NẾU MÀ CHÚA CHẲNG XÂY NHÀ

(CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C)

 (Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Chúa Nhật hôm nay nói đến đời sống Cầu Nguyện và Hoạt Động; đồng thời cũng nói đến những thử thách đức tin trong việc phục vụ Chúa và tha nhân. Bài Đọc I (SángThế 18:1-10): Abraham là tổ phụ của những người đặt niềm tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa đã cho bà Sara được thụ thai trong tuổi già và sinh ra một người con trai (Isaac) để nối dõi dòng giống của ông Abraham.  Bài Đọc II (Colossê 1:24-28): Thánh Phaolô tỏ ra Ngài luôn sẵn sàng chịu mọi đau khổ trong việc phục vụ Chúa và mọi người. Ngài mời gọi chúng ta sống hoàn hảo hơn để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bài Phúc Âm (Luca 10:38-42): Bà Matta đã phục vụ Chúa bằng việc làm và Bà Maria phục vụ Chúa bằng cả tấm lòng yêu mến và được Chúa Giêsu khen ngợi.

 

 Sống kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện là điều rất quan trọng, vì mọi việc chúng ta làm đều hoàn toàn nhờ vào ơn Chúa giúp và cũng nhờ lời cầu nguyện mà  chúng ta luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người chỉ do lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

 

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy có nhiều câu chuyện thuật lại chứng tỏ các Tổ Phụ thời xưa đã luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa qua việc cầu nguyện để thành công trong mọi việc thật khó khăn, vượt qua mọi khả năng của con người. Vì thế thánh vịnh 127  đã nói đến mỗi việc làm được thành công là chỉ do ơn Chúa:  “Nếu mà Chúa chẳng xây nhà, thợ  nề vất vả cũng là uổng công…”

 

Mẹ Maria, Thánh Giuse đã sống âm thầm cầu nguyện kết hiệp với Chúa để có thể chu toàn những nhiệm vụ rất khó khăn trong cuộc sống . Thánh Gioan Tẩy giả đã “vào sa mạc” rồi mới bắt đầu ra đi rao giảng (Matthêu 3:1-3).  Chúa Giêsu đã mở đầu đời sống công khai bằng việc vào sa mạc ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày (Luca 4:1-2), và trong đời sống rao giảng thật bận rộn, nhưng Chúa Giêsu luôn dành thời giờ “cầu nguyện với Đức Chúa Cha.” Trước khi chọn 12 tông đồ Chúa Giêsu đã “thức suốt đêm để cầu nguyện.” (Luca 6:12). Trước khi “nộp mình chịu khổ hình” Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong phòng Tiệc Ly (Gioan 17:1-26), rồi tại Núi Ô-liu (Luca 22:39-45).

 

Sau khi Chúa Giêsu đã về trời, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự đến như Chúa Giêsu đã báo trước, các Tông đồ đã “cùng tụ họp cầu nguyện chung với nhau  cùng với Mẹ Maria và một số người khác” (Công Vụ 1:13-14). Chúa Giêsu đã luôn nhắc nhở các môn đệ “phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Luca 21:34-36).

 

Giáo Hội qua các thời đại vẫn lo hoạt động bao công việc từ thiện,  xã hội và văn hóa để phục vụ nhân loại ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên Giáo Hội cũng vẫn đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện, đặc biệt là Thánh lễ. Cầu nguyện để kết hiệp với Chúa là điều quan trọng đầu tiên.Trong Giáo Hội thường có những người được Chúa chọn đặc biệt để sống đời ăn chay cầu nguyện trong các Dòng Tu mà chúng ta thường gọi là “những dòng tu kín.” Trong đó,  các Linh Mục, Tu Sĩ dâng cả cuộc đời sống âm thầm trong các Tu Viện xa hẵn thế gian để chuyển tâm vào việc ăn chay, cầu nguyện, thờ phượng Chúa và yểm trợ các nhà truyền giáo hoạt động ở các nơi bằng lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình.

 

Tuy nhiên những “Dòng Tu hoạt động” hay những “Tu Hội Đời” cũng vẫn đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện và dành nhiều thời giờ vào việc cầu nguyện trong việc kết hiệp với Chúa qua Thánh Lễ hằng ngày, qua các giờ Kinh Phụng Vụ và những giờ chầu Thánh thể, tràng chuỗi Mân Côi. Vì mỗi thành công trong các hoạt động truyền giáo, xã hội và văn hóa đều là nhờ ơn Chúa. “Không có Thầy chúng con không thể làm được gì.”

 

Cầu nguyện là tôn thờ Chúa là Cha chúng ta (Kinh Lạy Cha), là luôn sống kết hiệp với Chúa, nói chuyện với Chúa như Maria, là đặt trọn niềm tin nơi Chúa toàn năng và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa vượt qua mọi hiểu biết của con người.

 

 Cầu nguyện giúp chúng ta luôn được sống kết hiệp với Chúa là Cha và sống hòa hợp với nhau, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cầu nguyện và hãm mình giúp chúng ta đủ ơn Chúa để thắng vượt mọi cám dỗ, dù nặng nề nhất (Luca 21:34…).  Cầu nguyện chung để kết hiệp với Chúa là phương thế duy nhất giúp gia đình chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, để luôn yêu thương, tha thứ và sống hòa thuận với nhau. “Gia đình nào biết cầu nguyện chung với nhau, gia đình đó sẽ hòa hợp với nhau.” Đó là lời của Cha Patrick Peyton, vị tông đồ đã hy sinh cả cuộc đời để giúp các gia đình biết sống hòa hợp và yêu thương nhau.

 

Như các Tông Đồ ngày xưa, chúng ta hãy xin Chúa dạy  chúng ta biết cầu nguyện, cho chúng ta biết hăng hái hoạt động để phục vụ Chúa và nhân loại như Matta, trong khi vẫn biết dành thời giờ để sống kết hiệp với Chúa như Maria; cả hai đều được tôn kính như các vị Thánh trong Giáo Hội.

 

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C