SỐNG VỊ THA

CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM C

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Chúa Nhật hôm nay tiếp nối tư tưởng Chúa Nhật trước, nói đến đời sống xa hoa, sa đọa đưa đến sự chết đời đời và cảnh tỉnh chúng ta hãy xa lánh tội lỗi và lo làm việc lành phúc đức, phục vụ những người nghèo khó, khổ đau chung quanh chúng ta.

 

Bài Đọc I (Amos 6:1,4-7):  qua tiên tri Amos, Thiên Chúa đã chỉ cho Dân Chúa biết:  vì họ đã sống quá xa hoa, sa đọa, không lo gì đến người nghèo khó, thiếu đoàn kết, yêu thương, nên bây giờ phải sống trong cảnh lưu đầy khốn khó. Bài đọc II (1 Timôthê 6:11-16): Thánh Phaolô khuyên nhủ Timôthê và mọi người chúng ta hãy “giữ vững các giới răn của Chúa và sống tinh tuyền không gì đáng trách cho đến ngày Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi đời này.” Bài Phúc Âm (Luca 16:19-31): Chúa Giêsu kể dụ ngôn ông Lagiarô nghèo khó, bịnh hoạn, khốn khó và người phú hộ giầu sang, sung sướng, ăn chơi, trưng diện mà không biết lo đến người nghèo khổ ngay bên cạnh mình.  Khi chết số phận hai người khác hẳn nhau. Chúa Giêsu muốn  cảnh tỉnh chúng ta hãy luôn biết sống giản dị, đơn sơ, và biết chia sẻ tiền của cho những người nghèo khó, khổ đau trên thế giới.

 

Chúng ta thường có tính ích kỷ, chỉ biết lo đến chính mình và gia đình mà không biết để ý đến những người đau khổ chung quanh chúng ta. Nhưng thế giới chúng ta là một gia đình, gia đình nhân loại, và chúng ta đều là anh em với nhau (Tứ Hải Giai Huynh Đệ) mà Chúa là Cha chúng ta. Chúa muốn chúng ta luôn biết chia sẻ tình thương với nhau như anh chị em trong một gia đình, qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, bịnh hoạn chung quanh chúng ta, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.

 

Qua Bài dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong Bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nhận ra ngay hai hoàn cảnh sống hoàn toàn trái ngược nhau.  Người phú hộ sống trong ngôi nhà khang trang, ngày ngày ăn uống linh đình, ăn mặc xa hoa, sống đời sống quá sung sướng, mà không để ý đến ông Lagiarô nghèo khó, không nhà cửa, phải sống nhờ ở cổng nhà ông phú hộ, bịnh hoạn, đói khát, thèm ăn cả những đồ ăn dư thừa đổ đi của nhà ông phú hộ mà không ai cho. Nhưng rồi ai cũng phải chết, giầu nghèo, sang hèn. Ông Lagiarô cũng chết mà nhà phú hộ giầu có cũng chết. Tuy nhiên sau cái chết,  số phận hai người khác hẳn nhau. Ông Lagiarô được hưởng cuộc sống hạnh phúc,  còn nhà phú hộ phải sống trong cảnh khốn khó.

 

Từ thời xa xưa đã có những hoàn cảnh sống quá chênh lệch. Có những người phải sống trong cảnh quá nghèo, không nhà không cửa, không đủ cơm ăn áo mặc; trong khi lại có những người giầu có, sống trong những ngôi nhà sang trọng, mặc đồ xa hoa, ăn uống quá dư thừa đổ đi.  Đó thật là một sự bất công xã hội. Vì thế ngay trong Sách Cựu Ước qua các Tiên tri, Thiên Chúa luôn nhắc nhở Dân Chúa phải chú ý giúp đỡ những người nghèo khó, những ngoại kiều, những người không nhà không cửa. Và hôm nay trong Bài Đọc I, Tiên tri Amos đã cảnh tỉnh Dân Chúa về lối sống ích kỷ, hưởng thụ của họ, nên sau cùng đã bị lưu đầy khỏi xứ sở và phải sống trong nô lệ cho ngoại bang.

 

Ngoài dụ ngôn “Ông Lagiarô,”  trong Phúc Âm còn ghi lại nhiều câu chuyện  khác để cảnh tỉnh những người giầu có mà không biết giúp đỡ những người nghèo khó (như Luca 12:16-21; 12:33-34;14:12-14; 16:9). Các Thánh Tông Đồ đã ghi nhớ điều đó nên luôn nhắc nhở nhau để lưu ý đến những người nghèo; như bản đúc kết Công Nghị Giêsrusalem có câu “điều quan trọng là cần lưu ý giúp đỡ những người nghèo khó (Galat 2:10). Trong các Thánh Thư, đặc biệt Thư Thánh Giacôbê (2:1-6; 14-16; 4:13-17;5:1-6), đã luôn nhắc nhở các tín hữu phải thực hành đức tin bằng việc sống bác ái giúp đỡ những người thân cận nghèo khó.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau, xin Chúa  mở rộng tâm hồn chúng ta để chúng ta luôn biết dùng thời giờ, tiền của Chúa ban để thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người nghèo khổ, đói khát,  bịnh hoạn như ông Lagiarô ngay chung quanh chúng ta và khắp nơi trên thế giới.

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C