Chúa Nhật 26 Thường Niên, C

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 16:19-31)

 

        Dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô đưa chúng ta tới một kết luận:  số phận con người khác nhau sau cái chết.  Ông nhà giàu khi còn sống, “suốt đời đã nhận phần phước” là của cải tiền bạc dư thừa thì sau khi chết lại “bị lửa thiêu đốt” chốn cực hình.  Còn anh La-da-rô lúc sống đã bị bệnh tật, thèm được ăn những thứ trên bàn ăn của người giàu rớt xuống mà cũng không được, thì sau khi chết lại “được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham”.  Sự đảo lộn số phận không phải là bài học dụ ngôn muốn nói đến, nhưng điểm cốt yếu Chúa Giê-su muốn trình bày chính là thái độ nghe và tin, lắng nghe sứ điệp sám hối và tin vào Chúa Giê-su là Đấng cứu độ đã sống lại từ cõi chết.  Vậy chúng ta hãy đọc lại đoạn quan trọng nhất của bài Tin Mừng hôm nay, từ câu 27 đến câu 31.

        Trong đoạn này, trước hết ông nhà giàu xin tổ phụ Áp-ra-ham sai anh La-da-rô về báo cho năm người anh em của ông hãy sám hối.  Tổ phụ bảo ông rằng họ hãy nghe lời ông Mô-sê và các ngôn sứ.  Ông nhà giàu thưa là anh em ông không chịu nghe các vị ấy, mà phải có người chết hiện về nói cho họ thì họ mới ăn năn sám hối.  Tổ phụ Áp-ra-ham đáp:  “Ông Mô-sê và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu”.  Cốt lõi của sứ điệp bài Tin Mừng nằm ở câu trả lời này của tổ phụ Áp-ra-ham.  “Người chết có sống lại” được nói đến ở đây là anh La-da-rô, nhưng lại ám chỉ chính Chúa Giê-su, Đấng sống lại từ cõi chết.  Thực vậy, Chúa Giê-su đã được sai đến với sứ mệnh kêu gọi người ta sám hối và tin vào Tin Mừng.  Lề Luật Mô-sê và các Ngôn sứ, tức sách Cựu Ước, là những điều nói về Chúa Giê-su và đã được ứng nghiệm nơi con người và sứ mệnh của Chúa.  Cho nên “nghe lời ông Mô-sê và các Ngôn sứ” cũng có nghĩa là nhận biết Chúa Giê-su là Đấng cứu độ và tin vào Người.  Nói khác đi, anh em của ông nhà giàu kia ám chỉ về những người Do-thái không tin vào Chúa Giê-su và không đáp lại lời rao giảng kêu gọi hãy sám hối của Người.  Số phận của anh em ông nhà giàu sau khi chết mà không sám hối dĩ nhiên cũng đều “sa vào chốn cực hình” mà thôi!

        Tin vào Chúa Giê-su và thực hành lời Người kêu gọi hãy sám hối là sứ điệp được lập đi lập lại nhiều lần trong sách Tin Mừng.  Đó là tất cả nội dung lời giảng của Chúa khi Người thi hành sứ vụ, kèm theo những phép lạ chứng minh sứ mệnh của Người và biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.  Ai tin vào lời giảng của Người và sống lời Người thì sẽ được cứu độ.  Tin Chúa Ki-tô và sám hối là con đường duy nhất để mọi người sống trên đời này, bất kể là giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khốn khổ, đều phải đi thì sau khi chết mới có thể “được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham”.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

        Chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh.  Cựu Ước giúp chúng ta hiểu về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Đọc và suy niệm thôi chưa đủ, mà còn phải sống lời Chúa, nhất là thực hành những điều Chúa Giê-su dạy chúng ta.  Sống lời Chúa bao giờ cũng đòi chúng ta phải thực hành việc sám hối, tức là việc thay đổi não trạng, lối suy nghĩ, nói năng, hành động, sao cho phù hợp với lối sống chính Chúa Giê-su đã sống và đã dạy chúng ta.  Làm như thế là chúng ta biểu lộ lòng tin vào Chúa Giê-su, Đấng đã được sai đến để thay mặt Chúa Cha dạy dỗ chúng ta.  Hơn thế nữa, Người còn là bạn đồng hành dẫn chúng ta trên đường về nhà Cha.  Lúc nào chúng ta cũng hãy để cho lời Chúa Cha vang vọng bên tai:  “Đây là Con Ta yêu dấu.  Hãy nghe lời Người”.

 

Lm. Dominic TTL

23-9-2010


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C