Chúa Nhật 14 Thường niên, C

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 10:1-12.17-20)

 

          Trong học trình đào tạo môn đệ, Chúa Giê-su khá tỉ mỉ về những vấn đề liên hệ tới tác phong của người đi loan báo Tin Mừng.  Từ hành lý của họ cho đến cách thức họ tiếp cận với những người đón nhận Tin Mừng, Chúa Giê-su đều có những chỉ dẫn rất cụ thể và khôn ngoan, thí dụ “Đừng mang ví tiền, bao bị, giày dép… Đừng có hết nhà này lại sang nhà nọ…”  Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sứ điệp người môn đệ có bổn phận phải truyền đạt cho người nghe, đó là:  “Nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi”.  Đây là sứ điệp quan trọng đến độ dù người rao giảng có bị xua đuổi thì họ cũng vẫn có bổn phận phải lập lại sứ điệp ấy cho người nghe trước khi họ đi nơi khác.

          Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa đã được Thiên Chúa thiết lập khi Người sai Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô đến thế gian để loan báo và làm chứng cho nhân loại biết rằng Người yêu thương họ và muốn cứu độ họ.  Nước Thiên Chúa không giống như một nước thế gian, nghĩa là mang hình thức trần thế, có vua quan dân giả, các tổ chức và luật lệ.  Nhưng Nước Thiên Chúa là thời đại cứu độ.  Trong thời đại này, Thiên Chúa mời gọi nhân loại hãy tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và sứ mệnh cứu độ của Người.  Muốn tin như thế, chúng ta cần phải đón nhận Tin Mừng do Người rao giảng, sống những điều Người dạy dỗ, nhờ đó con người chúng ta được biến đổi dần dần trở nên giống như Người.  Nước Thiên Chúa cũng là thời gian thể hiện kế hoạch cứu độ Người đã sắp đặt từ muôn đời, để giải phóng nhân loại khỏi ảnh hưởng độc hại của tội lỗi, đem con người từ bậc sống tự nhiên lên bậc sống siêu nhiên, tức là làm con cái Chúa.  Động lực khiến Thiên Chúa làm những điều này hoàn toàn là do lòng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên thánh Phao-lô gọi đó là “kế hoạch yêu thương”.

          Nội dung sứ điệp các môn đệ Chúa có bổn phận loan báo chính là Nước Thiên Chúa, nhưng phải là Nước Thiên Chúa “đã gần bên chúng ta”.  Đúng vậy, Nước Trời không phải là một thực tại xa vời, ở trên trời hay một nơi xa xôi nào đó, nhưng là một tình trạng xảy ra ngay trong tâm hồn chúng ta.  Ân Sủng của Nước Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô phải được chúng ta mở lòng đón nhận.  Cái chết của Chúa Giê-su thay đổi căn tính của chúng ta, cho chúng ta sống đời sống của những người con cái Thiên Chúa.  Thánh Thần là tinh thần của Chúa Giê-su hướng dẫn chúng ta trong đời sống mới này.  Để cho Nước Thiên Chúa “đến gần” bên chúng ta nghĩa là để cho ảnh hưởng của Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người thấm nhập và thay đổi đời sống chúng ta, nhờ vậy dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ đối xử với Thiên Chúa, với anh chị em đúng như cách thức Chúa Ki-tô đã sống.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Sứ điệp “Nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi” có khi nào làm chúng ta giật mình không?  Hay chúng ta vẫn nghĩ Nước Thiên Chúa là thiên đàng ở đời sau hoặc là nơi để chúng ta được hưởng hạnh phúc muôn đời?  Dĩ nhiên điều ấy không phải hoàn toàn sai, vì đó sẽ là kết cục của Nước Thiên Chúa ở trần gian này.  Chúng ta chỉ có thể đến nơi ấy sau khi đã đón nhận và sống trong Nước Thiên Chúa ở đời này, nghĩa là sống như con cái đích thực của Chúa và như những người em ngoan ngoãn của Chúa Giê-su, người Anh Cả chúng ta trong nhân loại mới.  Chúa đã chuẩn bị đầy đủ để chúng ta được sống danh phận làm con Chúa ở đời này qua Giáo Hội Chúa Ki-tô.  Quan trọng là chúng ta có mở lòng đón nhận Nước Thiên Chúa hay không, điều ấy hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta.

 

 Lm. Dominic TTL

ngày 30-6-2010   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C