Chúa Nhật 2 Thường niên

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 2:1-11)

 

          Phép lạ biến nước thành rượu là sự kiện thứ ba Giáo Hội dùng để nói về việc Chúa Giê-su tỏ mình là Đấng cứu độ.  Lời giảng và phép lạ là hai yếu tố chính của sứ vụ Chúa Ki-tô thi hành trong quãng đời công khai.  Như thế, phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su hẳn phải quan trọng hết sức, vì nó sẽ biểu lộ chân tính của Người.  Hơn nữa, căn cứ vào ghi chú của thánh Gio-an sau khi kể lại sự việc xảy ra tại Ca-na cũng cho chúng ta thấy rõ mục đích của phép lạ.  Ngài viết:  “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người.  Các môn đệ đã tin vào Người”. 

Thánh sử Gio-an không dùng từ phép lạ, mà dùng từ dấu lạ khi nói đến những việc lạ lùng Chúa Giê-su đã thực hiện.  Như vậy, tự bản chất phép lạ biến nước thành rượu tại Ca-na đã đòi chúng ta phải vượt lên trên dấu lạ bề ngoài để nhận ra một thực tại thiêng liêng mà dấu lạ ấy muốn nói lên.  Chúng ta không dừng lại để xem những gì xảy ra ở phép lạ, nhưng hãy tiến thêm một bước nữa để thấy được ý nghĩa và mục đích của phép lạ ấy theo như thánh Gio-an đã ghi:  Chúa làm phép lạ đầu tiên này để bày tỏ vinh quang của Người và các môn đệ đã tin vào Người.

-  Trước hết là ý nghĩa của việc biến đổi từ nước thành rượu.  Nước ám chỉ những nghi thức của đạo Do-thái và thuộc về trật tự cũ, một trật tự dựa trên việc tuân thủ Lề Luật.  Còn rượu tượng trưng cho một trật tự mới là ơn cứu độ.  Rượu cũng tượng trưng cho đạo lý mới, đức khôn ngoan của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giê-su.  Như thế, khi biến nước thành rượu, Chúa Giê-su muốn cống hiến cho nhân loại một đạo lý mới giúp họ được cứu độ. 

-  Mục đích của phép lạ là để bày tỏ vinh quang của Chúa Giê-su.  Trong Tin Mừng Gio-an, vinh quang của Chúa Giê-su không có nghĩa là vinh quang của trần gian, được người đời ngưỡng mộ sùng bái, nhưng là việc hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại bằng cái chết của Người trên thập giá (Ga 17:1.4-5).  Vậy mục đích khi Chúa Giê-su làm phép lạ Ca-na là muốn cho người ta thấy Người bắt đầu thi hành sứ vụ để hoàn tất sứ mệnh cứu độ Thiên Chúa Cha đã trao phó cho Người.

-  Hiệu quả của phép lạ.  Hiệu quả trực tiếp là việc đám cưới thiếu rượu và sự bối rối của chủ nhà đã được giải quyết.  Tuy nhiên thánh Gio-an lại nhấn mạnh đến một thứ hiệu quả khác, đó là các môn đệ đã tin vào Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su không chỉ biến nước thành rượu, mà con biến đổi các môn đệ thành những kẻ tin vào Người.  Đây mới là hiệu quả Thiên Chúa mong đợi.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Có lẽ chúng ta tự hỏi những dấu lạ Ca-na có khi nào xảy ra cho cuộc sống chúng ta không.  Chắc chắn là có chứ.  Chỉ có điều chúng ta không thể hoặc không muốn tìm hiểu ý nghĩa của những dấu lạ ấy.  Một lời an ủi chúng ta dành cho người bạn đau khổ có thể biến đổi cay đắng thành ngọt ngào.  Một cử chỉ khích lệ của người bạn làm cho chúng ta được phấn khởi.  Những chum nước nho nhỏ trong đời sống có thể trở thành rượu ngon làm phấn chấn tinh thần.  Cả trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy.  Ân sủng luôn luôn có sức mạnh biến đổi tâm hồn chúng ta nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận và cộng tác với ơn Chúa.  Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng những biến đổi nho nhỏ và dần dần đó sẽ biến đổi chúng ta thành những người tin vào Chúa Ki-tô mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.  Vậy chúng ta hãy cố gắng nhận ra những phép lạ Ca-na trong đời sống chúng ta mỗi ngày.

Lm. Dominic TTL

12-1-2010

                  

         


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C