Chúa Nhật 13 Thường niên, c

2010

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 9:51-62)

 

          Đi một ngày đàng học một sàng khôn.  Chúng ta cứ tưởng tượng khung cảnh các môn đệ đang đi theo Chúa và Chúa dạy họ những bài học.  Những bài học ấy rút ra từ kinh nghiệm sống hằng ngày và ngay trong môi trường sống của họ.  Tuy nhiên những bài học hôm nay nằm trong đề tài “Làm môn đệ Chúa” và chuẩn bị cho các môn đệ thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng sau khi Chúa rời bỏ các ông. 

          Trường học là hành trình lên Giê-ru-sa-lem, Thầy dạy là Chúa Giê-su và học trò là các môn đệ.  Chúng ta có thể coi lớp học này như một cuộc du khảo, một lớp học di động.  Trước hết các môn đệ phải đối phó thế nào khi họ không được dân một làng thuộc xứ Sa-ma-ri đón tiếp?  Các ông đã đối phó bằng sự giận dữ, dành cho mình quyền phải được đón tiếp.  Họ xin Chúa cho họ dùng quyền năng “khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy” dân làng.  Chúa Giê-su “quay lại quở mắng các ông”.  Bài học đơn giản Người dạy họ là người môn đệ của Chúa phải luôn đối xử nhân từ với người khác, cho dù họ có làm cho mình bị tổn thương.

          Bài học thứ hai họ học được từ một dữ kiện.  Có một người đến ngỏ ý xin theo Chúa:   “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.  Chúa trả lời rằng Người không có chỗ nào để dừng lại cả.  Người mời gọi môn đệ khi thi hành sứ mệnh thì đừng đặt ra những giới hạn, điều kiện, nhưng phải sẵn sàng làm mọi sự và chấp nhận mọi khó khăn thử thách.

          Bài học thứ ba cũng về đề tài theo Chúa.  Có một người được Chúa gọi hãy theo Người, nhưng người ấy đưa ra lý do chính đáng để xin trì hoãn, là về nhà chôn cất người cha mới qua đời.  Người trả lời rằng dù đó là lý do chính đáng, nhưng việc đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa vẫn là việc ưu tiên, cho nên “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.  Đây là bài học về lòng quảng đại và dấn thân cho việc tông đồ.

          Bài học cuối cùng cũng về việc theo Chúa.  Một người khác muốn xin Chúa cho phép anh về nhà từ biệt gia đình rồi trở lại theo Chúa.  Chúa dạy các môn đệ thái độ dứt khoát.  Dứt khoát là một hy sinh lớn người môn đệ phải chấp nhận khi quyết định theo Chúa.

          Không kể bài học về cách đối xử của người môn đệ, ba bài học về cách theo Chúa và làm môn đệ Người là: can đảm chấp nhận mọi khó khăn, có lòng quảng đại dấn thân, và phải có thái độ dứt khoát trung thành.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Hết thảy chúng ta là Ki-tô hữu thì đương nhiên chúng ta là những môn đệ đã được Chúa kêu gọi.  Nhưng có khi nào chúng ta xét lại việc chúng ta làm môn đệ Chúa không?  Quả thực chúng ta phải thành thực nhận rằng nhiều khi chúng ta đã không giữ được những điều kiện Chúa nêu ra trong các bài học kể trên.  Có khi vì sợ đối phó với khó khăn mà chúng ta không theo lối sống của Chúa, nhưng chạy theo một lối sống dễ dãi, thoải mái và đáp ứng được những đòi hỏi vật chất.  Có khi chúng ta chưa dấn thân đủ, ngay cả trong những việc bổn phận đối với gia đình, giáo xứ hay làng xóm chúng ta.  Có khi chúng ta muốn bắt cá hai tay, vừa muốn làm môn đệ Chúa, vừa muốn làm nô lệ cho những tham vọng trần tục và trái với đường lối Chúa.  Chúa Giê-su không nghiêm khắc và đòi hỏi, nhưng Người chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta, đó là hãy theo Người và trở thành một môn đệ chân chính.

          Cuộc sống hằng ngày là trường học Chúa dạy chúng ta làm môn đệ Người.  Chúng ta hãy để Thầy Giê-su uốn nắn, đào tạo chúng ta.                                                        

Lm. Dominic TTL

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C