TIÊN TRI

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (C)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Chúa Nhật hôm nay nói đến việc Chúa gọi và chọn một số người để  từ bỏ mọi sự và hiến thân phục vụ Chúa. Bài Đọc I (1 Các Vua: 19:16,19-21): Thiên Chúa đã chọn Êlia làm Tiên Tri cho Chúa và khi Êlia sắp mãn cuộc đời, Chúa bảo Êlia chọn Êlisê để thay thế và Êlisê đã trở nên một Tiên Tri thay thế Tiên Tri Êlia.  Bài đọc II (Galat 5: 1, 13-18): Chúng ta đã được thanh tẩy khỏi mọi tội lổi để được sống trong tự do của con cái Chúa; chúng ta  đừng sống theo đam mê tội lổi xác thịt và thế gian nữa, nhưng  hãy sống theo ơn Chúa Thánh Thần, để yêu thương phục vụ lẫn nhau như những người con yêu thương  của Chúa.  Bài Phúc Âm (Luca 9:51-62): Trên đường đi Giêrusalem để chuẩn bị cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu muốn đến một làng xứ Samaria nhưng họ không chấp nhận; hai anh em Giacôbê và Gioan đã xin Chúa cho lửa đốt ngôi làng đó; nhưng Chúa Giêsu bảo “Con Người đến không phải để giết chết , nhưng để cứu chữa người ta.” Đối với  một số người muốn theo làm môn đệ của Chúa,  Chúa  bảo phải từ bỏ mọi sự mới có thể theo Chúa.

 

Trong thời gian Cựu Ước, Thiên Chúa chọn một số người để làm “Tiên Tri” cho Chúa (Thứ Luật 18:18). Trong tiếng Việt Nam chữ “Tiên Tri” có nghĩa là “biết trước”. Trong tiếng Hy Lạp “Prophetes” (sang tiếng Anh là Prophet) có nghĩa là “nói thay” (Người nói thay  “Phát Ngôn Viên”). Tiên Tri là những vị được Chúa chọn và soi sáng cho biết trước các điều sẽ xảy ra trong tương lai và các điều Thiên Chúa muốn dạy bảo và cảnh tỉnh các Vua Chúa và dân chúng để họ sửa đổi đời sống cho xứng đáng . Đan cử như trường hợp Thiên Chúa sai tiên tri Samuel đến cảnh tỉnh Vua Saolê (1 Samuel 15:10-31), Tiên tri Nathan được sai đi cảnh tỉnh Vua David sau khi nhà Vua phạm tội (2 Samuel 12:1-14), Tiên tri Giona được sai đến cảnh tỉnh dân thành Ninivê (Sách Tiên Tri Giona). Có những trường hợp Tiên Tri cũng được Chúa sai đi xức dầu phong vương cho những người Chúa chọn lên làm Vua ; như trường hợp Tiên Tri Samuel xức dầu phong vương Vua David (1 Samuel 16:4-13)  ). Các Tiên Tri cũng có nhiệm vụ bảo vệ niềm tin Tôn Giáo  được tinh tuyền,  chống lại những điều mê tín dị đoan, việc thờ ngẫu tượng; như Tiên Tri Elia đã phải khổ công để chống lại việc thờ thần Baal. Trong khi thi hành nhiệm vụ Chúa trao phó , các Tiên Tri thường gặp phải những khó khăn, những chống đối, có khi bị giết chết (như Tiên Tri Giêrêmia). Nhưng các Ngài luôn can đảm thi hành nhiệm vụ. Thánh Gioan Baotixita được coi như vị Tiên Tri cuối cùng của Cựu Ước cũng đã can đảm làm nhiệm vụ của mình ‘nói thẳng và nói thật’ và đã bị giết chết thảm khốc (Matcô 6:17-29).

 

 Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ và huấn luyện các ông để trở  nên các Tông Đồ nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, và các Ngài cũng can đảm làm chứng cho Chúa  bằng đời sống tận hiến (từ bỏ mọi sự để theo Chúa) và bằng cả cái chết .  Các Ngài đã chết ‘tử vì đạo’ như chính Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh, trong khi rao giảng cũng đã chấp nhận mọi chống đối, thù ghét và sau cùng bị giết chết trên Thánh Giá.

 

Qua các thời đại, Chúa vẫn gọi và chọn một số người để từ bỏ mọi sự và dâng mình cho Chúa, trở nên các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ hiến thân làm công việc  phụng sự Chúa và anh em đồng loại ở khắp nơi được sai đến. Tuy nhiên mọi người tín hữu chúng ta cũng đều có nhiệm vụ hoạt động để làm công việc Tông Đồ Giáo Dân ngay tại các hoàn cảnh xã hội mà chúng ta sống: nơi giáo xứ, nơi xóm làng, nơi sở làm và trong mọi môi trường sống hàng ngày của chúng ta. Đó là nhiệm vụ phải ‘làm chứng cho Chúa’ sau khi chúng ta đã được lĩnh nhận Bi Tích Thanh Tẩy và Thêm Sức để trở nên các Tín Hữu và Tông Đồ của Chúa.

 

 Như vậy mọi người chúng ta dù ở địa vị nào trong Giáo Hội, chúng ta cũng phải là các ‘Tiên Tri’, các ‘Chứng Nhân’ của Chúa nơi mọi môi trường sống hàng ngày của chúng ta. Đó là nhiệm vụ thật khó khăn. Theo Thánh Phaolô trong Bài Đọc II hôm nay (Galat 5:1, 13-18 ), để làm tông đồ cho Chúa, chúng ta cần phải cố gắng  sống ‘tử đạo’ hằng ngày; dám hy sinh từ bỏ tội lỗi , từ bỏ mọi thú vui thế gian theo tính xác thịt, quảng đại tha thứ và sống hòa hợp yêu thương với mọi người.

 

 

Tháng  này cũng là tháng cuối cùng trong Năm Thánh cầu cho các Linh Mục. Tuy nhiên, việc cầu nguyện cho các Linh Mục vẫn là công việc chúng ta  phải làm hằng ngày để xin ơn thánh hóa cho các Chủ Chăn trong Giáo Hội, nhất là những vị Chúa sai đến giữa chúng ta. Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện và khuyến khích cho có nhiều bạn trẻ được ơn Chúa Gọi để hiến dâng cuộc đời, trở nên các Linh Mục, Tu Sĩ  nam nữ, để phục vụ Chúa và Giáo Hội.  Tham gia vào các Hội BảoTrợ Ơn Gọi cũng là cách rất tốt để giúp phát triển Ơn Gọi

ở các nơi.                              

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C