Chúa Nhật 11 Thường niên, C

2010

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 7:36-8:3)

          Trong thành hôm nay có hai người “nổi tiếng”.  Dĩ nhiên người thứ nhất phải là Chúa Giê-su và người kia là người phụ nữ tội lỗi đã đến rửa chân Người bằng nước mắt và xức dầu thơm lên chân Người.  Chúa Giê-su nổi tiếng qua giáo lý Người giảng dạy với uy quyền và những phép lạ Người làm để tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa.  Người còn nổi tiếng vì cách đối xử với những người tội lỗi và khốn cùng khác hẳn với cách của người Pha-ri-sêu và dân chúng, bởi vì Người tôn trọng phẩm giá của những người ấy và muốn đem họ về đường ngay nẻo chính.

          Còn người phụ nữ đến với Chúa hôm nay cũng “nổi tiếng”, vì chị “vốn là người tội lỗi trong thành”.  Chị nổi tiếng vì cách sống tội lỗi của chính mình hoặc làm cớ cho người khác phạm tội.  Nhưng có lẽ điều nổi tiếng nhất của chị là chị là một “con nợ”.  Chị nợ Thiên Chúa rất nhiều.  Mỗi tội chị phạm là một món nợ với Chúa và với những người chung quanh.  Nợ của chị chồng chất, vì chị “không có gì để trả”.

          Tuy nhiên còn một điều nổi tiếng nữa nơi chị mà chúng ta ai cũng phải học tập, đó là nổi tiếng vì can đảm.  Chúng ta thử nghĩ coi.  Giữa một bữa tiệc gồm toàn những thân hào nhân sĩ trong thành, lại thêm sự hiện diện và chủ tọa của vị “Ngôn sứ thành Na-da-ret” nữa, người ta thấy chị tiến vào.  Động lực nào đã giúp cho chị bất chấp những la ó, những đôi mắt khinh bỉ, những lời nói cay đắng dành cho chị?  Chính là tình yêu Thiên Chúa chị thấy chiếu tỏa nơi Chúa Giê-su.  Chị đã cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Người qua những điều nghe được từ người khác.  Cũng có thể chính mắt chị đã đôi lần chứng kiến cách đối xử nhân từ và quảng đại của Chúa với những người tội lỗi khác giống như chị.  Người khác làm được, tại sao tôi không làm được?  Cách hành xử của chị là không cần đối đầu với những khinh dể của người khác, nhưng là phải gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Tình yêu của Chúa đã mở đường cho chị giữa một đám đông bất lợi.  Chúng ta không nghe chị nói gì.  Nhưng cử chỉ và hành vi của chị thì ý nghĩa phong phú và chân thành.  Chị khóc.  Chị dùng nước mắt để “rửa chân cho Chúa”. Chị lau khô bằng tóc mình.  Chị hôn chân Người.  Chị xức dầu thơm.  Tóm lại, chị đã sử dụng tất cả những gì dùng để biểu lộ phẩm giá của một người phụ nữ để nói lên lòng thống hối và cũng để biểu lộ đức tin của chị vào Chúa.  Chính vì thế, chị đã thực sự nổi tiếng vì “lòng tin của chị đã cứu chị và chị ra đi bình an”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta thấy hơi lạ vì bài Tin Mừng này thêm vào một khúc của chương 8, kể lại mấy phụ nữ đã được Chúa cứu giúp nên “đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giê-su và các môn đệ”.   Chúng ta được Chúa tha thứ, không phải chỉ là để “quẳng gánh lo đi” và thơ thới tâm hồn, nhưng hơn thế nữa, là để phục vụ.  Chúng ta không rõ người phụ nữ “nổi tiếng trong thành” hôm nay có gia nhập nhóm phục vụ ấy không.  Ai biết!  Nhưng chắc chắn một điều, chị ấy sẽ tìm một hoàn cảnh thuận tiện để làm điều gì đó đền đáp tình yêu, quảng đại và tha thứ Chúa Giê-su đã ban cho chị.  Biết đâu chị đã “liều” xông vào giữa đám người thù địch của chị để tìm sự tha thứ, thì chị cũng đủ can đảm để ra đi nói cho mọi người biết về Chúa Giê-su.  Có lẽ bản chất “không nói nhưng mà làm” của chị vẫn là một đức tính cao quý để chị tham gia một cách âm thầm vào sinh hoạt của Giáo Hội.  Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải “nổi tiếng” như chị, để giúp cho danh Chúa được “nổi tiếng” hơn.                                                           

Lm. Dominic TTL

ngày 9/6/2010       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C