CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 16,1-13

 

TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ

THÌ TRUNG TÍN TRONG VIỆC LỚN

 

Sống ở trần gian này, con người ai cũng vậy phải phấn đấu, phải đấu tranh để sinh tồn. Tiền tài, danh vọng, địa vị, của cải vật chất là những cái điều thú vị và hết sức lôi cuốn, hấp dẫn con người. Đặc biệt đồng tiền có sức mạnh cuốn hút con người đến nỗi có nhiều người mê tiền hơn mọi thứ. Thấu suốt lòng dạ con người, sự ham mê tiền bạc của con người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo.

 

Đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta phải hiểu ý của Chúa, Ngài không khen người quản gia khôn khéo không phải vì hành động bất lương của ông ta, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình. Hành động của ông rất khôn ngoan, khéo léo bởi vì ông đã biết dùng tiền của tạm bợ ở trần gian này mà mua bạn hữu nghĩa thiết. Người quản gia đã khéo léo khi ông tuyệt vọng vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là ông bị sa thải, thôi việc. Ông đã hành động đúng lúc là dùng chính đồng tiền gian xảo mà mua bạn bè. Nên “ Chủ khen người quản lý gian xảo “. Điều ghi nhận khác “ Quả thật, Ta bảo các ngươi”.Chúa dạy con người cách đầu tư tiền bạc. Tiền bạc quí thật và là phương tiện để sinh sống nhưng phải biết cách xử dụng, đầu tư như Chúa đã dạy anh thanh niên giầu có trong Tin Mừng :” Hãy về bán hết những gì anh có, rồi khi đã có tiền trong tay, Chúa lại nói “ Hãy đem chia sẻ hết cho những kẻ khó nghèo, rồi đến mà đi theo Ta “ hoặc ném nó đi như thánh Phanxicô Assi, hoặc như nhiều vị thánh hoặc biết dùng tiền bạc một cách khôn ngoan, thông minh nghĩa là biết nhận, phải biết cho đi, phải biết chia sẻ đến nỗi làm cho Chúa động lòng,quan tâm. Chúa gợi ý bằng một kiểu nói thật trong sáng :” Hãy dùng tiền của phi nghĩa mà mua lấy bạn bè, ngõ hầu khi hết của, họ sẽ chứa chấp các ngươi trong chốn đời đời “. Rõ ràng Chúa nói với những người giầu tiền, lắm của nhưng không biết chia sẻ, ích kỷ, ham mê tiền mà quên đi tất cả ngay cả sự sống vĩnh cửu sau này và đây cũng là lời nhắc nhở của Chúa đối với nhân loại, đối với mọi người. Chúa muốn con người biến tiền bạc mình có thành tình yêu. Đây là tiền bạc của những ai biết chia sẻ, biết quảng đại.Đừng như người phú hộ giầu có trước một Lazarô khó nghèo. Đừng như chàng thanh niên muốn hoàn thiện nhưng không có lòng rộng mở, quảng đại vv…

 

Chúa muốn nhân loại, muốn mọi người, đặc biệt những môn đệ của Chúa phải biết xử dụng của cải, tiền bạc tạm bợ, phù du để chia sẻ, để giúp đỡ những người nghèo, những kẻ lâm cảnh khốn cùng để mua lấy bạn hữu Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khen ngợi bà góa bỏ tiền vào hòm tiền trong nhà thờ. Quả thực, nếu con người chúng ta đánh giá nhau bằng cách nhìn xem mỗi người chúng ta dùng tiền của  như thế nào để biết được lòng trung tín của chúng ta đối với bản thân, với tha nhân và đối với Chúa. Trái lại, chính Chúa cũng đã nhấn mạnh rằng :” Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn “. Tiền của là phương tiện để phục vụ con người, nhưng nó không phải là cùng đích để chúng ta nhắm tới. Cái cùng đích của chúng ta là Nước Trời. Nhận được của cải Chúa trao ban thì chúng ta cũng phải biết cho đi. Chỉ khi nào chúng ta biết cho đi với tình yêu thương, chúng ta mới thực sự là con của Nước Trời, là môn đệ của Chúa. Chúng ta phải trung tín trong việc xử dụng tiền bạc Chúa ban thì mới có thể trung tín được việc lớn hơn nhiều là làm con của Chúa.

 

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con biết chia sẻ những gì Chúa thương trao ban cho chúng con bởi vì khi cho đi là nhận lãnh, khi chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C