên quan đến cuộc khổ nạn và vinh quang của Người (x. 24:26-27 và 24:44-46). Nội dung cuộc đàm đạo là “cuộc xuất hành của Người” (9:31). Sự ra đi nầy sắp sửa được thực hiện tại Giêrusalem. “Hoàn thành” là hoàn thành theo ý của Chúa Cha (x. 22:16; 24:44). Trong đoạn tiếp theo, Luca nêu rõ là Người “đi lên Giêrusalem” (9:51.53). Như thế, lúc nầy khi được biến đổi trong vinh quang, cuộc khổ nạn của Người cũng được loan báo.

 

Thiên Chúa làm cho các môn đệ nhìn thấy và hưởng vinh quang của Con của Người  (9:31-35). Trong câu ngay trước đoạn nầy Chúa Giêsu cho biết một số người sẽ được thấy Nước Thiên Chúa (9:27). Chúa Giêsu vinh quang chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa nầy (x. 23:51-52). “Phêrô và những người cùng với ông” đang nhìn thấy Chúa Giêsu vinh quang (9:32). Tình trạng của các môn đệ đáng chú ý và phân tích. Họ “trở nên buồn ngủ mê mệt” một đàng; đàng khác, khi tỉnh dậy họ thấy vinh quang của Người (9:32). Đây là cách trình bày về phương thức Thiên Chúa thông tin cho con người; chẳng hạn Abraham (15:12), Daniel (Dn 8:18; 10:9), và Giuse (x. Mt 1:24). Thấy vinh quang của Người cũng chính là thấy tình trạng của Người khi đã phục sinh và cả sự cứu độ do Người mang đến (x. 21:27-28). Việc Phêrô xin làm ba căn lều tại đó có thể là ông muốn vinh quang xuất hiện nơi Chúa Giêsu được giữ mãi. Marcô ghi nhận là ông không hiểu điều ông nói (x. Mc 9:6). Vậy, Thiên Chúa đã làm cho các môn đệ thấy vinh quang của Chúa Giêsu.

 

Thiên Chúa xác nhận điều Người đã làm (9:34-35). Sự hiện diện của Thiên Chúa được trình bày qua hình ảnh “đám mây” (9:34[2X].35). Đám mây ấy “phủ trên” các môn đệ, như Thánh Thần “phủ trên” Maria khi đến truyền tin (1:35). Các môn đệ sợ hãi, vì họ ý thức là đang đi vào và ở trước mặt Thiên Chúa (9:34). Và lúc nầy, tiếng Thiên Chúa phát ra ngỏ với các môn đệ và khẳng định về Con của Người (9:35). Lần nầy, xác nhận “Đây là Con Tôi” được kèm theo tính từ “được tuyển chọn” và mệnh lệnh “hãy nghe lời Người”, thay vì “yêu dấu” và  mệnh đề khẳng định “Cha hài lòng về Con” như trong biến cố phép rửa (x. 3:22). “Tuyển chọn” để thi hành một sứ mệnh (x. Is 42:1). Thiên Chúa tuyển chọn Con của Người (9:35), để chịu đóng đinh (x. 23:35). Chúa Giêsu cũng chọn các môn đệ để đi theo con đường của Người. Bởi đó, họ phải nghe lời của Người, như chính Người đã nghe lời Cha của Người. Như thế, mệnh lệnh của Chúa Cha đã đóng lại việc biến hình và xác nhận là đúng những điều Chúa Giêsu đã nói về cuộc khổ nạn của Người và những điều kiện theo Người.

 

Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang với mục đích là để cho các môn đệ thấy. Thấy để tin Người là Con Thiên Chúa. Và thấy để lắng nghe Người mà đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh với Người.

 

Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến  

 

 

Văn mạch: 9:21-50:

9:21-22: đừng nói ai cả là Người Con Nhân Loại sẽ chịu khổ nạn.

9:23-27: hay theo Thầy, từ bỏ mạng sống mình.

9:28-36: biến hình.

9:37-43: chua lành người bị quỷ ám.

9:46-48: ai la người lớn nhất.

9 :49-50 : ai không nghịch cùng ta la thuận với ta.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C