HÃY SẴN SÀNG

(CHÚA NHẬT XIX, THƯỜNG NIÊN, NĂM C)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

Chúa Nhật hôm nay nói đến tinh thần sống đức tin của chúng ta trong cuộc đời trần gian chóng qua này. Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan 18:6-9): Các Tổ phụ xưa đã sống vất vả, nhưng luôn trung thành giữ các giới răn Chúa và luôn sống như những người công chính và đáng được ca tụng qua muôn thế hệ. Bài Đọc II (Thơ Do Thái 11:1-2,8-19): Thánh Phaolô nêu ra một gương mẫu sống Đức Tin của các tổ phụ xưa, đó là ông Abraham: Ông đã đáp lại tiếng Chúa gọi để đi đến “miền đất Chúa đã chỉ cho ông” và suốt đời ông đã tin tưởng và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự; ông xứng đáng được kể như Tổ Phụ của những người hoàn toàn đặt niềm tin nơi Chúa và suốt đời phụng sự Chúa. Bài Phúc Âm (Luca 12:32-48): Chúa Giêsu nêu lên một thực tại là chúng ta đều phải trải qua cái chết và cái chết đến  “vào lúc mà chúng ta không ngờ,” nên chúng ta hãy luôn sống sẵn sàng bằng cách hết lòng thờ phượng Chúa, giữ các giới răn Chúa và hãy luôn quảng đại làm việc từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó trên thế giới này.

Trong thánh vịnh 102 có câu “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa sớm nở tối tàn…”(câu 15).  Trong Bài Phúc Âm Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta thấy cuộc đời này chỉ là cuộc đời tạm thời, cuộc đời sau mới là vĩnh cửu.  Cha ông chúng ta đã biết rõ điều đó nên cũng nói cuộc đời thoáng qua như “ngựa qua cửa sổ!” vừa thấy đó mà đã qua rồi; vì thế mới có câu nói “Sinh Ký Tử quy!” “sống gửi thác về!” Về đâu? Về với Chúa là Cha, là Đấng đã dựng nên chúng ta, về quê hương thật nước Chúa.

 

Như vậy, chúng ta là những tín hữu của Chúa, chúng ta phải sống Đức Tin như thế nào  khi còn sống ở cuộc đời chóng qua này.

 

 Thái độ sống đức tin đầu tiên là hãy luôn sống “Tỉnh Thức” “Sẵn Sàng” đón nhận Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nói thế không phải  để chúng ta sống bi quan, sống thụ động, sống sợ hãi, chỉ lo chờ chết. Chắc chắn không phải như vậy.  “Sống Sẵn Sàng” là luôn sống ý thức giây phút hiện tại để lo chu toàn bổn phận của mình, như bổn phận vợ chồng, bổn phận cha mẹ đối với con cái, bổn phận với quốc gia, với nhân quần xã hội. Tích cực hơn nữa là biết sống bác ái, vị tha, làm việc từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó; đừng quá ham mê tích trữ của cải, đừng quá bám víu vào những thực tại trần gian. Chúng ta hãy đọc chính Lời Chúa trong Bài Phúc Âm hôm nay: “Hỡi các con yêu quý, các con đừng sợ! Cha các con luôn vui lòng ban Nước Trời  cho chúng con. Hãy ‘bán đi’ những của cải mình có mà làm việc từ thiện. Hãy sắm sẵn những ‘túi tiền’ không bao giờ hư nát, một ‘kho tàng’ không bao giờ hao mòn ở trên trời….Vì kho tàng của chúng con ở đâu, thì lòng chúng con cũng ở đó!” (Luca 12:32-34).

 

Đó là thái độ sống Đức Tin khôn ngoan của các bậc Tổ Phụ xưa trong Cựu Ước, của các vị Thánh, và của những người thành tâm thiện chí.

 

Xin Chúa, nhờ lời Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh  chuyển cầu, chúc lành cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta  luôn biết “Sống Sẵn Sàng” trong khi “chu toàn bổn phận là những tín hữu của Chúa, để chúng ta xứng đáng thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời, Chúa đã sắm sẵn  cho chúng ta ở trên trời!” (Lời Nguyện Đầu Lễ). 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C